Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (150 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9263-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9264-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4750-7 (print)
Je naše dítě zralé na vstup do školy? Tuto otázku si každoročně klade velké množství rodičů, když se blíží zápisy do prvních tříd základních škol, a často i ti, kteří dosud nepochybovali a byli si zralostí svého dítěte jisti. Uspěje moje dítě? Nebude mít problémy? Půjde mu učení? Najde si ve škole kamarády? Jak zvládne nároky školy na pozornost, schopnost se soustředit, učit, podřídit se autoritě učitele a spolupracovat s ostatními dětmi?.
001486965
Obsah // ÚVOD 8 // 1. DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU - CHARAKTERISTIKA // VÝVOJOVÉHO OBDOBÍ 10 // 1.1 VÝVOJ KOGNITIVNÍCH (POZNÁVACÍCH) FUNKCÍ 12 // 1.1.1 Vývoj myslení a reči 12 // 1.1.2 Vývoj paměti a pozornosti 17 // 1.1.3 Vývoj percepčné motorických funkcí 18 // 1.2 VÝVOJ EMOCIONALITY A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ, // SOCIALIZACE DÍTÉTE 20 // 2. ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST 24 // 2.1 FYZICKÁ (TÉLESNÁ) ZRALOST 25 // 2.2 PSYCHICKÁ (DUŠEVNÍ) ZRALOST  29 // 2.3 SOCIÁLNÍ ZRALOST 32 // 3. ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 36 // 4. MOŽNOSTI ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK // A MOŽNOST PŘEDČASNÉHO VSTUPU DO ZŠ 39 // 5. RIZIKOVÉ FAKTORY OHROŽUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST DÍTÉTE V ZŠ 45 // 6. FUNKCE DŮLEŽITÉ PRO ČTENÍ, PSANÍ, POČÍTÁNÍ 49 // 7. VÝZNAM HRY V ŽIVOTÉ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTÉTE 51 // 8. CVIČENÍ A HRY NA ROZVOJ PERCEPČNÍCH // A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ 53 // 8.1 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ ZRAKOVÉ OBLASTI 53 // 8.1.1 Cvičení zaměřená na rozvoj zrakové oblasti 54 // 8.1.2 Hry zaměřené na rozvoj zrakové oblasti 57 // 8.2 CVIČENÍ A HRY ZAMÉŔENÉ NA ROZVOJ SLUCHOVÉ OBLASTI 61 // 8.2.1 Cvičení zaměřená na rozvoj sluchové oblasti 62 // 8.2.2 Hry zaměřené na rozvoj sluchové oblasti 65 // 8.3 CVIČENÍ A HRY ZAMÉfiENÉ NA ROZVOJ PAMÉTI A POZORNOSTI 73 // 8.3.1 Cvičení zaměřená na rozvoj paměti a pozornosti 73 // 8.3.2 Hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti 75 // 8.4 CVIČENÍ
A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MYŠLENÍ 79 // 8.4.1 Cvičení zaměřená na rozvoj myšlení 79 // 8.4.2 Hry zaměřené na rozvoj myslení 81 // 8.4.3 Cvičení a hry zaměřené na rozvoj matematických predstav 83 // 8.5 CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ REČI 85 // 9. CVIČENÍ A HRY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ MOTORIKY _ 88 // 9.1 CVIČENÍ ZAMĚŘENA NA ROZVOJ HRUBÉ MOTORIKY 89 // 9.2 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY 90 // 9.3 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ MOTORIKY MLUVIDEL 94 // 9.4 NÁCVIK RYTMIZACE 94 // 9.5 CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 95 // 9.6 UVOLŇOVACÍ CVIKY 99 // 9.7 SEZENÍ PRI PSANÍ 102 // 9.7.1 Nábytek a osvětlení 102 // 9.7.2 Nácvik sezení při psaní 103 // 10. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 105 // 11. CO BY MELO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI VSTUPU DO ZŠ - SHRNUTÍ 114 // ZÄVÉR 124 // PŘÍLOHOVÁ ČASŤ v 125 // PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 125 // Zraková oblast 125 // Sluchová oblast (oblast sluchového vnímání a rozvoje řeči) 125 // Poznávací (kognitivní) oblast 126 // Motorická oblast 127 // Sociální oblast 128 // PROGRAMY PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH A MOTORICKÝCH FUNKCÍ // DÉTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VÉKU * 128 // Metoda „Dobrého startu" 128 // Kuprev ’ 129 // Kumot 130 // Maxík 130 // Hypo 131 // Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina 132 // Celostní program vývoje __ 133 // Grafomotorický program a program ergonomie psaní 134 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA 135
// SEZNAM ZKRATEK 136 // OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 137 // Zraková oblast 137 // Grafomotorická oblast 140

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC