Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9074-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9075-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5003-3 (print)
Potřebujete se co nejrychleji seznámit s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013 a aktivně využívat vše co nabízí? Tato publikace vám pomůže seznámit se s řadou účinných nástrojů pro zpracování rozsáhlých kontingenčních a datových tabulek a účinně je využívat..
001487033
Úvod // Práce s databázemi // 1.1 Pojem „databáze" v Excelu // 1.2 Práce s rozsáhlou tabulkou // 1.2.1 Očíslování řádků // 1.2.2 Ukotvení řádků a sloupců. // 1.2.3 Opakování nadpisů při tisku // 1.3 Velké databázové systémy 13 // Použití tabulky Excelu jako databáze // 2.1 Řazení v tabulce // 2.1.1 fiazení podle hodnot 15 // 2.1.2 fiazení podle textového seznamu 16 // 2.1.3 fiazení podle barev a ikon 19 // 2.1.4 fiazení ve vodorovném směru a v části tabulky 20 // 2.2 Automatický filtr 21 // 2.2.1 Filtrace podle konkrétních hodnot 22 // 2.2.2 Práce s filtrovanou tabulkou 23 // 2.2.3 Filtrace podle číselných hodnot 26 // 2.2.4 Filtrace podle hodnot kalendářního data 27 // 2.2.5 Filtrace podle textů 28 // 2.2.6 Filtrace podle barev a ikon - 28 // 2.2.7 Filtrace podle více sloupců - 29 // 2.3 Rozšířený filtr 29 // 2.3.1 Vytvoření rozšířeného filtru 29 // 2.3.2 Filtrace pomocí dvou a více podmínek 30 // 2.3.3 Filtrace podle vzorce 31 // 2.3.4 Další možnosti rozšířeného filtru 31 // 2.4 Seskupování a tvorba souhrnů 32 // 2.4.1 Ruční seskupování řádků a sloupců 32 // 2.4.2 Automatický přehled - 34 // 2.4.3 Tvorba souhrnů 35 // 2.5 Rychlá analýza dat a automatické doplňování 37 // 2.5.1 Rychlá analýza dat 37 // 2.5.2 Dynamické doplňování 39 // 2.6 Vyhledávací funkce 39 // 2.6.1 Funkce SVYHLEDAT a WYHLEDAT // 2.6.2 Funkce VYHLEDAT 42 // 2.6.3 Funkce INDEX 43 // 2.6.4 Funkce POZVYHLEDAT // 2.7 Databázové funkce 47 // 2.7.1 Funkce DSUMA 47 // 2.7.2 Tvorba podmínky pro výpočet 48 // 2.7.3 Ostatní databázové funkce 4g // 2.8 Slučováni nesouvislých oblastí 5o // 2.9 Formátované tabulky 52 // 2.9.1 Vytvoření formátované tabulky 53 // 2.9.2 Základní operace s formátovanou tabulkou 54 // 2.9.3 Výpočty ve formátované tabulce 54 //
2.9.4 Filtrace ve formátované tabulce 55 // 2.9.5 Exportování dat z formátované tabulky 56 // Práce s externími daty 57 // 3.1 Připojení sešitu k tabulce v externí databázi 57 // 3.1.1 Tabulka nebo dotaz v databázi Accessu.; 58 // 3.1.2 Tabulka nebo pohled v databázi SOI Server 63 // 3.1.3 Vytvořeni ovladače ODBC 67 // 3.1.4 Využití příkazu jazyka SQL pro získání dat 71 // 3.2 Získání externích dat pomocí aplikace MS Query 73 // 3.2.1 Spuštění aplikace a tvorba propojení na data 73 // 3.2.2 Práce v návrhu MS Query 77 // 3.3 Práce s textovými soubory 8, // 3.3.1 Přímé otevření textového souboru 82 // 3.3.2 Tvorba datové tabulky z textového souboru 85 // 3.3.3 Kopírování textu z jiných souborů 87 // 3.3.4 Export tabulky do textového souboru 91 // 3.4 Spolupráce Excelu s internetem 93 // 3.4.1 Načtení tabulky z webové stránky 93 // 3.4.2 Export datové tabulky na web 95 // 3.5 Práce se soubory XML // 3.5.1 Struktura souborů XML a jejich využití v Excelu 98 // 3.5.2 Import dat ze souboru XML 100 // 3.5.3 Přímé otevření souboru XML 101 // 3.5.4 Práce s mapováním 102 // 3.5.5 Export tabulky do souboru XML 105 // 4- Kontingenční tabulky 106 // 4.1 Vytvoření kontingenční tabulky ze souvislé // oblasti dat 106 // 4.1.1 Vložení kontingenční tabulky na list 106 // 4.1.2 Aktualizace kontingenční tabulky 112 // 4.1.3 fiazení v kontingenční tabulce 114 // 4.1.4 Filtrace v kontingenční tabulce 117 // 4.2 Úprava struktury a formátu kontingenční tabulky 121 // 4.2.1 Změna rozložení polí 121 // 4.2.2 Vzhled kontingenční tabulky 124 // 4.2.3 Formátování souhrnu v kontingenční tabulce..128 // 4.3 Výpočty v kontingenční tabulce 130 // 4.3.1 Výběr typu výpočtu 130 // 4.3.2 Zobrazení zpracovávaných hodnot 131 // 4.3.3 Použití počítaných polí 134 //
4.3.4 Použití počítaných položek 136 // 4.4 Využití údajů z kontingenční tabulky 138 // 4.4.1 Kopírování buněk z kontingenční tabulky 138 // 4.4.2 Získání dat z kontingenční tabulky pomocí vzorce // Použití funkce ZÍSKATKONTDATA // Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru // Získání filtrovaných dat ze zdrojové tabulky. // Vytvoření kontingenční tabulky z externích dat. // 4.5.1 Tvorba připojené kontingenční tabulky // 4.5.2 Práce s připojenou kontingenční tabulkou. // Tvorba kontingenční tabulky z oddělených datových oblastí // 4.6.1 Tvorba tlačítka pro spuštění průvodce // 4.6.2 Tvorba kontingenční tabulky // 4.6.3 Práce s kontingenční tabulkou // Tvorba kontingenční tabulky s využitím relací // 4.7.1 Vytvoření relace mezi tabulkami // 4.7.2 Tvorba kontingenční tabulky s relacemi // 4.7.3 Využití relací u připojených tabulek // Kontingenční grafy // Tvorba kontingenčního grafu ze souvislé datové oblasti // 4.8.2 Práce s vytvořeným kontingenčním grafem. // 4.8.3 Použili seskupených a víceúrovňových popisku.163 // 4.8.4 Další lypy koniingenčních grafů---164 // Použití doplňku PowerPivot 167 // 5.1 Aktivace doplňku PowerPivot 168 // 5.2 Přidání tabulek do datového modelu a tvorba relací i68 // 5.2.1 Přidání tabulky ze sešitu 168 // 5.2.2 Přidání připojené tabulky 169 // 5.2.3 Tvorba relací mezi tabulkami 170 // 5.3 Kontingenční tabulky a grafy pomocí doplňku PowerPivot 171 // 5.4 Počítaná pole 171 // 5.5 Klíčové ukazatele výkonu 172 // Závěrem 174 // Rejstřík 175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC