Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2013
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8854-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8855-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4863-4 (print)
Druhé vydání přináší navíc sekci popisující kompletní vývoj funkční aplikace, ve které si čtenář vyzkouší většinu probíraných témat a může si tak danou problematiku osahat a vyzkoušet. Dále přibyl popis přípravy aplikace pro publikaci v Android marketu a celý proces. Čtenář tedy bude moci na základě získaných znalostí svoji aplikaci zpeněžit. Dalšími rozšířeními jsou tipy a triky pro vývoj mobilní aplikace pro Android, například umístění Google reklamy, lokalizace aplikace do více jazykových mutací, atd. I když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost vzrůstá neuvěřitelným tempem. Je to operační systém velmi rychlý a stabilní. Android market je nabitý k prasknutí aplikacemi všeho druhu a zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source. Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS, roste poptávka po kvalitním programovém vybavení a tím pádem jsou programátoři vzdělaní v této oblasti čím dál více žádaní..
001487009
Úvod // 1. Android - představeni // 1.1 Co je to Android? // 1.2 Historie OS // 1.2.1 Začínáme 16 // 1.2.2 Google a mobilní zařízení 16 // 1.2.3 Open Handset Alliance 16 // 1.2.4 Historie a současnost verzí 16 // 1.3 Architektura OS // 1.3.1 Linux Kernel ,, 19 // 1.3.2 Libraries - 20 // 1.3.3 Android runtime 21 // 1.3.4 Application Framework . 21 // 1.3.5 Applications 21 // 1.4 Vlastnosti a funkce OS // 1.5 Licencování OS // 2. Vývojové nástroje a prostředí // 2.1 Java Deveiopment Kit (JDK) // 2.2 Software Deveiopment Kit (SDK) // 2 2.1 Instalace SDK - 27 // 2.2.2 Virtuální mobilní zařízení (AVD) 30 // 2.3 Vývojová prostředí Eclipse // 2.3.1 Výhody Eclipse 32 // 2.3.2 Instalace Eclipse 32 // 2.3.3 Popis prostředí Eclipse 33 // 2.4 Android Deveiopment Tool (ADT) // 2.4.1 Stažení a instalace ADT 34 // 2.4.2 Konfigurace ADT 37 // 3. Základní kameny Android aplikace // 3.1 Typy aplikací // 3.2 Anatomie Android aplikace // 3.2.1 Aktivity (Activity) , 39 // 3.2.2 Služby (Services) 40 // 3.2.3 Poskytovatelé obsahu (Content Providers) 40 // 3.2.4 Záměry (Intents) 40 // 3.2.5 Přijímače (Broadcast Receivers) 41 // 3.2.6 Oznámeni (Notifications) 41 // 3.3 Životní cyklus aplikace // 3.4 Životní cyklus aktivity // 3.5 Životní cyklus služby // 3.6 Android Manifest // 36.1 Struktura a seznam elementů 46 // 362 Dodržovaná pravidla v rámci Manifestu 46 // 3.6.3 Funkce aplikace vs Android Manifest 48 // 3.7 Úrovně Android API // 3 7.1 Co je úroveň API? 49 // 3.7.2 Použiti úrovní API 50 // 4. První projekt „Hello World" // 4.1 Jak vytvořit Android projekt v prostředí Eílipse // 4.2 Struktura projektu // 4.2.1 Kořenová struktura 56 // 4.2.2 Struktura adresáře res/ 56 // 4.2.3 Struktura adresáře bin/ 57 // 4.3 Obsah Manifestu // 4.4 První spuštěni Android projektu // 5. Stručný úvod do programování v jazyce Java //
5.1 Konstanty a proměnné // 5.2 Struktury opakování // 5.2.1 Smyčka whiLe ,60 // 5.2.2 Smyčka do/while .60 // 5.2.3 Smyčka for 61 // 5.3 Pole, řetězce a soubory // 5.3.1 Deklarace, tvorba a inicializace poli 62 // 5.3.2 Deklarace a použití řetězců 63 // 5.3.3 Čtení a zápis dat z/do souboru M // 5.4 Metody // 5.4 l Metody tfidy . 65 // 5.4.2 Metody instance 65 // 5.4.3 Deklarace metod 65 // 5.4.4 Metoda mainfl 66 // 5.4.5 Předávání parametrů 66 // 5.5 Třídy a objekty // 5.5.1 Struktura třídy 67 // 5.5.2 Modifikátory přístupu 67 // 5.5.3 Tvorba ifídy a objektu 68 // 5.6 Dědičnost // 5.7 Výjimky // 5.7.1 Druhy výjimek 70 // 5 72 VyvolánÍ výjimek // 5.7,3 Ošetření výjimek ,,71 // 5.7.4 Odchycení výjimek // 6. Uživatelské rozhraní // 6.1 Hierarchie uživatelského rozhráni // 6.2 Uživatelské rozhráni a aktivita 74 // 6.2.1 Přirazeni uživatelského rozhraní k aktivitě .7A // 6.3 Rozvrženi - představeni // 6.4 Lineární rozvrženi // 6.4.1 Orientace rozvržení 75 // 6.4.2 Zarovnání objektů . 76 // 6.4.3 Parametry rozvrženi 76 // 6.4.4 Váha objektů _____ . . // 6.4.5 Qbjekly a jejich okraje , 77 // 6.4.6 Příklad použití lineárního rozvržení78 // 6.5 Relativní rozvržení // 6.5.1 Koncepce relativity 80 // 6.5.2 Relativní pozice vůfi rozvrženi ._ 81 // 6.5.3 Relativní pozice vůči ostatním objektům . 81 // 6.5.4 Vyhodnocování pozice objektů 82 // 6.5.5 Příklad použiti relativního rozvrženi 82 // 6.6 Tabulkové rozvržení // 6.6.1 Skladba tabulkového rozvržení 85 // 6.6.2 Vkládání objektů 85 // 6.6.3 Přizpůsobeni sloupců tabulky 86 // 6.6.4 Přiklad použiti tabulkového rozvrženi 86 // 6.7 Posun obrazovky . // 6.8 Změna orientace zobrazeni při změně orientace zařízen90 // 7. Využití standardních vizuálních komponent // 7.1 Popisky 93 // 7.1 1 Vlastnosti třidy TextView 94 // 7.2 Textová pole // 7.2.1 Vlastnosti třídy EditText 95 //
7.2.2 Metody třídy EditText 95 // 7.3 Tlačítka // 7.4 Zaškrtávací pole // Metody třídy CheckBox 98 // 7.5 Přepínače // 7.5.1 Metody třídy RadioButton 101 // 7.6 Indikátory průběhu // 7.7 Datum a čas 104 // 7.7.1 Nastavení data a času 104 // 7.7.2 Chronemetr . 100 // 7.8 Obrázky // 7.9 Seznamy // 7.9.1 ListView a ListActivity 112 // 7.9.2 Adaptéry 112 // 7.9.3 Tvorba jednoduchého seznamu 112 // 7.9.4 Dynamics ivorba seznamu s vlastním rozvržením 114 // 7.9.5 Objekt jménem converiView 116 // 7.10 Záložky // 7.10.1 Tvorba záložek pomocí třídy Tabiiost .117 // 7.102 Tvorba záložek pomocí třídy ViewFlipper 120 // 7.10.3 Tvorba záložek pomocí třídy SlidingDrawer 122 // 7.11 Menu // 7.11.1 Základní menu 124 // 7.11.2 Vnořené menu 124 // 7.11.3 Kontextové menu 125 // 7.11.4 Menu pomocí XML návrhu 125 // 7.11.5 Příklad použití menu 126 // 7.12 Pop-up zprávy // 7.12.1 Bublinové dialogy 13U // 7.12.2 Varovné/informativní dialogy 130 // 7.12.3 Příklad použití dialogů 131 // 7.1] Fonty // 7 13.1 Nastavení fontu 133 // 7.13.2 Externí fonty 134 // 8. Databázový systém SQLite // 8.1 Úvod do SQLite // 8.2 Tvorba databáze // 8.3 Tvorba tabulky // 8.4 Vyhledávání dat v databázi // 8.4 1 Vyhledávání pomoci metody rawQueryd 140 // 8.4.2 Vyhledávání pomoci metody que/yfl 140 // 8.5 Práce s daty v databázi // 8 5.1 Vkládání dat 141 // E5.2 Změna existujících dal . 141 // 8.5.3 Smazání dat 142 // 8.6 Práce s kurzory // 8.7 Nástroje pro práci s databází // 6.8 Příklad databázové aplikace // 8.8.1 Hlavní menu 144 // 8.8.2 Kontextové menu , 145 // 8.8.3 XML rozwJení - ListView 145 // 8.8.4 XML rozvrženi - okno dialogu .146 // 8.8.5 Trida MyDatabaíeHelper 147 // 8 86 Trida SQLiteGerr oActiuily 149 // 9. Preference // 9.1 Systém uložení preferenci // 9.2 Druhy preferenci a jejich použití // 9.2.1 ListPreference 155 // 9.2.2 EditextPerference 156 //
9.2.3 CheckBoxPreference // 9.2.4 RingtonePreference // 9.3 Organizace preferencí // 9.4 Zobrazení/načteni preferencí a jejich specifikace // 9.5 Přiklad použití preferenci // 9.5.1 XML soubor - preference . 150 // 9.5.2 XML soubor - aktualizace líi // 9.5.3 Třída Preferences 152 // 9.5.4 Třída PreferencesDemoAciiviiy 152 // 10. Práce s datovými soubory // 10.1 Otevření a zobrazení XML souboru // 10.2 Čtení a zápis dat z/do souboru // 11. Widgety na domovské obrazovce // 11.1 Widget umístěný na domovské obrazovce? // 11.2 Tvorba widgetu // 11 2.1 Definicee widgelu 172 // 11.2.2 Vytvoření instance widgetu i 74 // 11.2.3 Systém aktualizace widgetu 175 // 11.24 Konfigurace widgetu 177 // 11.2.5 Vymazáni widgetu 182 // 12. Práce s GPS // 12.1 Přidání oprávnění do souboru AndroidManifest.xml // 12.2 Vytvoření třídy GPSTracker // 12.3 Uživatelská interakce (zobrazení systémového nastaveni) // 12.4 Zastaveni používání GPS aplikací // 12.5 Výsledný kód třídy GPSTracker.java // 12.6 Použití třídy GPSTracker.java // 12.7 Test aplikace v emulátoru za použití DDMS Tool // 13. Vývoj reálné aplikace krok za krokem // 13.1 Vlastnosti a popis aplikace . // 13.2 Diagram aplikace a bližší popis funkcionality // 13.3 Založení nového projektu // 13.4 Nastavení aplikace pro přístup ke zdrojům // 13.5 Nastavení aplikace pro běh na pozadí // 13.6 Kód třídy pro práci s příchozími SMS SMSReceiver // 13.7 Kód třídy pro práci se soubory // 13.8 Úprava třídy main Activity // 13.8.1 Popis jednotlivých metod třídy // 13.9 Import knihoven pro odesílání e-mailů . // 13.10 Třída pro odesílání e-mailů MailHelper.java // 13.11 Třída pro zpracováni příchozích a odchozkh telefonních hovorů CalIHelper.java // 13.12 Třída pro zaregistrování služby pro sledování hovorů // 13.13 Uživatelské rozhraní aplikace // 13.14 Rekapitulace aplikace a otestováni v emulátoru //
13.14.1 Otestováni záznamu příchozích a odchozích hovorů // 13.14.2 Zalogování příchozí SMS 230 // 13.14.3 Zobrazení obsahu souborů 230 // 13.14.4 Odeslání logů e-mailem 232 // 14. Testujeme aplikaci v reálném zařízení // 14.1 Vytvořeni certifikátu pro export digitálně podepsané aplikace // 14.2 Příprava aplikace a samotný upload aplikace do Google Play // 14.2.1 Registrace vývojářského účtu 235 // 14.2.2 Upload aplikace do Google Play 235 // 15. Monetizace aplikace // 15.1 Registrace adMob účtu // 15.2 Založeni nové kampaně // 15.3 Import AdMob Android SDK // 15.4 Vložení reklamy do aplikace // 16. Tipy a triky // 16.1 Zvolte správný namespace pro vaši aplikaci // 16.2 Naslouchejte uživatelům aplikace // 16.3 Používejte návrhové vzory pro platformu // 16.4 Používejte Hierarchy Viewer, zatímco vytváříte Views // 16.5 Programujte každý den // 16.6 Používejte dva monitory // 16.7 Používejte LogCat // 16.8 Prozkoumejte adresář tools // 16.9 Používejte zkratky v Eclipse i v emulátoru // 16.10 Buďte multijazyční // 17. Užitečné zkratky a odkazy // Závěr // Zdroje // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC