Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7079-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7080-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4455-1 (print)
Komplexně pojatá odborná publikace seznamuje čtenáře s problematikou využívání alternativních pohonů. Na první kapitoly, které zařazují téma do celosvětové spotřeby energií, navazují kapitoly o motorech speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Samostatná kapitola je věnována vozidlům na plynná paliva. Hlubší rozbor je zaměřen na problematiku alternativního způsobu pohonu vozidel představovaný elektrickými vozidly na baterie, hybridními vozidly a elektrickými vozidly s palivovým článkem. Závěrečná část je věnována palivům biologického původu a analýze o budoucnosti pohonu motorových vozidel. Kniha je určena studentům technických automobilních škol všech typů (vyšší odborné, střední i vysoké školy), samozřejmě i odborné veřejnosti a také zájemcům o automobilovou techniku..
001486826
Obsah // Předmluva...9 // I. Úvod... Il // 1. I Problematika produkce oxidu uhličitého... 11 // 1.2 Spotřeba fosilních paliv...14 // 1.3 Produkce škodlivých emisí...16 // 2. Spalovací motory speciální konstrukce...19 // 2.1 Spalovací turbína...19 // 2.1. ! P-Vdiagram a tepelná účinnost spalovací turbiny...2! // 2.1.2 Zvýšeni účinnosti spalovací turbiny...22 // 2.1.3 Vozidla se spalovací turbinou...23 // 2.2 Stirlingův motor...24 // 2.2.1 Historický vývoj Stiriingova motoru...25 // 2.2.2 Princip funkce současného Stiriingova motoru...26 // 2.2.3 Modifikace Stirlingova motoru...28 // 2.2.4 Aplikace Stirlingova motoru...28 // 2.2.5 Stirlingův motor firmy Tedom...3! // 2.2.6 Výhody Stirlingova motoru...32 // 2.3 Wankelův motor...33 // 2.3.1 Historický vývoj IVankelova motoru...34 // 2.3.2 Rozbor problémů a výhod Wankelových motáni...36 // 2.3.3 Budoucnost IVankelova motoru...37 // 2.4 Parní motor...37 // 2.4.1 Historie parního motoru...38 // 2.4.2 Vývoj parního motoru ZEE (Zero Emission Engine)...39 // 2.4.3 Dosažené výsledky projektu ZEE...42 // 3. Elektrická vozidla na baterie...47 // 3.1 Historický vývoj elektromobilů...47 // 3.2 Elektromotor...48 // 3.2. / Stejnosměrný motor s cizím buzením... 48 // 3.2.2 Asynchronní motor...49 // 3.2.3 Transversálni motor...50 // 3.2.4 Řízený reluktančni motor...51) // 3.2.5 Stejnosměrný motor bez kartáčů...5! // 3.3 Bateriové systémy a energetické zásobníky...52 // 3.3.1 Olověný
akumulátor...54 // 3.3.2 Baterie Nikl-kadmium...:...54 // 3.3.3 Baterie Nikl-metalhydridová...55 // 3.3.4 Baterie lithium-iontová...56 // 3.3.5 Baterie vysokoteplotní...56 // :\\ Obsah > // 3.4 Legendární elektrovozidlo GM EVI... 57 // 3.5 Současná elcklrovozidla... 59 // 4. Hybridní pohony automobilů... 65 // 4.1 Princip Činnosti hybridního pohonu... 67 // 4.2 Řešení hybridního pohonu u Toyoty Prius... 68 // 4.3 Hybridní autobus... 73 // 4.4 Zásobníky energie... 75 // 4.4.1 Elektrický akumulátor - baterie... 76 // 4.4.2 Vysoko energetický kondenzátor - superkondenzátor... 76 // 4.4.3 Mechanický akumulátor energie... 78 // 4.4.4 Hydrostatický akumulátor energie... 79 // 4.5 Hybridní pohon s lineárním spalovacím motorem... 80 // 5. Elektrická vozidla s palivovými články... 85 // 5.1 Historický vývoj palivového článku... 85 // 5.2 Funkce palivového článku... 86 // 5.3 Typy palivových článků... 88 // 5.3.1 Palivové články s polymerní iontoméničovou membránou (PEMFC)... 89 // 5.3.2 Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC)... 9/ // 5.3.3 Palivové články s kyselinou fosforečnou <PA FC)... 92 // 5.3.4 Palivové články s uhličitanovou taveninou (MCFC)... 92 // 5.3.5 Palivové články s pevným elektrolytem (SOFC)... 93 // 5.3.6 Palivový článek pro přímou reakci methanolu (DMFC)... 94 // 5.4 Reformování paliva... 95 // 5.5 Příklad vozidel s palivovými články... 97 // 6. Vozidla na plynná paliva... 101
// 6.1 Historický vývoj využiti plynných paliv v dopravě... 101 // 6.2 Vozidla na LPG (Liquefied petroleum gas)... 105 // 6.3 Vozidla na zemní plyn... 108 // 6.3.1 Výhody zemního plynu... /09 // 6.3.2 Nevýhody zemního plynu... HO // 6.3.3 Výroba a parametry’ automobilu s pohonem na zemni plyn... /// // 6.3.4 Plnicí stanice CNG... U2 // 6.3.5 Přímý vstřik zemního plynu do válce... /14 // 6.3.6 Zkapalněný zemni plyn (LNG - Liquefied Natural Gas)... // 7 // 6.4 Ostatní plynná paliva... 119 // 6.4.! Bioplyn... U9 // 6.4.2 Vodík...r.../20 // 7. Biopali va... 129 // 7.1 Historie využívání biopaliv... 130 // 7.2 Legislativa pro oblast biopaliv...132 // 7.3 Výroba a charakteristika biopaliv... 133 // 7.3. / Výroba a charakteristika bioethanolu... 134 // 7.3.2 Výroba a charakteristika methylesteru řepkového oleje... 137 // ¦ 6 // * .?* // Obsah > // 7.3.3 Výroba syntetické motorové nafty... 139 // 8. Analýza alternativních pohonů... 141 // 8.1 Well to Wheel analýza nejběžnéjších alternativních pohonů a paliv...142 // 8.1.1 Základní postup tvorby Well to Wheel analýzy...N2 // 8.1.2 Výsledky Well to Wheel analýzy pro nejpoužívanějši paliva... 143 // 9. Budoucnost pohonu motorových vozidel...145 // 9.1 Využití solární energie v automobilech...145 // 9.LI Princip činnostifotovohaických článků... 146 // 9.1.2 Využitífotovoltaických článků ? vozidel... 147 // 9.2 Využití energie spalin a odpadního tepla spalovacího
motoru...148 // 9.2.1 Turbokompoudni systémy...149 // 9.2.2 Termoelektrický generátor...ISO // 9.2.3 Turbosteamer...151 // 9.2.4 Exhaust Heat Recovery.../... 152 // Použitá literatura...153 // - / // 4 // 1 // ’ 4 // I // ) // ¦ 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC