Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8983-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8984-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4835-1 (print)
Aktualizované vydání knihy se zaměřuje, stejně jako první vydání, na provoz a reálné fungování ubytovacího zařízení. Na českém trhu ojedinělá publikace je určena převážně studentům zajímajících se o nejnovější poznatky a trendy v řízení hotelů. Kniha je svou praktičností a množstvím konkrétních údajů a příkladů vhodná i pro majitele či manažery menších ubytovacích zařízení hotelového typu. Druhé vydání knihy se podrobněji věnuje hotelovému marketingu a obchodu, využití nových technologií (např. v rezervačním oddělení) a řízení ekonomického a technického úseku hotelu. Nově obsahuje fotografie dobrých a špatných příkladů z praxe. Uznávaní a zkušení autoři komplexně představují nástroje řízení v jednotlivých činnostech a nástroje řízení procesů v hotelovém provozu za účelem zajištění maximalizace využití daných kapacit a dosažení optimálních výnosů s ohledem na ekologii a etiku v podnikání. Součástí publikace jsou též příklady z jednotlivých středisek hotelového provozu..
001486991
O autorech // Řekli o knize // Poděkování // Úvod // 1 Historie a vývoj hotelnictví // 1.2 Historický vývoj ubytovacích služeb // 1.2.1 Klášterní azyl. hospitium // 1.2.2 Ubytování ve městě // 1.3 Etymologie vybraných pojmů cestovního ruchu // 1.4 Stravování // 1.4.1 Geneze a kulturně-sociální aspekty jídla a hostiny // 1.5 Etymologie pojmů gastronomie a culinaria // 2 Hotel-funkce, druhy, klasifikace // 2.1 Rozdělení ubytovacích zařízení // 2.2 Kategorizace ubytovacích zařízení // 2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení // 2.3.1 Certifikace a klasifikační znaky // 2.4 Odborná terminologie // 2.4.1 Terminologie dle ČSN EN ISO 13809 Služby cestovního ruchu - // Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - terminologie // 2.4.2 Terminologie dle ČSN EN ISO 18513 Služby cestovního ruchu // Hotely a ostatní kategorie turistického ubytováni - terminologie // 3 Organizace a řízení hotelu // 3.1 Vlastnické vztahy // 3.1.1 Smlouva o řízení (management contract) // 3.1.2 Franchising // 3.1.3 Výhody a nevýhody řetězců // 4 Ubytovací úsek - Front office. Housekeeping // 4.1 Front office - recepce, halové služby // 4.1.1 Recepce // 4.1.2 Základní zásady a návyky recepčního profesionála za recepčním pultem // 4.1.3 Přijetí hosta - check-in // 4.1.4 Úloha recepce během pobytu hosta // 4.1.5 Zásady kreditní politiky // 4.1.6 Efektivní využití ubytovací kapacity a nástroje kontroly // 4.1.7 Concierge - informační služba // 4.1.8 Telefonní služby // 4.1.9 Internet a In-room entertainment // 4.1.10 Odjezd hosta - check-out 52 // 4.1.11 Rezervace 54 // 4.2 Housekeeping 63 // 4.2.1 Doplňující služby housekeeping!! 64 // 5 Stravovací úsek 65 // 5.1 Vznik a význam francouzské gastronomie 65 // 5.2 Sestavení výrobního a prodejního programu 66 //
5.2.1 Analýza konkurence 67 // 5.2.2 Plánování a sestavení nabídky jídel 68 // 5.2.3 Speciality na jídelním lístku 70 // 5.3 Jídelní lístek —hlavní komunikátor nabídky 73 // 5.3.1 Efektivní jídelní lístek 74 // 5.3.2 Digitální nabídkové lístky 78 // 5.3.3 Chyby jídelního lístku 78 // 5.4 Způsoby kalkulace prodejní ceny 79 // 5.4.1 Přirážková kalkulace 80 // 5.4.2 Rozvržení nákladů 81 // 5.4.3 Aplikace ziskového rozpětí 82 // 5.4.4 Integrovaná metoda 83 // 5.4.5 Menu Engineering 84 // 5.5 Podpora prodeje, interní marketing, metody zvyšování prodeje 85 // 5.5.1 Doplňkové jídelní lístky 85 // 5.5.2 Product packaging, výstavka, vizuální prezentace apod 86 // 5.5.3 Možnosti dodatečné hodnoty 86 // 5.5.4 Materiály zvýrazňující nákup 87 // 5.5.5 Sugestivní prodej 87 // 5.5.6 Speciální propagační praktiky a pomůcky 88 // 5.6 Druhy obsluhy 89 // 5.6.1 Talířový systém 89 // 5.6.2 Zakládací systém 89 // 5.6.3 Francouzský servis 90 // 5.6.4 Anglický servis (Gueridon-service) 90 // 5.6.5 Ruský způsob obsluhy 91 // 5.7 Deset zásad spokojeného zákazníka 91 // 6 Obchodní a marketingové oddělení 94 // 6.1 Marketing 94 // 6.1.1 Marketingový plán 95 // 6.1.2 Segmentace 97 // 6.1.3 SWOT analýza 98 // 6.1.4 Public Relations 99 // 6.1.5 Cenová tvorba 99 // 6.1.6 Marketingový mix 101 // 6.2 Organizace práce obchodního a marketingového oddělení 102 // 7 Technický úsek, údržba 103 // 8 Personální úsek 105 // 8.1 Personální plánování 108 // 8.2 Analýza pracovního místa 109 // 8.3 Výběr zaměstnanců 109 // 8.4 Hodnocení a odměňování pracovníků 112 // 8.5 Trénink zaměstnanců 112 // 8.6 Příklady tréninku 116 // 9 Ekonomický úsek 120 // 9.1 Význam spolupráce s ostatními úseky 122 // 9.2 Příklad užití B-E analýzy v praxí - restaurace 124 //
9.3 Příklad rozpočtu hotelu 130 // 9.4 Finanční analýza jako nástroj řízeni 133 // 10 Metodiky Revenue a Yield management 138 // 10.1 Základní sledované parametry a ukazatele ubytovacího úseku 148 // 10.2 Nástroje RYM 149 // 10.2.1 Up-selling 149 // 10.2.2 Zaměstnanec - aktivní prodejce 150 // 10.2.3 Optimalizace 150 // 11 Řízení kvality v cestovním ruchu 152 // 11.1 Definice kvality 152 // 11.1.1 Zákazník 152 // 11.1.2 Očekávání 153 // 11.2 Systémy řízení kvality 153 // 11.2.1 Koncepce norem ISO 155 // 11.2.2 Koncepce systému TQM 157 // 11.2.3 Koncepce podnikových standardů 159 // 12 Environmentální přístup v řídicích procesech hotelu - // „Creen management" 162 // 12.1 Zelený program v hotelu 164 // 12.2 Cestovní ruch v prostředí přátelském ekologii 169 // 12.3 Vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí 170 // 12.3.1 Turistické znečištěni 170 // 12.3.2 Emise 171 // 12.3.3 Eroze 171 // 12.3.4 Působení na ekosystémy 172 // 12.3.5 Záměrné poškozování přírodních hodnot 172 // 12.3.6 Negativní dopady cestovního ruchu do sociálně-kulturní sféry destinace 173 // 12.3.7 Vliv výstavby hotelů a komplexů služeb cestovního ruchu na urbanistiku 174 // 13 Informační technologie v hotelnictví 175 // 13.1 Property Management System 175 // 13.1.1 Recepce 176 // 13.1.2 Restaurační systém 177 // 13.1.3 Skladový systém 178 // 13.1.4 Účetnictví 178 // 13.1.5 Sales & Marketing 178 // 13.2 Internetové distribuční systémy 178 // 13.3 Global Distribution System - GDS 179 // 13.3.1 Vznik a vývoj reZervačních systémů 180 // 13.3.2 Globální distribuční systémy 181 // 13.4 Internet, intranet a informační síť 182 // 13.4.1 Internet - základní pojmy (www, url, intranet, ) 182 // 13.4.2 Webová prezentace 183 //
13.5 Autorské právo, právo na ochranu osobnosti 183 // 14 Outsourcing 186 // 14.1 Aplikace outsourcingu v hotelovém provozu 187 // 14.2 Další činnosti, kde se outsourcing uplatňuje 188 // 14.3 Obecná rizika aplikovaného outsourcingu 189 // 15 Bezpečnost hosta v hotelu 190 // 15.1 Ochrana hostova soukromí 190 // 15.2 Ochrana hostova majetku 191 // 15.3 Ochrana hostova zdraví a života 191 // 15.3.1 Doporučené zásady chování a výkonu pracovních činností dle profesí 194 // 15.4 Krizový manuál 197 // 16 Fitness a wellness v hotelovém provozu 198 // 16.1 Fitness 198 // 16.1.1 Budget centra 199 // 16.1.2 Value kluby 199 // 16.1.3 3"’ place / luxury centra 199 // 16.2 Wellness 200 // Literatura 202 // Summary 203 // Příloha 1 204 // Příloha 2 KONTROLNÍ LIST HOUSEKEEPINGU 205 // Příloha 3 DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI 212 // Příloha 4 REGISTRAČNÍ KARTY 214 // Fotografická příloha 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC