Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8363-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8364-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4629-6 (print)
Publikace přináší praktické informace po novelách pro rok 2013, ale vychází také z praxe nového zákoníku práce, kterou po obrovských změnách přinesl rok 2012. Zahrnuje rovněž změny v návaznosti na ostatní pracovněprávní problematiku. Jednotlivé kapitoly jsou cíleny na praktické využití a disponují řadou praktických vzorových dokumentů. Jedná se o aktualizovanou verzi úspěšného titulu, který u svých čtenářů zaznamenal široký a pozitivní ohlas..
001486924
Obsah // Zkratky 9 // Předmluva...11 // 1. // u // 1.2 // 1.2.1 // 1.2.2 // 1.2.3 // 1.2.4 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 1.3.3 // 1.3.4 // 1.3.5 // 1.3.6 // 1.3.7 1.4 // 1.4.1 // 1.4.2 // 2. // 2.1 // 2.1.1 // 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 // 2.3 // 2.4 // 2.5 // 2.6 // 2.7 // 2.8 2.9 // 3. // 3.1 // 3.2 // 4. // 4.1 // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 4.5 // 4.6 // 5.1 // Obecné otázky ...15 // Funkce pracovního práva... 16 // Základní zásady pracovního práva... 18 // Problematika diskriminace a rovné zacházení...20 // Dobré mravy ...30 // Smluvní volnost „Co není zakázáno, je dovoleno“ ...31 // Závislá práce a nelegální práce ...33 // Právní úkony ...37 // Základní pojmy, jednostrannost a oboustrannost...39 // Neplatnost právního úkonu ...43 // Obsah právního úkonu...46 // Účastníci právních vztahu a zastupování...48 // Počítání času doby a Ihúty ...49 // Doručování...52 // Moderační právo soudu...55 // Souhrn změn zákoníku práce od 1. 1. 2013...57 // Novely zákoníku práce ...57 // Novely související legislativy ...63 // Pracovní poměr, paralelní smluvní vztahy ...69 // Právní vztahy před vznikem pracovního poměru...69 // Informace... 70 // Zdravotní prohlídky...71 // Pracovní smlouva ...81 // Obligatórni náležitosti pracovní smlouvy...81 // Fakultativní náležitosti pracovní smlouvy ...83 // Zkušební doba ...-...84 // Pracovní poměr na dobu určitou ...87 // Konkurenční doložka ...90 // Mzdová a další ujednání
...91 // Jmenování do vedoucího pracovního místa...98 // Smlouva o výkonu funkce jednatele... 124 // Paralelní smluvní vztahy... 125 // Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ...133 // Dohoda o provedení práce... 134 // Dohoda o pracovní činnosti... 136 // Změny obsahu pracovněprávního vztahu ...143 // Smluvní princip... 143 // Jednostranné převedení na jinou práci (bez souhlasu zaměstnance)... 145 // Změny v souvislosti s přechodem práv a povinností na jiný zaměstnavatelský // subjekt ... 148 // Přeložení na jiné místo výkonu práce ... 149 // Dočasné přidělení zaměstnance ... 149 // Přechod práv... 156 // Skončení pracovního poměru... // Způsoby a důvody skončení... // 163 // 163 // 5.1.1 // 5.1.1.1 // 5.1.1.2 // 5.1.2 // 5.1.3 // 5.1.3.1 // 5.1.3.2 // 5.1.4 // 5.1.4.1 // 5.1.4.2 // 5.1.4.3 // 5.1.4.4 // 3.1.4.5 // 5.1.5 // 5.1.5.1 // 5.1.5.1.1 // 5.1.5.2 // 5.1.6 // 5.1.7 // 5.1.8 // 5.1.8.1 // 5.1.8.2 // 5.1.8.3 // 5.1.8.4 // 5.1.8.5 // 5.2 // 5.3 // 5.3.1 // 5.3.1.1 // 5.3.1.2 // 5.3.1.3 // 5.3.1.4 // 5.3.2 // 5.3.3 // 5.4 // 5.4.1 // 5.4.1.1 // 5.4.1.2 // 5.4.2 // 5.4.2.1 // 5.4.2.2 // Dohoda ... // Dohoda ? organizačních důvodů Změna dohodnutých podmínek .. Odstoupení od pracovní smlouvy Zrušení ve zkušební době... // Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnance ... // Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnavatele... // Výpověď... // Výpověď ze strany zaměstnance ...
Výpověď ze strany zaměstnavatele ... // Výpovědní důvody... // Výpovědní doba... // Náhradní volno ve výpovědní době ... // Okamžité zrušení pracovního poměru ... // Okamžité zrušeni pracovního poměru ze strany zaměstnance ... // Náhrada mzdy... // Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele // Hromadné propouštění ... // Uplynutí sjednané doby ... // Ostatní zákonné automaty ... // Povoleni k pobytu... // Povolení k zaměstnáni... // •••••••••••••••••••••••••• // >••••••••••••••••••••••••• // Vyhoštění... // Smrt zaměstnance ... // Smrt zaměstnavatele ... // Skončení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti ... // Odstupné, odchodné, přiměřené peněžní vyrovnání ... // Odstupné... // Odstupné - organizační důvody... // Odstupné - zdravotní důvody ... // Odstupné - přechod práv ... // Vrácení vyplaceného odstupného ... // Odchodné ... // Přiměřené peněžní vyrovnání... // Neplatné rozvázání pracovního poměru ... // Kdy nastává... // Relativní neplatnost ... // Absolutní neplatnost ... // Jak se zachovat při neplatném rozvázání pracovního poměru ... Neplatné rozvázáni pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Neplatné rozvázáni pracovního poměru ze strany zaměstnance ... // ... 166 // ... 175 // ... 177 // ... 179 // ... 181 // ...
181 // ... 184 // ... 191 // ... 191 // ... 194 // ... 194 // ... 216 // ... 216 // ...220 // ...220 // ..225 // ..225 // ..230 // ..234 // ..236 // ..236 // ..236 // ..236 // ..236 // ..236 // ..237 // ... 238 ... 238 ... 238 ... 239 ... 239 ... 239 ... 239 ... 240 ... 240 ... 240 ... 242 ... 243 ... 244 ... 245 ... 245 // 4 racovm doba...»... 249 // 6.1 Definice ...249 // 6.2 Délka a rozvržení pracovní doby ...250 // 6.3 Přestávky v práci...253 // 6.4 Pružná pracovní doba a konto pracovní doby ...254 // 6.5 Odpočinek mezi směnami a v týdnu ...255 // 6.6 Práce přesčas a pracovní pohotovost ...257 // 6.7 Práce v noci...259 // 6.8 Evidence pracovní doby ...260 // 6.9 Specifická úprava pracovní doby zaměstnance na pracovní cestě ...260 // 7. // 7.1 // 7.2 // ••••••••••••••••••••••••••• // Překážky v práci... // Překážky v práci na straně zaměstnance ... Překážky v práci na straně zaměstnavatele // ... 271 // ... 271 ... 277 // ö. uuvoiena ... // 8.1 Dovolená za kalendářní rok...283 // 8.2 Dovolená za odpracované dny...284 // 8.3 Dodatková dovolená ...286 // 8.4 Čerpání dovolené...287 // 8.5 O dovolené obecně ...291 // 8.6 Krácení dovolené ...291 // 9. Mzdy, platy a odměny z dohod... // 9.1 Mzda a její sjednání ... // 9.2 Plat, platové tarify... // 9.3 Odměna z dohod ... // 9.4 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody // 9.4.1 Minimální mzda ...
// 9.4.2 Zaručená mzda, plat ... // 9.4.3 Naturální mzda ... // 9.4.4 Mzda nebo plat při převedení zaměstnance ... // 9.4.5 Odměna za pracovní pohotovost... // 9.5 Příplatky... // 9.5.1 Příplatky v režimu mzdy ... // 9.5.2 Příplatky v režimu platu ... // 9.6 Splatnost a výplata mzdy a platu... // 9.7 Průměrný výdělek... // 9.8 Srážky ze mzdy... // 10. Náhrada škody ... 333 // 10.1 Odpovědnost za škodu...333 // 10.2 Odpovědnost zaměstnance...333 // 10.3 Odpovědnost zaměstnavatele ...338 // 11. Ostatní vybraná ustanovení...345 // 11.1 Bezpečnost a ochrana zdravn při práci ...345 // 11.2 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ..354 // 11.2.1 Cestovní náhrady ...354 // 11.2.1.1 Druhy cestovních náhrad ...356 // 11.2.1.2 Záloha na cestovní náhrady...365 // 11.2.1.3 Paušalizace cestovních náhrad ...365 // 11.2.1.4 Cestovní náhrady podle mezinárodních smluv ...365 // 11.2.2 Náhrada za opotřebení vlastních prostředků ...366 // 11.3 Péče o zaměstnance...371 // 301 // 302 304 304 // 306 // 307 311 // 311 // 312 312 312 314 // 317 // 318 320 // Namísto doslovu // 377 // Použitá literatura // 379 // O autorce // 381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC