Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (552 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8385-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4574-9 (print)
Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku..
001486905
Předmluva 9 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - ÚČETNÍ VELIČINY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ II // 1. Předmět účetnictví 13 // 1.1 Účetnictví 13 // 1.2 Účtování 13 // 1.3 Inventarizace 14 // 2. Základní principy účetnictví 18 // 2.1 Základní předpoklady 18 // 2.2 Základní zásady 19 // 3. Účetní veličiny 22 // 3.1 Účetní veličiny - minulá skutečnost 22 // 3.2 Účetní veličiny-budoucí skutečnost 38 // 3.3 Zvláštní účetní veličiny 41 // 3.4 Účetní veličiny z pohledu perspektivy účetní jednotky 45 // 4. Oceňování 48 // 4.1 Kvantifikace dat v účetnictví 48 // 4.2 Měření ekonomického prospěchu 49 // 4.3 Oceňovací báze 50 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - ZÁKLADY MODERNÍHO ÚČETNICTVÍ 59 // 5. Základy účtování - formy účtování 61 // 5.1 Účty a účtová osnova 61 // 5.2 Účetní případy 66 // 5.3 Účetní jevy 76 // 5.4 Ekonomický prospěch 85 // 5.5 Účtování v číslech 90 // 5.6 Účetní formy 105 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ // ÚČTOVÁNÍ 133 // 6. Účtování - obsah podvojného účetnictví 135 // 6.1 Účetnictví založené na aktivitách (Activity Based Accounting) 135 // 6.2 Účetní jevy - relace odvozené od rozpočtových tříd 138 // 6.3 Účetní případy - relace odvozené od účetních tříd 176 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - VÝKAZY A SESTAVY 267 // 7. Finanční účetnictví a rozvaha 269 // 8. Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích 274 // 9. Přílohy účetní závěrky 278 // 279 // 10. Účelní výkazy dle zákona a vyhlášky // 11. Účetní výkazy ve více účetních obdobích // 12. Hodnocení plnční rozpočtu Fin 2-12 M // MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK // 13. Odpovédnostní účetnictví // 14. Stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy // 14.1 Cíl stanoveni nákladů //
14.2 Vymezení pojmů // 14.3 Náklady na výkon agendy // 14.4 Postup mčření nákladů // 15. Účetnictví organizačních složek - procesů a projektů // 15.1 Procesy a projekty // 15.2 Účetnictví příjmů a výdajů cilovč zamčřené // 15.3 Výkonové, resp. cílové orientované účetnictví // 15.4 Odpovédnostné orientované účetnictví // 15.5 Řízení na základé odchylek // 16. Koncepce Activity Based Costing // 17. Alokace nákladů na procesy // 17.1 Princip alokace nákladů na procesy // 17.2 Účtování nákladů procesům // 17.3 Agregované nákladové skupiny // 17.4 Alokace nákladových skupin na procesy // 17.5 Programové řešení // 18. Controlling akcí // 19. Rozpočtový výhled // 20. Řízení hodnoty účetní jednotky // 20.1 Ekonomická přidaná hodnota // 20.2 Řízení výsledku hospodařeni aktivit účetní jednotky // FINANČNÍ ANALÝZA - TECHNICKÁ // 21. Statistické minimum pojmů // 21.1 Základní statistické charakteristiky // 21.2 Počet pravdépodobnosti // 21.3 Meze spolehlivosti na základé výbéru vzorků // 21.4 Závislost veličin // 22. Statistické hodnoceni stavů účtů // 22.1 Hodnoceni absolutních rozdílů // 22.2 Hodnocení relativních růstů // 22.3 Meze růstu // 22.4 Závislost minulých a současných hodnot // 22.5 Podstatné zmčny v datech // FINANČNÍ ANALÝZA - FUNDAMENTÁLNÍ 433 // 23. Poměrové ukazatele 435 // 23.1 Závazné ukazatele 435 // 23.2 Doporučené ukazatele 437 // 24. Poměrové ukazatele nástrojem změny struktury 438 // 25. Kritérium hodnocení účetní jednotky 442 // 26. Analýza soustavy ukazatelů 447 // 27. Poměrové ukazatele pro řízení 450 // 27.1 Závazné poměrové ukazatele 450 // 27.2 Doporučené poměrové ukazatele 453 //
FINANČNÍ ŘÍZENÍ - POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY 455 // 28. Finanční řízení na základě poměrových ukazatelů 457 // FINANČNÍ ŘÍZENÍ - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 471 // 29. Finanční řízení na základě peněžních toků 473 // 29.1 Princip řízení 473 // 29.2 Přehled o peněžních tocích 474 // 29.3 Rozpočet požadovaných příjmů a výdajů 495 // 29.4 Statický model transformace 499 // 29.5 Výpočet plánované rozvahy 506 // 29.6 Kritika lineárního modelu 507 // 30. Od reálných čísel k vektorům 508 // 30.1 Prostor reálných čísel 508 // 30.2 Vektorový prostor 509 // 30.3 Prostor komplexních čísel 510 // FINANČNÍ ŘÍZENÍ - ROZVAHA ZALOŽENÁ NA RELACÍCH 513 // 31. Finanční plánování klasické 515 // 32. Rozvaha dynamickým modelem 518 // 33. Rozvaha relační účetní jednotky 524 // 33.1 Rozbor relací 524 // 33.2 Rozvaha pro predikci 526 // 33.3 Finanční plánování ve veřejném sektoru 527 // 34. Lineární algebra v účetnictví 529 // 34.1 Vektory 529 // 34.2 Lineární zobrazení 529 // 34.3 Kvadratická forma v účetnictví 530 // 35. Základy teorie optimálního řízení 532 // 35.1 Lineární diskrétní systém 532 // 35.2 Účetní jednotka dynamickým systémem 533 // 35.3 Řízení účetních stavů 534 // 36. Přechod z počátečních do konečných stavů účtů 539 // 36.1 Dvoubodový okrajový problém 539 // 36.2 Řešení Riccatiho rovnice 539 // 36.3 Početní řešení dosažení požadovaného stavu 540 // 37. Úloha rozpočtového výhledu 545 // 37.1 Úloha kvadraticky optimálního sledování 545 // Dovětek ke knize 548 // Rejstřík 549

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC