Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8955-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8956-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4843-6 (print)
Emoce hrají v marketingu důležitou, ne-li hlavní roli – od marketingového výzkumu přes jednotlivé části marketingového mixu až po komunikační strategie. Jak můžeme emoce v marketingu a především v marketingové komunikaci využít? Jaký význam mají emoce pro člověka a jeho spotřební a nákupní chování? Jak pomocí emocionální komunikace vzbudit zájem zákazníků a vybudovat s nimi pozitivní a trvalé vztahy? Jakými klasickými i novými přístupy zkoumat a měřit emoce? Jak vytvořit pozitivní emocionální vztah ke značce, produktu, místu prodeje apod.? Jaké kanály využít pro podporu emocionálního působení marketingové komunikace? V této publikaci, která je ojedinělá na našem trhu, najdete nejen odpovědi na tyto a další otázky, ale také mnoho příkladů využití pozitivních i negativních emocí v marketingu u nás i v zahraničí. Knížka je určena všem lidem z praxe a studentům, kteří se zabývají marketingem a zvláště marketingovou komunikací..
001486998
Obsah // ¦ 5 // 0 autorce... 9 // Úvodem ke knížce o emocích v našem životě i v marketingu ... 11 // 1 Emoce v našem životě - co o nich víme... 13 // 1.1 Emoce jako základní hnací síly člověka - co jsou to emoce?... 14 // Definice emocí a jejich složky... 15 // Charakteristiky emocí - co je důležité... 17 // Emoce očima vědních disciplín ... 18 // 1.2 Typy emocí-jaké emoce známe?...20 // Jak emoce dělíme... 20 // Kategorie emocí...22 // Subjektivní pohoda a jak se měří... 31 // 1.3 Vliv emocí na psychické procesy - jak působí?... 32 // Vztah emocí a kognitivních procesů ... 32 // Vztah emocí a paměti... 33 // Vztah emocí a motivace ... 34 // 1.4 Kde emoce vznikají a jak se projevují v naší fyziologii...37 // Neurojyziologické teorie emocí... 37 // Struktury limbického systému ... 38 // Tři úrovně mozku ... 39 // Charakteristika jyziologických projevů ? základních emocí ...42 // 1.5 Emoční inteligence ...45 // Definice emoční inteligence...45 // Vymezení emoční inteligence ...47 // 2 Význam emocí v marketingu - jak znalosti využít ... 53 // 2.1 Emoce v marketingovém mixu - jaký mají význam? ... 54 // Emoce v marketingovém mixu ... 55 // 2.2 Emoce z pohledu komunikace - příčina, nebo důsledek?... 68 // Emoce - výsledek komunikačních procesů? ... 69 // Komunikační kanály a emoční sdělení ... 70 // Emocionální komunikace a zákazník... 77 // 2.3 Emoce v reklamě - pozitivní, nebo negativní?
... 78 // Reklamní apely... 80 // Efektivita a emoce... 106 // 2.4 Emoce ve vztahu ? zákazníkovi - jak působí a jak se bránit?... 109 // Na jaké emoce reklama útočí?... 110 // Jak působí příběhy... 112 // Jak využít rady obchodníkům?... 114 // Jak se můžeme orientovat v záplavě „působivých “ reklam?... 119 // Klamavé reklamy ... 119 // 6 ? Emoce v marketingu___ // Dejme si také pozor na skrytou reklamu! ... 123 // Jak zvládat emoce... 125 // 3 Měření emocí - možnosti a meze poznání emocí... 127 // 3.1 Jak zkoumat emoce - zajímavé výzkumy současnosti... 128 // Co můžeme zkoumat ... 128 // Emoční archeologie ... 129 // Emoce v různých zemích... 130 // Výzkumy emoční inteligence... 131 // 3.2 Klasické přístupy - poučme se z ověřených metod... 132 // Základní metody marketingového výzkumu... 133 // 3.3 Nové poznatky a přístupy - poznejme a hodnoťme... 138 // Využívání nových výzkumných metod a technologií... 138 // Vybrané metody neuromarketingu ve zkratce ... 141 // Mobilní technologie... 143 // Výzkum na sociálních sítích... 143 // Emocionální výpočet... 146 // Zkoumání výrazu emocí... 148 // 3.4 Speciální nástroje měření emocí - co poznáme z tváře... 152 // FaceReader - Gfk... 153 // Using Faces - Brainjuicer... 154 // LinkTMspolečnosti Millward Brown ... 155 // Face Tracking - neverbální měření emocí NMS Market Research ... 155 // 3D Facial Imaging společností n Viso
a IBM... 156 // WARGAMES GflĹ Czech, s. r ?... 157 // EMMA - E Motion Marketing - PPM Factum... 158 // EMO Sensor-Gftl... 158 // IpsosEmoti*Scape - Ipsos ... 160 // NPS - Net PromoterScore... 161 // Shrnutí ... 163 // Literatura... 165 // Případové studie... 173 // Úvodem ... 174 // ¦ Co motivuje profesionální nákupčí? (Andreas Zehetner, David Říha) ... 175 // Abstrakt... 175 // Úvod... 175 // Přehled dostupné literatury... 176 // Metodologie a způsob empirického výzkumu ... 178 // Navržený koncepční rámec... 181 // Závěr, omezení a podněty pro další výzkum... 184 // Literatura... 185 // ¦ Využití emocí při řízení zákaznické zkušenosti ve společnosti Steilmann // (Vladimír Hrabal, Barbora Hrabalová)... 190 // Přístup Ipsosu ? řízení emocí a zákaznické zkušenosti... 190 // Pozadí programu ... 193 // // ___Obsah ? 7 // Metodologie ... 193 // Výsledky... 194 // Návazné kroky... 196 // ¦ Emoce v místě prodeje (Daniel Jesenský)... 198 // Úvod... 198 // Část 2 (praktická): Jak vyvolat emoce... 206 // Co z případových studií plyne?... 216 // Literatura...217 // ¦ Emoce při budování značky (Olga Jurášková)...218 // Úvod...218 // Příklad využití emocí pro budování značky ... 219 // Paradox výběru...219 // Loajalita ke značce ... 220 // Trendy a značky ...221 // Závěr...227 // Literatura...227 // ¦ Emoce jako součást marketingového mixu (nejen) ve službách // (Martina Juříková)...228
Úvod...228 // Marketingový mix v současné praxi ... 228 // Emoce, zapojení (engagement) a „náboženství“, kult značky // (evangelism)...236 // Závěr... 240 // Literatura...241 // ¦ Humor v marketingovém mixu (Tomáš Poucha, Pavel Kotyza) ...242 // Úvod...242 // Humor v marketingu...243 // Literatura... 252 // ¦ Emoce v B2B marketingu pro vyzrálou generaci (Martin Hrdý)...253 // Emoce v marketingu ... 253 // Od jednoduchých emocí ? životní identitě... 255 // Emoční marketing a neuromarketing... 256 // Emoční eroze důvěry dnešního spotřebitele ... 257 // Generace 50+jako neviditelná většina ... 259 // Emoce v komunikaci ? segmentům 50+... 260 // Témata emočního marketingu pro generaci 50+ ... 263 // Literatura...264 // ¦ Facial Coding Millward Brown (Gabriela Dymešová) ... 265 // Co je to Facial Coding? ... 265 // Závěr... 274 // ¦ Jak pracují s emocemi české koktejlové bary? (Jitka Součková)...275 // Úvod...275 // Cíle a metodika... 275 // Obsahová analýza...275 // Závěr...288 // Literatura...289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC