Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2013
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8937-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4830-6 (print)
Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě - Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, - tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální objektivita jasně formulované informace. Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů. Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to jak z pohledu exportéra, tak i importéra..
001486994
Předmluva 7 // Úvodní slovo 9 // Poděkování // Smysl a cíle této publikace - praktického průvodce pro české exportéry 13 // I. OBECNÁ ČÁST: ÚVOD DO PROBLEMATIKY DOKUMENTÁRNÍCH AICREDITIVŮ 15 // 1. Platební metoda - placení dokumentárním akreditivem 15 // 1.1 Stručná charakteristika platebních metod 15 // 2. Dokumentární akreditiv - základní charakteristika 21 // 2.1 Co je to dokumentární akreditiv? 21 // 2.2 Druhy dokumentárních akreditivů 22 // 2.3 Potvrzený nebo nepotvrzený akreditiv 22 // 2.4 Strany zúčastňující se akreditívni operace 23 // 2.5 Postup při provádění akreditivní operace 23 // 2.6 Speciální typy dokumentárních akreditivů 25 // 3. Vztahy mezi stranami akreditivní operace 29 // 3.1 Vztah mezi exportérem a importérem - obchodní kontrakt 29 // 3.2 Vztah mezi importérem a jeho bankou - bankou vystavující akreditiv 29 // 3.3 Vztah mezi vystavující bankou a bankou avizující akreditiv beneficientovi - exportérovi . 30 // 3.4 Vztah mezi exportérem a vystavující banlcou 30 // 3.5 Vztah mezi potvrzující bankou a exportérem 31 // 3.6 Ostatní vztahy 31 // 4. Hlavní principy dokumentárního akreditivu 34 // 4.1 Princip neodvolatelnosti (neodvolatelný akreditiv) 34 // 4.2 Princip nezávislosti na ostatních smluvních vztazích 34 // 4.3 Princip dokumentámosti 34 // 4.4 Princip vyloučení odpovědnosti bank 34 // 5. Hlavní náležitosti dokumentárního akreditivu 36 // 5.1 Akreditiv ve formě swiftové zprávy 36 // 5.2 Akreditiv vystavený v telexové formě 47 // 5.3 Akreditiv vystavený ve formě dopisu 49 // 6. Použitelnost akreditivu 50 // 6.1 Jednotlivé způsoby použitelnosti akreditivu a možnosti zúčastněných bank v akreditivní operaci 51 // ?. PRAKTICKÁ ČÁST-POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DOKUMENTÁRNÍHO AKREDITIVU 55 //
Předkontraktní příprava v souvislosti s importním a exportním dokumentárním akreditivem 55 // 7.1 Co by měl importér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55 // 7.2 Co by měl exportér učinit před podepsáním příslušné obchodní smlouvy 55 // 7.3 Obchodní kontrakt mezi exportérem a importérem 56 // 7.4 Dokumentární akreditiv jako způsob zaplacení hodnoty zboží 56 // Kupní smlouva 57 // 8.1 Náležitosti smlouvy 57 // 8.2 Dokumentární akreditiv - platební podmínka zaplacení kupní smlouvy 57 // 8.3 Incoterms 58 // 9. Importní dokumentární akreditiv - provedení operace // 9.1 Vystavení dokumentárního akreditivu // 9.2 Vlastní vystavení akreditivu // Příloha 1: Příkaz ? vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu // 10. Exportní dokumentární akreditiv - provedení operace // 10.1 Avizování dokumentárního akreditivu beneficientovi // 10.2 Vlastní avizování akreditivu // Příloha 2: Pomůcka pro orientaci ve swiftové zprávě MT 700 - vystavení akreditivu (nejcasteji používaná pole relevantní pro beneficienta akreditivu, stav ? listopadu 2013) // Příloha 3: Avizování exportního akreditivu beneficientovi - vzor bankovního formuláře.. // Příloha 4: Pomůcka pro beneficienta pro kontrolu došlého avíza akreditivu // 11. Změna dokumentárního akreditivu // 11.1 Swiftová forma změny // 11.2 Praktický postup změny akreditivu // 12. Vystavení dokumentů // 13. Prezentace dokumentů // Příloha 5: Exportní akreditiv (Pomůcka pro kontrolu dokumentů) // Příloha 6: Vzor průvodního dopisu ? prezentovaným dokumentům // 14. Nesrovnalosti v dokumentech - možnosti řešení // 14.1 Opravitelné nesrovnalosti // 14.2 Neopravitelné nesrovnalosti // 15. Čerpání akreditivu // 15.1 Čerpání akreditivu použitelného platbou na viděnou //
15.2 Čerpání akreditivu použitelného odloženou platbou // 15.3 Čerpání akreditivu použitelného akceptací směnky // 15.4 Čerpání akreditivu použitelného negociací // Příloha 7: Postup při provádění dokumentárního akreditivu (schematický přehled) // III. FINANCOVÁNÍ AKREDITIVŮ // 16. Financování exportních a importních dokumentárních akreditivů // 16.1 Importní financování za pomocí akreditivů // 16.2 Předexportní a exportní financování za pomoci akreditivů. // IV. KONTROLA DOKUMENTŮ // 17. Kontrola dokumentů - nesrovnalosti v dokumentech- // 17.1 Obecná pravidla kontroly dokumentů - povinnosti bank // 17.2 Vlastní kontrola dokumentů // 18. Kontrola jednotlivých dokumentů // 18.1 Obchodní dokumenty // 18.2 Finanční dokumenty // 18.3 Dopravní dokumenty // 18.4 Pojistné dokumenty // Seznam literatury // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC