Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8521-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8523-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4729-3 (print)
Tato kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8, ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, tu novinky najdou.Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech..
001486956
Obsah // i // 2 // 3 // Úvod...n // Úvod do Excelu // 1.1 Popis programu ...13 // 1.1.1 Jak spustil Excel ...13 // 1.1.2 Okno aplikace ...15 // 1.1.3 Jak ukončit Excel...16 // 1.2 Přihlaste se ...17 // 1.3 Základní nastavení Excelu...18 // 1.4 Jak pracovat s pásem karet...19 // 1.4.1 Pás karet jako nástroj ovládaní programu ...19 // 1.4.2 Jak vytvořit vlastní kartu ...21 // 1.4.3 Panel nástrojů Rychlý přístup ...24 // 1.4.4 Jak doplnit tlačítka na panel nástrojů Rychlý přístup ..24 // 1.5 Dotykové ovládání ...26 // 1.6 Základní operace ...27 // 1.7 Odvolejte akci! ...32 // 1.8 Rychlá analýza ...33 // Dokumentem Excelu je sešit // 2.1 Nový sešit...35 // 2.2 Uloženísešitu ...37 // 2.2.1 První uložení sešitu ...37 // 2.2.2 Jak uložit sešit tak, aby byl dostupný i ve starších verzích.39 // 2.2.3 Jak exportovat sešit...40 // 2.3 Otevření sešitu...40 // 2.4 Uložení dokumentu jako šablona...43 // 2.5 Vlastnosti sešitu...44 // 2.6 Ochrana sešitu ...45 // 2.7 Odeslání sešitu...46 // Pracujeme v oknech // 3.1 Přepínání mezi otevřenými sešity ...47 // 3.2 Uspořádání oken...48 // 3.3 Zobrazení stejného sešitu v několika oknech...49 // 3.4 Práce se dvěma monitory ...50 // 3.5 Příčky...51 // 3.6 Jak skrýt a zase zobrazit okna ...52 // 3.7 Podokna ...53 // Obsah 5 ¦ // Sešit se skládá z listů // 4.1 Operace s listy ... // 4.1.1 Vložení nového listu ... // 4.1.2 Jak vybrat několik listů... // 4.1.3 Jak
odstranit list... // 4.1.4 Přejmenování listu... // 4.1.5 Procházeni mezi listy... // 4.1.6 Procházení mezi listy s využitím názvů buněk // 4.1.7 Přesun a kopie listu... // 4.1.8 Pohyb listů mezi seiiiy... // 4.1.9 Skrytí a zobrazeni listů ... // 4.2 Vzhled listu... // 4.2.1 Změna vzhledu mřížky... // 4.2.2 Změna barvy ouSka... // 4.2.3 Nastaveni barev... // 55 // 55 // 56 // 57 // 58 // 59 // 60 61 // 63 // 64 // 65 65 // 65 // 66 // Data se skladují v buňkách // 5.1 Vkládání dat ... // 5.1.1 Vložení dat zápisem ... // 5.1.2 Pracovní režimy buňky ... // 5.1.3 Automatické dokončování... // 5.1.4 Dynamické doplňováni... // 5.1.5 Vložení dat z předem připraveného seznamu ... // 5.1.6 Jak zachránit přepsaná data... // 5.2 Označeni oblasti buněk jako výběr... // 5.2.1 Několik šikovných metod ? označení výběru... // 5.2.2 Co udělat, aby si Excel zapamatoval složitý nesouvislý výběr ... // 5.3 Import dat... // 5.3.1 Vloženi dat z jiného listu nebo sešitu... // 5.3.2 Vloženi dat z dokumentu jiné aplikace... // 53.3 Vloženi dat z internetu... // 5.4 Jak nevložit do buňky chybná data... // 5.4.1 Ověření dat... // 5.4.2 Transponováni tabulky... // 5.5. Řady ... // 5.5.1 Lineární řady... // 5.5.2 Kalendářní řady... // 5.5.3 Vlastní řady... // 5.6 Operace s buňkami... // 5.6.1 Odstranění dat z buňky...??.. .7... // 5.6.2 Vložení a odstranění buňky ... // 5.6.3 Operace s řádky a sloupci...
5.6.4 Velikost buněk... // 5.6.5 Skrytí řádků a sloupců ... I // ? 6 Excel2013-podrobnýprůvodce // // 5.7 Kopírování a přesun dat... 101 // 5.7.1 Přesun a kopírování dat pomoci myši ... 101 // 5.7.2 Schránka Office... 102 // 5.8 Prohledávání listu... 105 // 5.8.1 Vyhledávání dat...-... 105 // 5.8.2 Vyhledávání podle formátu ... 106 // 5.8.3 Nahrazeni obsahu buňky ... 106 // 5.8.4 Nahrazování formátů ... 107 // Formát tabulky // 6.1 Formát buňky... 109 // 6.1.1 Minipanel nástrojů... 110 // 6.1.2 Formát čísla...’... 110 // 6.1.3 Ohraničení bunék... 114 // 6.1.4 Výplň bunék... 116 // 6.1.5 Styly buňky... 118 // 6.1.6 Styly tabulky... 120 // 6.1.7 Formát textu... 122 // 6.2 Kopírování formátu ... 124 // 6.3 Podmíněný formát... 126 // Jednoduché vzorce a výpočty // 7.1 Úprava hodnot v tabulce ... I3i // 7.2 Výpočty na stavovém řádku ... 133 // 7.3 Rychlá analýza ... 134 // 7.4 Výpočty v buňce... 135 // 7.4.1 Zásady pro sestavení vzorců ... 135 // 7.4.2 Chyby při zadávání vzorce ... 136 // 7.4.3 Nahrazení vzorce hodnotou ... 137 // 7.5 Vzorce využívající odkazy na buňky... 138 // 7.5.1 Odkazování na buňky za pomoci myši ... 138 // 7.5.2 Odkazování na buňky pomocí klávesnice ... 139 // 75.3 Součty... 140 // 7.5.4 Kopírování vzorců... 144 // 7.5.5 Absolutní a relativní odkaz... 146 // 7.5.6 Procenta... 147 // 7.6 Odkaz na jiný list... 149 // 7.6.1 Odkaz na jiný list ve stejném sešitu
... 150 // 7.6.2 Odkaz na jiný sešit... 152 // 7.6.3 Propojení mezi sešity ... 153 // 7.7 Názvy buněk ve vzorcích... 155 // 7.7.1 Jak pojmenovat buňku nebo oblast... 155 // 7.7.2 Správa názvů ... 156 // 7.7.3 Použití názvů ve vzorcích ...v... 157 // Obsah 7 ? // 8 // 9 // 7.7.4 Využití náľvu oblasti... 159 // 7.8 Chyby ve vzorcích... 159 // 7.8.1 Chybová hlášení... 160 // 7.8.2 Hledání chyb ... 161 // 7.8.3 Cyklický odkaz...162 // 7.8.4 Nekonzistentní vzorec ... 164 // 7.8.5 Předchůdci a následnici... 165 // 7.9 Sčítání textu... 166 // 7.10 Ochrana vzorců = zamčení listu ... i67 // Funkce // 8.1 Vložení funkce... 169 // 8.1.1 Vložení funkce zápisem... 170 // 8.1.2 Rychlá analýza... 171 // 8.1.3 Vloženi funkce z pásu karet ... 172 // 8.1.4 Vložení funkce dialogovým oknem ... 173 // 8.1.5 Argumenty funkce ... 175 // 8.2 Funkce ve výpočtech ... 177 // 8.3 Vnořená funkce... 179 // 8.4 Příklady funkcí... I8i // 8.4.1 Datum a čas... 181 // 8.4.2 Statistické funkce... 184 // 8.4.3 Matematické funkce... 185 // 8.4.4 Funkce s podmínkou ... I88 // 8.4.5 Logické funkce ... 190 // 8.4.6 Další užitečné funkce ... 194 // Co neřekneš tabulkou, řekneš grafem // 9.1 Rychlé vytvoření grafu ... 197 // 9.1.1 Rychlá analýza... 197 // 9.1.2 Kouzelný hmat ... 198 // 9.2 Vytvoření grafu pomod dialogového okna ... 199 // 9.3 Rychlé úpravy grafu... 200 // 9.3.1 Pozice a velikost grafu ... 200 // 9.3.2 Oprava grafu z pásu
karet... 201 // 9.3.3 Úprava grafu pomocí trojice tlačítek ... 203 // 9.3.4 Zásadní proména grafu... 205 // 9.4 Formát a další úpravy grafů ... 207 // 9.4.1 Popisky... 208 // 9.4.2 Ohraničení...?. ?... 209 // 9.4.3 Výplň... 210 // 9.4.4 Svislá osa ... 211 // 9.4.5 Mřížka ... 211 // 9.5 Minigrafy ... 213 // ¦ 8 Extd 2011 - podrobný průvodce // 10 // 11 // Seznamy a kontingenční tabulky // 10.1 Tabulka v tabulce... 217 // 10.2 fiazení seznamu... 219 // 10.3 Filtrování seznamu...;... 221 // 10.4 fiazení seznamu podle podmíněného formátu ... 223 // 10.5 Analýza tabulky pomocí funkcí Excelu... 223 // 10.6 Analýza dat pomocí kontingenční tabulky... 226 // 10.6.1 Kontingenční tabulka vytvořená ze seznamu Excelu .. 226 // 10.6.2 Oprava kontingenční tabulky ... 229 // 10.6.3 Filtry kontingenční tabulky... 232 // 10.7 Kontingenční grafy... .234 // Úprava dokumentu a tisk // 11.1 Náhled před tiskem ... 239 // 11.2 Rozdělení dokumentu do stránek... 242 // 11.3 Nastavení dalších parametru dokumentu před tiskem... 243 // 11.3.1 Nastavení parametrů stránky... 243 // 11.3.2 Nastaveni okrajů ... 244 // 11.3.3 Nastaveni záhlaví a zápatí... 244 // 11.3.4 Nastaveni listu... 246 // 11.4 Tisk dokumentu... 246 // Rejstřík // 249 // Obsah 9 ¦

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC