Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (552 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8385-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4574-9 (print)
Kniha je určena účetním a ekonomům z praxe, zejména obcí, měst a krajů. Kniha bude i velkou inspirací pro učitele a studenty vysokých škol. Jedná se o natolik obecnou publikaci, že bude přínosem i pro zájemce z oblasti podnikatelské. Kniha je vhodná pro pracovníky z praxe jako základní příručka finančního a manažerského účetnictví. Ekonomové, nejen z obcí, měst a krajů a státních organizací, mohou publikaci použít pro finanční analýzu a finanční řízení své účetní jednotky. Jde o jedinou učebnici, která propojila účetnictví, finanční analýzu a finanční řízení do jediného vzájemně propojeného celku..
001486905
Obsah // Předmluva...9 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ // ÚČETNÍ VELIČINY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ... II // 1. Předmět účetnictví...13 // 1.1 Účetnictví... 13 // 1.2 Účtování... 13 // 1.3 Inventarizace ... 14 // 2. Základní principy účetnictví...18 // 2.1 Základní předpoklady... 18 // 2.2 Základní zásady ... 19 // 3. Účetní veličiny ...22 // 3.1 Účetní veličiny - minulá skutečnost ...22 // 3.2 Účetní veličiny-budoucí skutečnost...38 // 3.3 Zvláštní účetní veličiny ...41 // 3.4 Účetní veličiny z pohledu perspektivy účetní jednotky...45 // 4. Oceňování...48 // 4.1 Kvantifikace dat v účetnictví ...48 // 4.2 Měření ekonomického prospěchu ...49 // 4.3 Oceňovací báze...50 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ // ZÁKLADY MODERNÍHO ÚČETNICTVÍ...59 // 5. Základy účtování - formy účtování...61 // 5.1 Účty a účtová osnova...61 // 5.2 Účetní případy ...66 // 5.3 Účetní jevy...76 // 5.4 Ekonomický prospěch ...85 // 5.5 Účtování v číslech ...90 // 5.6 Účetní formy... 105 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ // ÚČTOVÁNÍ ...133 // 6. Účtování - obsah podvojného účetnictví... 135 // 6.1 Účetnictví založené na aktivitách (Activity Based Accounting)... 135 // 6.2 Účetní jevy - relace odvozené od rozpočtových tříd... 138 // 6.3 Účetní případy - relace odvozené od účetních tříd ... 176 // FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ // VÝKAZY A SESTAVY...267 // 7. Finanční účetnictví a rozvaha...269
// 8. Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích...274 // 9. Přílohy účetní závěrky...278 // 279 // 10. Účelní výkazy dle zákona a vyhlášky... // 11. Účetní výkazy ve více účetních obdobích... // 12. Hodnocení plnční rozpočtu Fin 2-12 M... // MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ // ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK... // 13. Odpovédnostní účetnictví... // 14. Stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy . // 14.1 Cíl stanoveni nákladů... // 14.2 Vymezeni pojmů... // 14.3 Náklady na výkon agendy ... // 14.4 Postup mčření nákladů... // 15. Účetnictví organizačních složek - procesů a projektů .. // 15.1 Procesy a projekty ... // 15.2 Účetnictví příjmů a výdajů cilovč zamčřené ... // 15.3 Výkonové, resp. cílové orientované účetnictví - // 15.4 Odpovédnostné orientované účetnictví ... // 15.5 Řízení na základé odchylek ... // 16. Koncepce Activity Based Costing... // 17. Alokace nákladů na procesy... // 17.1 Princip alokace nákladů na procesy... // 17.2 Účtováni nákladů procesům... // 17.3 Agregované nákladové skupiny... // 17.4 Alokace nákladových skupin na procesy... // 17.5 Programové řešení ... // 18. Controlling akcí... // 19. Rozpočtový vý hled... // 20. Řízení hodnoty účetní jednotky ... // 20.1 Ekonomická přidaná hodnota... // 20.2 Řízení výsledku hospodařeni aktivit účetní jednotky // FINANČNÍ ANALÝZA // TECHNICKÁ... // 312
326 // 349 // 351 // 353 // 353 // 353 // 356 // 356 // 364 // 368 // 370 // 373 // 377 // 384 // 387 // 388 // 388 // 389 // 390 392 396 // 398 // 408 // 412 // 412 // 417 // 419 // 21. Statistické minimum pojmů ... // 21.1 Základní statistické charakteristiky ... // 21.2 Počet pravdépodobnosti... // 21.3 Meze spolehlivosti na základé výbéru vzorků // 21.4 Závislost veličin... // 421 // 421 // 421 // 423 // 423 // 22. Statistické hodnoceni stavů účtů... // 22.1 Hodnoceni absolutních rozdílů... // 22.2 Hodnocení relativních růstů... // 22.3 Meze růstu ... // 22.4 Závislost minulých a současných hodnot // 22.5 Podstatné zmčny v datech ... // 425 // 426 // 427 // 428 // 428 // 429 // FINANČNÍ ANALÝZA // FUNDAMENTÁLNÍ...433 // 23. Poměrové ukazatele...435 // 23.1 Závazné ukazatele ...435 // 23.2 Doporučené ukazatele ...437 // 24. Poměrové ukazatele nástrojem změny struktur)’...438 // 25. Kritérium hodnocení účetní jednotky...442 // 26. Analýza soustavy ukazatelů ...447 // 27. Poměrové ukazatele pro řízení...450 // 27.1 Závazné poměrové ukazatele...450 // 27.2 Doporučené poměrové ukazatele...453 // FINANČNÍ ŘÍZENÍ // POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY...455 // 28. Finanční řízení na základě poměrových ukazatelů...457 // FINANČNÍ ŘÍZENÍ // PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ...471 // 29. Finanční řízení na základě peněžních toků...473 // 29.1 Princip řízení ...473 // 29.2 Přehled
o peněžních tocích...474 // 29.3 Rozpočet požadovaných příjmů a výdajů ...495 // 29.4 Statický model transformace ...499 // 29.5 Výpočet plánované rozvahy...506 // 29.6 Kritika lineárního modelu ...507 // 30. Od reálných čísel ? vektorům...508 // 30.1 Prostor reálných čísel...508 // 30.2 Vektorový prostor...509 // 30.3 Prostor komplexních čísel ...510 // FINANČNÍ ŘÍZENÍ // ROZVAHA ZALOŽENÁ NA RELACÍCH...513 // 31. Finanční plánování klasické...515 // 32. Rozvaha dynamickým modelem...518 // 33. Rozvaha relační účetní jednotky ...524 // 33.1 Rozbor relací ...524 // 33.2 Rozvaha pro predikci...526 // 33.3 Finanční plánování ve veřejném sektoru ...527 // 34. Lineární algebra v účetnictví ...529 // 34.1 Vektory...529 // 34.2 Lineární zobrazení ...529 // 34.3 Kvadratická forma v účetnictví ...530 // 35. Základy teorie optimálního řízení ...532 // 35.1 Lineární diskrétní systém ...- • • • 532 // 35.2 Účetní jednotka dynamickým systémem...533 // 35.3 Řízení účetních stavů...534 // 36. Přechod z počátečních do konečných stavů účtů ...539 // 36.1 Dvoubodový okrajový problém...539 // 36.2 Řešení Riccatiho rovnice...539 // 36.3 Početní řešení dosažení požadovaného stavu...540 // 37. Úloha rozpočtového výhledu...545 // 37.1 Úloha kvadraticky optimálního sledování...545 // Dovětek ke knize...548 // Rejstřík...549 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC