Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8721-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4831-3 (print)
Kniha vysvětluje základní matematické postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Díky tomu čtenář pochopí finanční matematiku, aniž by musel u studia trávit příliš dlouhý čas. Jde o spolehlivého průvodce jak pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními finančními výpočty, tak pro pokročilejší hledající vysvětlení i složitějších finančně-matematických postupů.První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na jejich konkrétní aplikaci u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné obchody, faktoring a forfaiting, dluhopisy, akcie, devizové obchody, finanční termínové obchody).Výklad, demonstrovaný na řadě konkrétních příkladů, umožní snadnou praktickou aplikaci jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při správě soukromých financí..
001486992
5 // Obsah // Předmluva ...7 // 1. Základní pojmy...9 // 1.1 Procentový počet...9 // 1.2 Funkce ... 11 // 1.3 Průměry ...18 // 1.4 Posloupnosti a řady ...20 // 2. Úročení ...24 // 2.1 Základní pojmy...24 // 2.2 Typy úročeni ...27 // 2.3 Jednoduché úročeni polhůtní...27 // 2.4 Základní rovnice pro jednoduché polhůtní úročeni...33 // 2.5 Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročeni...36 // 2.6 Diskont...38 // 2.7 Vztah mezi polhůtní úrokovou sazbou a diskontní sazbou...40 // 3. Složené úročení...47 // 3.1 Základní rovnice pro složené úročení polhůtní ...47 // 3.2 Kombinace jednoduchého a složeného úročeni - smíšené úročení ...52 // 3.3 Výpočet doby splatnosti...56 // 3.4 Současná hodnota při složeném úročení...58 // 3.5 Výpočet výnosnosti (úrokové sazby) ...66 // 3.6 Výpočet úroku...67 // 3.7 Srovnání jednoduchého a složeného úročeni...68 // 3.8 Efektivní úroková sazba...69 // 3.9 Úroková intenzita - spojité úročení...71 // 3.10 Nominální a reálná úroková sazba ...75 // 3.11 Hrubý a čistý výnos...77 // 4. Spoření ...82 // 4.1 Spoření krátkodobé...82 // 4.2 Dlouhodobé spoření...91 // 4.3 Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření ...98 // 5. Důchody jako pravidelné platby z investice ...118 // 5.1 Důchod bezprostřední...120 // 5.2 Důchod odložený ...127 // 5.3 Důchod věčný...131 // 6. Splácení úvěru ...138 // 6.1 Spláceni úvéru stejnými
splátkami (konstantní anuita)...140 // 6.2 Určení počtu předem daných konstantních anuit a poslední splátky // úvěru... 146 // 6.3 Úmor úvéru nestejnými splátkami...151 // 7. Směnky a směnečné obchody ...164 // 7.1 Diskont a eskontni úvér ...165 // 7.2 Eskont směnek na základě střední doby splatnosti...169 // 7.3 Depozitní směnky ...171 // 6 // FINANČNÍ MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO // 8. Skonto...174 // 8.1 Srovnáni absolutní výše skonta a úroku...175 // 8.2 Srovnáni relativní výše skonta a úroku...176 // 9. Běžné účty...178 // 9.1 Metody výpočtu úrokú na běžných účtech...178 // 9.2 Zůstatkový způsob...178 // 9.3 Postupný způsob ...180 // 9.4 Zpětný způsob ...180 // 10. Hypoteční úvěry...182 // 10.1 Stanovení výše hypotečního úvěru... 183 // 10.2 Splácení hypotečních úvěrů...185 // 10.3 Státní finanční podpora hypotečního úvěrování ...187 // 11. Spotřebitelské úvěry...193 // 11.1 Úročeni spotřebitelských úvěrů...194 // 12. Forfaiting, faktoring a leasing ...198 // 12.1 Forfaiting ...198 // 12.2 Faktoring ...205 // 12.3 Leasing ...209 // 13. Dluhopisy ...214 // 13.1 Cena dluhopisu...217 // 13.2 Výnos z dluhopisů a jeho měřeni...223 // 13.3 Výnosové křivky...229 // 14. Durace, konvexita, imunizace...238 // 14.1 Durace pevné úročeného dluhopisu ...238 // 14.2 Další typy durace ...241 // 14.3 Konvexita ...245 // 14.4 Imunizace...248 // 15. Měření výkonnosti portfolia...256
// 15.1 Časové vážené metody (TWR)...256 // 15.2 Peněžně vážené metody (MWR)...258 // 16. Akcie ...262 // 16.1 Cena akcie...262 // 16.2 Předkupní právo...268 // 16.3 Výnos z akcií a jeho měření...274 // 17. Měnový kurz a devizové obchody...280 // 17.1 Způsob kolace měnových kurzů ...280 // 17.2 Křížové kurzy ...282 // 18. Finanční termínové obchody...286 // 18.1 Termínová úroková sazba...287 // 18.2 Termínová cena cenného papíru ...290 // 18.3 Termínový měnový kurz...291 // 18.4 Termínové obchody v praxi ...298 // Literatura...300 // Rejstřík ...302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC