Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8363-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8364-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4629-6 (print)
Publikace přináší praktické informace po novelách pro rok 2013, ale vychází také z praxe nového zákoníku práce, kterou po obrovských změnách přinesl rok 2012. Zahrnuje rovněž změny v návaznosti na ostatní pracovněprávní problematiku. Jednotlivé kapitoly jsou cíleny na praktické využití a disponují řadou praktických vzorových dokumentů. Jedná se o aktualizovanou verzi úspěšného titulu, který u svých čtenářů zaznamenal široký a pozitivní ohlas..
001486924
kratky 9 // Předmluva 11 // 1. Obecné otázky 15 // Funkce pracovního práva 16 // Základní zásady pracovního práva 18 // Problematika diskriminace a rovné zacházení 20 // Dobré mravy 30 // Smluvní volnost „Co není zakázáno, je dovoleno“ 31 // Závislá práce a nelegální práce 33 // Právní úkony 37 // Základní pojmy, jednostrannost a oboustrannost 39 // Neplatnost právního úkonu 43 // Obsah právního úkonu 46 // Účastníci právních vztahu a zastupování 48 // Počítání času doby a Ihúty 49 // Doručování 52 // Moderační právo soudu 55 // Souhrn změn zákoníku práce od 1. 1. 2013 57 // Novely zákoníku práce 57 // Novely související legislativy 63 // Pracovní poměr, paralelní smluvní vztahy 69 // Právní vztahy před vznikem pracovního poměru 69 // Informace 70 // Zdravotní prohlídky 71 // Pracovní smlouva 81 // Obligatórni náležitosti pracovní smlouvy 81 // Fakultativní náležitosti pracovní smlouvy 83 // Zkušební doba - 84 // Pracovní poměr na dobu určitou 87 // Konkurenční doložka 90 // Mzdová a další ujednání 91 // Jmenování do vedoucího pracovního místa 98 // Smlouva o výkonu funkce jednatele 124 // Paralelní smluvní vztahy 125 // Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 133 // Dohoda o provedení práce 134 // Dohoda o pracovní činnosti 136 // Změny obsahu pracovněprávního vztahu 143 // Smluvní princip 143 // Jednostranné převedení na jinou práci (bez souhlasu zaměstnance) 145 // Změny v souvislosti s přechodem práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt 148 // Přeložení na jiné místo výkonu práce 149 // Dočasné přidělení zaměstnance 149 // Přechod práv 156 // Skončení pracovního poměru // Způsoby a důvody skončení // Dohoda // Dohoda z organizačních důvodů // Změna dohodnutých podmínek //
Odstoupení od pracovní smlouvy // Zrušení ve zkušební době // Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnance // Zrušení ve zkušební době ze strany zaměstnavatele // Výpověď // Výpověď ze strany zaměstnance // Výpověď ze strany zaměstnavatele // Výpovědní důvody // Výpovědní doba // Náhradní volno ve výpovědní době // Okamžité zrušení pracovního poměru // Okamžité zrušeni pracovního poměru ze strany zaměstnance // Náhrada mzdy // Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele // Hromadné propouštění // Uplynutí sjednané doby // Ostatní zákonné automaty // Povoleni k pobytu // Povolení k zaměstnání // Vyhoštění // Smrt zaměstnance // Smrt zaměstnavatele // Skončení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti // Odstupné, odchodné, přiměřené peněžní vyrovnání // Odstupné // Odstupné - organizační důvody // Odstupné - zdravotní důvody // Odstupné - přechod práv // Vrácení vyplaceného odstupného // Odchodné // Přiměřené peněžní vyrovnání // Neplatné rozvázání pracovního poměru // Kdy nastává // Relativní neplatnost // Absolutní neplatnost // Jak se zachovat při neplatném rozvázání pracovního poměru // Neplatné rozvázáni pracovního poměru ze strany zaměstnavatele // Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance // 6. Pracovní doba 249 // 6.1 Definice 249 // 6.2 Délka a rozvržení pracovní doby 250 // 6.3 Přestávky v práci 253 // 6.4 Pružná pracovní doba a konto pracovní doby 254 // 6.5 Odpočinek mezi směnami a v týdnu 255 // 6.6 Práce přesčas a pracovní pohotovost 257 // 6.7 Práce v noci 259 // 6.8 Evidence pracovní doby 260 // 6.9 Specifická úprava pracovní doby zaměstnance na pracovní cestě 260 // 7. Překážky v práci //
Překážky v práci na straně zaměstnance // Překážky v práci na straně zaměstnavatele // 8. Dovolená // 8.1 Dovolená za kalendářní rok 283 // 8.2 Dovolená za odpracované dny 284 // 8.3 Dodatková dovolená 286 // 8.4 Čerpání dovolené 287 // 8.5 O dovolené obecně 291 // 8.6 Krácení dovolené 291 // 9. Mzdy, platy a odměny z dohod // 9.1 Mzda a její sjednání // 9.2 Plat, platové tarify // 9.3 Odměna z dohod // 9.4 Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody // 9.4.1 Minimální mzda // 9.4.2 Zaručená mzda, plat // 9.4.3 Naturální mzda // 9.4.4 Mzda nebo plat při převedení zaměstnance // 9.4.5 Odměna za pracovní pohotovost // 9.5 Příplatky // 9.5.1 Příplatky v režimu mzdy // 9.5.2 Příplatky v režimu platu // 9.6 Splatnost a výplata mzdy a platu // 9.7 Průměrný výdělek // 9.8 Srážky ze mzdy // 10. Náhrada škody 333 // 10.1 Odpovědnost za škodu 333 // 10.2 Odpovědnost zaměstnance 333 // 10.3 Odpovědnost zaměstnavatele 338 // 11. Ostatní vybraná ustanovení 345 // 11.1 Bezpečnost a ochrana zdravn při práci 345 // 11.2 Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 354 // 11.2.1 Cestovní náhrady 354 // 11.2.1.1 Druhy cestovních náhrad 356 // 11.2.1.2 Záloha na cestovní náhrady 365 // 11.2.1.3 Paušalizace cestovních náhrad 365 // 11.2.1.4 Cestovní náhrady podle mezinárodních smluv 365 // 11.2.2 Náhrada za opotřebení vlastních prostředků 366 // 11.3 Péče o zaměstnance 371 // Namísto doslovu 377 // Použitá literatura 379 // O autorce 381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC