Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8983-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8984-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4835-1 (print)
Aktualizované vydání knihy se zaměřuje, stejně jako první vydání, na provoz a reálné fungování ubytovacího zařízení. Na českém trhu ojedinělá publikace je určena převážně studentům zajímajících se o nejnovější poznatky a trendy v řízení hotelů. Kniha je svou praktičností a množstvím konkrétních údajů a příkladů vhodná i pro majitele či manažery menších ubytovacích zařízení hotelového typu. Druhé vydání knihy se podrobněji věnuje hotelovému marketingu a obchodu, využití nových technologií (např. v rezervačním oddělení) a řízení ekonomického a technického úseku hotelu. Nově obsahuje fotografie dobrých a špatných příkladů z praxe. Uznávaní a zkušení autoři komplexně představují nástroje řízení v jednotlivých činnostech a nástroje řízení procesů v hotelovém provozu za účelem zajištění maximalizace využití daných kapacit a dosažení optimálních výnosů s ohledem na ekologii a etiku v podnikání. Součástí publikace jsou též příklady z jednotlivých středisek hotelového provozu..
001486991
Obsah / З // Obsah // 0 autorech ... // Řekli o knize ... // Poděkování ... // Úvod ... // 1 Historie a vývoj hotelnictví ... // 1.2 Historický vývoj ubytovacích služeb ... // 1.2.1 Klášterní azyl. hospitium ... // 1.2.2 Ubytování ve městě ... // 1.3 Etymologie vybraných pojmů cestovního ruchu ... // 1.4 Stravování ... // 1.4.1 Geneze a kulturně-sociální aspekty jídla a hostiny ... // 1.5 Etymologie pojmů gastronomie a culinaria ... // 2 Hotel-funkce, druhy, klasifikace // 2.1 Rozdělení ubytovacích zařízení ... // 2.2 Kategorizace ubytovacích zařízení ... // 2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení ... // 2.3.1 Certifikace a klasifikační znaky ... // 2.4 Odborná terminologie ... // 2.4.1 Terminologie dle ČSN EN ISO 13809 Služby cestovního ruchu - // Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - terminologie ... // 2.4.2 Terminologie dle ČSN EN ISO 18513 Služby cestovního ruchu // Hotely a ostatní kategorie turistického ubytováni - terminologie ... // 3 Organizace a řízení hotelu ... // 3.1 Vlastnické vztahy ... // 3.1.1 Smlouva o řízení (management contract) ... // 3.1.2 Franchising ... // 3.1.3 Výhody a nevýhody řetězců ... // 4 Ubytovací úsek - Front office. Housekeeping // 4.1 Front office - recepce, halové služby ... // 4.1.1 Recepce ... // 4.1.2 Základní zásady a návyky recepčního profesionála za recepčním pultem ... // 4.1.3 Přijetí hosta - check-in ... // 4.1.4 Úloha recepce
během pobytu hosta ... // 4.1.5 Zásady kreditní politiky ... // 4.1.6 Efektivní využití ubytovací kapacity a nástroje kontroly ... // 4.1.7 Concierge - informační služba ... // 4.1.8 Telefonní služby ... // 4.1.9 Internet a In-room entertainment ... // . 7 // . 9 // 10 // II // 12 // 12 // 13 // 14 // 16 // 18 // 19 // 21 // 22 // 22 // 22 // 23 // 24 // 27 // 27 // 28 // 31 // 34 // 35 // 35 // 35 // 36 // 37 // 37 // 39 // 41 // 44 // 44 // 46 // 48 // 50 // 51 // 4 / Moderní hotelový management // 4.1.10 Odjezd hosta - check-out ... 52 // 4.1.11 Rezervace ... 54 // 4.2 Housekeeping ... 63 // 4.2.1 Doplňující služby housekeeping!! ...64 // 5 Stravovací úsek ...65 // 5.1 Vznik a význam francouzské gastronomie ...65 // 5.2 Sestavení výrobního a prodejního programu ...66 // 5.2.1 Analýza konkurence ...67 // 5.2.2 Plánování a sestavení nabídky jídel ...68 // 5.2.3 Speciality na jídelním lístku ... 70 // 5.3 Jídelní lístek —hlavní komunikátor nabídky ...73 // 5.3.1 Efektivní jídelní lístek ... 74 // 5.3.2 Digitální nabídkové lístky ... 78 // 5.3.3 Chyby jídelního lístku ...78 // 5.4 Způsoby kalkulace prodejní ceny ... 79 // 5.4.1 Přirážková kalkulace ...80 // 5.4.2 Rozvržení nákladů ...81 // 5.4.3 Aplikace ziskového rozpětí ... 82 // 5.4.4 Integrovaná metoda ... 83 // 5.4.5 Menu Engineering ... 84 // 5.5 Podpora prodeje, interní marketing, metody zvyšování prodeje ... 85 // 5.5.1 Doplňkové jídelní lístky
... 85 // 5.5.2 Product packaging, výstavka, vizuální prezentace apod... 86 // 5.5.3 Možnosti dodatečné hodnoty ... 86 // 5.5.4 Materiály zvýrazňující nákup ... 87 // 5.5.5 Sugestivní prodej ... 87 // 5.5.6 Speciální propagační praktiky a pomůcky ... 88 // 5.6 Druhy obsluhy ...89 // 5.6.1 Talířový systém ... 89 // 5.6.2 Zakládací systém ...89 // 5.6.3 Francouzský servis ... 90 // 5.6.4 Anglický servis (Gueridon-service) ...90 // 5.6.5 Ruský způsob obsluhy ...91 // 5.7 Deset zásad spokojeného zákazníka ...91 // 6 Obchodní a marketingové oddělení ...94 // 6.1 Marketing ...94 // 6.1.1 Marketingový plán ...95 // 6.1.2 Segmentace ...97 // 6.1.3 SWOT analýza ...98 // 6.1.4 Public Relations ... 99 // 6.1.5 Cenová tvorba ...99 // 6.1.6 Marketingový mix ... 101 // 6.2 Organizace práce obchodního a marketingového oddělení ... 102 // Obsah / 5 // 7 Technický úsek, údržba ... 103 // 8 Personální úsek ... 105 // 8.1 Personální plánování ... 108 // 8.2 Analýza pracovního místa ... 109 // 8.3 Výběr zaměstnanců ... 109 // 8.4 Hodnocení a odměňování pracovníků ... 112 // 8.5 Trénink zaměstnanců ... 112 // 8.6 Příklady tréninku ... 116 // 9 Ekonomický úsek ... 120 // 9.1 Význam spolupráce s ostatními úseky ... 122 // 9.2 Příklad užití B-E analýzy v praxí - restaurace ... 124 // 9.3 Příklad rozpočtu hotelu ... 130 // 9.4 Finanční analýza jako nástroj řízeni ... 133 // 10 Metodiky Revenue a Yield management
... 138 // 10.1 Základní sledované parametry a ukazatele ubytovacího úseku ... 148 // 10.2 Nástroje RYM ... 149 // 10.2.1 Up-selling ... 149 // 10.2.2 Zaměstnanec - aktivní prodejce ... 150 // 10.2.3 Optimalizace ... 150 // 11 Řízení kvality v cestovním ruchu ... 152 // 11.1 Definice kvality ... 152 // 11.1.1 Zákazník ... 152 // 11.1.2 Očekávání ... 153 // 11.2 Systémy řízení kvality ... 153 // 11.2.1 Koncepce norem ISO ... 155 // 11.2.2 Koncepce systému TQM ... 157 // 11.2.3 Koncepce podnikových standardů ... 159 // 12 Environmentální přístup v řídicích procesech hotelu - // „Creen management" ... 162 // 12.1 Zelený program v hotelu ... 164 // 12.2 Cestovní ruch v prostředí přátelském ekologii ... 169 // 12.3 Vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí ... 170 // 12.3.1 Turistické znečištěni ... 170 // 12.3.2 Emise ... 171 // 12.3.3 Eroze ... 171 // 12.3.4 Působení na ekosystémy ... 172 // 12.3.5 Záměrné poškozování přírodních hodnot ... 172 // 12.3.6 Negativní dopady cestovního ruchu do sociálně-kulturní sféry destinace ... 173 // 12.3.7 Vliv výstavby hotelů a komplexů služeb cestovního ruchu na urbanistiku ... 174 // 6 / Moderní hotelový management // 13 Informační technologie v hotelnictví ... 175 // 13.1 Property Management System ... 175 // 13.1.1 Recepce ... 176 // 13.1.2 Restaurační systém ... 177 // 13.1.3 Skladový systém ... 178 // 13.1.4 Účetnictví ... 178 // 13.1.5 Sales
& Marketing ... 178 // 13.2 Internetové distribuční systémy ... 178 // 13.3 Global Distribution System - GDS ... 179 // 13.3.1 Vznik a vývoj reZervačních systémů ... 180 // 13.3.2 Globální distribuční systémy ... 181 // 13.4 Internet, intranet a informační síť ... 182 // 13.4.1 Internet - základní pojmy (www, url, intranet,...) ... 182 // 13.4.2 Webová prezentace ... 183 // 13.5 Autorské právo, právo na ochranu osobnosti ... 183 // 14 Outsourcing ... 186 // 14.1 Aplikace outsourcingu v hotelovém provozu ... 187 // 14.2 Další činnosti, kde se outsourcing uplatňuje ... 188 // 14.3 Obecná rizika aplikovaného outsourcingu ... 189 // 15 Bezpečnost hosta и hotelu ... 190 // 15.1 Ochrana hostova soukromí ... 190 // 15.2 Ochrana hostova majetku ... 191 // 15.3 Ochrana hostova zdraví a života ... 191 // 15.3.1 Doporučené zásady chování a výkonu pracovních činností dle profesí ... 194 // 15.4 Krizový manuál... 197 // 16 Fitness a wellness v hotelovém provozu ... 198 // 16.1 Fitness ... 198 // 16.1.1 Budget centra ... 199 // 16.1.2 Value kluby ... 199 // 16.1.3 3"’ place / luxury centra ... 199 // 16.2 Wellness ...200 // Literatura ...202 // Summary ...203 // Příloha 1 ...204 // Příloha 2 KONTROLNÍ LIST HOUSEKEEPINGU ... 205 // Příloha 3 DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ...212 // Příloha 4 REGISTRAČNÍ KARTY ... 214 // Fotografická příloha ...216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC