Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8383-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8384-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4627-2 (print)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2013 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn, zejména v oblastech pracovního práva, mezd, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, důchodů, evidenčních listů důchodového pojištění, cestovních náhrad, důchodů, dávek státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a státní sociální péče. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům a zároveň i studentům a účetním praktikantům..
001486923
Předmluva 9 // 1. Role mzdových účetních ve firmě k // 2. Pracovní právo a zaměstnanost // 2.1 Právní předpisy 19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy 20 // 2.3 Vznik pracovního poměru 23 // 2.4 Změny pracovního poměru 29 // 2.5 Skončení pracovního poměru 32 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 42 // 2.7 Pracovní doba 43 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 57 // 2.9 Překážky v práci 61 // 2.10 Zaměstnanost 68 // 3. Mzdová problematika 83 // 3.1 Právní předpisy 83 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 84 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 86 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 101 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 105 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 112 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech 113 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2011 a 2012 .. 118 // 4. Veřejné zdravotní pojištění 34 // 4.1 Právní předpisy ’34 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 134 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 137 // 4.4 Povinnosti pojištěnců // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 144 // 4.6 Pojistné 147 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení 163 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika 163 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 163 // 5.3 Poplatníci pojistného 168 // 5.4 Vyměřovací základ // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 177 // 5.6 Sankční platby I78 // 5.7 Pojistné na důchodové spoření 181 // 6. Důchodové pojištění 185 //
6.1 Právní předpisy 185 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 185 // Mzdové účetnictví 2013 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaméstnavaielů (ELDP evidenční listy důchodového pojišlčni) 190 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 192 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 203 // 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 207 // 6.7 Povinnosti zamčstnavaicle ve vztahu k poživatelům důchodů 208 // 6.8 Odpovědnost zamčstnavatele a zaměstnance 209 // 6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištční 210 // 6.10 Dávky důchodového pojištční 213 // 6.11 Důchody po vstupu ČR do EU 241 // 7. Nemocenské pojištění 243 // 7.1 Právní předpisy a charakteristika 243 // 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištční u zaměstnanců 243 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištční OSVČ 253 // 7.4 Náhrada mzdy od zamčstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). 254 // 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 255 // 7.6 Vyloučené dny 258 // 7.7 Dávky nemocenského pojištční 258 // 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zamčstnavatele v nemocenském pojištční 269 // 7.9 Orgány nemocenského pojištční a jejich příslušnost k provádění pojištění 270 // 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 271 // 7.11 Vyplácení dávek 272 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti 2 /6 // 8.2 Funkční požitky 277 // 8.3 Vymezení přijmů ze závislé činnosti 278 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 279 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 279 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené 281 //
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 286 // 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 287 // 8.9 Nezdanitelná část základu daně 292 // 8.10 Slevy na dani 298 // 8.11 Ostatní slevy na dani 300 // 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani. daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) // 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z přijmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění // 9. Náhrady cestovních výdajů 311 // 9.1 Právní předpisy 311 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) 3,2 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 316 // 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 322 // 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 351 // 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 354 // 9.7 Paušalizace náhrad 362 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 364 // 10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 367 // 10.1 Právní předpisy 367 // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zamčslnanci 368 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 370 // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištční 370 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 371 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 372 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 372 // 11. Státní sociální podpora 375 // 11.1 Právní předpisy 375 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 377 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování 396 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzí 409 // 12.1 Pojmový aparát dávek 409 // 12.2 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 413 //
13. Státní sociální péče 419 // 13.1 Právní předpisy 419 // 13.2 Dávky pěstounské péče 419 // 13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 423 // 13.4 Příspěvek na péči 425 // 14. Přílohy 429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC