Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8521-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8523-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4729-3 (print)
Tato kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8, ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, tu novinky najdou.Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech..
001486956
Úvod // 1 Úvod do Excelu // 1.1 Popis programu 13 // 1.1.1 Jak spustil Excel 13 // 1.1.2 Okno aplikace 15 // 1.1.3 Jak ukončit Excel 16 // 1.2 Přihlaste se 17 // 1.3 Základní nastavení Excelu 18 // 1.4 Jak pracovat s pásem karet 19 // 1.4.1 Pás karet jako nástroj ovládaní programu 19 // 1.4.2 Jak vytvořit vlastní kartu 21 // 1.4.3 Panel nástrojů Rychlý přístup 24 // 1.4.4 Jak doplnit tlačítka na panel nástrojů Rychlý přístup 24 // 1.5 Dotykové ovládání 26 // 1.6 Základní operace 27 // 1.7 Odvolejte akci! 32 // 1.8 Rychlá analýza 33 // 2 Dokumentem Excelu je sešit // 2.1 Nový sešit 35 // 2.2 Uloženísešitu 37 // 2.2.1 První uložení sešitu 37 // 2.2.2 Jak uložit sešit tak, aby byl dostupný i ve starších verzích.39 // 2.2.3 Jak exportovat sešit 40 // 2.3 Otevření sešitu 40 // 2.4 Uložení dokumentu jako šablona 43 // 2.5 Vlastnosti sešitu 44 // 2.6 Ochrana sešitu 45 // 2.7 Odeslání sešitu 46 // 3 Pracujeme v oknech // 3.1 Přepínání mezi otevřenými sešity 47 // 3.2 Uspořádání oken 48 // 3.3 Zobrazení stejného sešitu v několika oknech 49 // 3.4 Práce se dvěma monitory 50 // 3.5 Příčky 51 // 3.6 Jak skrýt a zase zobrazit okna 52 // 3.7 Podokna 53 // 4 Sešit se skládá z listů // 4.1 Operace s listy // 4.1.1 Vložení nového listu // 4.1.2 Jak vybrat několik listů // 4.1.3 Jak odstranit list // 4.1.4 Přejmenování listu // 4.1.5 Procházeni mezi listy // 4.1.6 Procházení mezi listy s využitím názvů buněk // 4.1.7 Přesun a kopie listu // 4.1.8 Pohyb listů mezi seiiiy // 4.1.9 Skrytí a zobrazeni listů // 4.2 Vzhled listu // 4.2.1 Změna vzhledu mřížky // 4.2.2 Změna barvy ouSka // 4.2.3 Nastavení barev // 5 ata se skladují v buňkách // 5.1 Vkládání dat // 5.1.1 Vložení dat zápisem // 5.1.2 Pracovní režimy buňky // 5.1.3 Automatické dokončování //
5.1.4 Dynamické doplňování // 5.1.5 Vložení dat z předem připraveného seznamu // 5.1.6 Jak zachránit přepsaná data // 5.2 Označeni oblasti buněk jako výběr // 5.2.1 Několik šikovných metod k označení výběru // 5.2.2 Co udělat, aby si Excel zapamatoval složitý nesouvislý výběr // 5.3 Import dat // 5.3.1 Vloženi dat z jiného listu nebo sešitu // 5.3.2 Vloženi dat z dokumentu jiné aplikace // 53.3 Vložení dat z internetu // 5.4 Jak nevložit do buňky chybná data // 5.4.1 Ověření dat // 5.4.2 Transponováni tabulky // 5.5. Řady // 5.5.1 Lineární řady // 5.5.2 Kalendářní řady // 5.5.3 Vlastní řady // 5.6 Operace s buňkami // 5.6.1 Odstranění dat z buňky // 5.6.2 Vložení a odstranění buňky // 5.6.3 Operace s řádky a sloupci 5.6.4 Velikost buněk // 5.6.5 Skrytí řádků a sloupců I // ? 6 Excel2013-podrobnýprůvodce // 5.7 Kopírování a přesun dat 101 // 5.7.1 Přesun a kopírování dat pomoci myši 101 // 5.7.2 Schránka Office 102 // 5.8 Prohledávání listu 105 // 5.8.1 Vyhledávání dat - 105 // 5.8.2 Vyhledávání podle formátu 106 // 5.8.3 Nahrazeni obsahu buňky 106 // 5.8.4 Nahrazování formátů 107 // 6 Formát tabulky // 6.1 Formát buňky 109 // 6.1.1 Minipanel nástrojů 110 // 6.1.2 Formát čísla 110 // 6.1.3 Ohraničení bunék 114 // 6.1.4 Výplň bunék 116 // 6.1.5 Styly buňky 118 // 6.1.6 Styly tabulky 120 // 6.1.7 Formát textu 122 // 6.2 Kopírování formátu 124 // 6.3 Podmíněný formát 126 // 7 Jednoduché vzorce a výpočty // 7.1 Úprava hodnot v tabulce 131 // 7.2 Výpočty na stavovém řádku 133 // 7.3 Rychlá analýza 134 // 7.4 Výpočty v buňce 135 // 7.4.1 Zásady pro sestavení vzorců 135 // 7.4.2 Chyby při zadávání vzorce 136 // 7.4.3 Nahrazení vzorce hodnotou 137 // 7.5 Vzorce využívající odkazy na buňky 138 //
7.5.1 Odkazování na buňky za pomoci myši 138 // 7.5.2 Odkazování na buňky pomocí klávesnice 139 // 75.3 Součty 140 // 7.5.4 Kopírování vzorců 144 // 7.5.5 Absolutní a relativní odkaz 146 // 7.5.6 Procenta 147 // 7.6 Odkaz na jiný list 149 // 7.6.1 Odkaz na jiný list ve stejném sešitu 150 // 7.6.2 Odkaz na jiný sešit 152 // 7.6.3 Propojení mezi sešity 153 // 7.7 Názvy buněk ve vzorcích 155 // 7.7.1 Jak pojmenovat buňku nebo oblast 155 // 7.7.2 Správa názvů 156 // 7.7.3 Použití názvů ve vzorcích v 157 // .7.4 Využití názvu oblasti 159 // 7.8 Chyby ve vzorcích 159 // 7.8.1 Chybová hlášení 160 // 7.8.2 Hledání chyb 161 // 7.8.3 Cyklický odkaz 162 // 7.8.4 Nekonzistentní vzorec 164 // 7.8.5 Předchůdci a následnici 165 // 7.9 Sčítání textu 166 // 7.10 Ochrana vzorců = zamčení listu 167 // 8 Funkce // 8.1 Vložení funkce 169 // 8.1.1 Vložení funkce zápisem 170 // 8.1.2 Rychlá analýza 171 // 8.1.3 Vloženi funkce z pásu karet 172 // 8.1.4 Vložení funkce dialogovým oknem 173 // 8.1.5 Argumenty funkce 175 // 8.2 Funkce ve výpočtech 177 // 8.3 Vnořená funkce 179 // 8.4 Příklady funkcí I8i // 8.4.1 Datum a čas 181 // 8.4.2 Statistické funkce 184 // 8.4.3 Matematické funkce 185 // 8.4.4 Funkce s podmínkou I88 // 8.4.5 Logické funkce 190 // 8.4.6 Další užitečné funkce 194 // 9 Co neřekneš tabulkou, řekneš grafem // 9.1 Rychlé vytvoření grafu 197 // 9.1.1 Rychlá analýza 197 // 9.1.2 Kouzelný hmat 198 // 9.2 Vytvoření grafu pomod dialogového okna 199 // 9.3 Rychlé úpravy grafu 200 // 9.3.1 Pozice a velikost grafu 200 // 9.3.2 Oprava grafu z pásu karet 201 // 9.3.3 Úprava grafu pomocí trojice tlačítek 203 // 9.3.4 Zásadní proména grafu 205 // 9.4 Formát a další úpravy grafů 207 // 9.4.1 Popisky 208 // 9.4.2 Ohraničení 209 // 9.4.3 Výplň 210 //
9.4.4 Svislá osa 211 // 9.4.5 Mřížka 211 // 9.5 Minigrafy 213 // 10 Seznamy a kontingenční tabulky // 10.1 Tabulka v tabulce 217 // 10.2 fiazení seznamu 219 // 10.3 Filtrování seznamu 221 // 10.4 fiazení seznamu podle podmíněného formátu 223 // 10.5 Analýza tabulky pomocí funkcí Excelu 223 // 10.6 Analýza dat pomocí kontingenční tabulky 226 // 10.6.1 Kontingenční tabulka vytvořená ze seznamu Excelu 226 // 10.6.2 Oprava kontingenční tabulky 229 // 10.6.3 Filtry kontingenční tabulky 232 // 10.7 Kontingenční grafy .234 // 11 Úprava dokumentu a tisk // 11.1 Náhled před tiskem 239 // 11.2 Rozdělení dokumentu do stránek 242 // 11.3 Nastavení dalších parametru dokumentu před tiskem 243 // 11.3.1 Nastavení parametrů stránky 243 // 11.3.2 Nastaveni okrajů 244 // 11.3.3 Nastaveni záhlaví a zápatí 244 // 11.3.4 Nastaveni listu 246 // 11.4 Tisk dokumentu 246 // Rejstřík 249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC