Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
4., aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8957-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8958-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5059-0 (print)
Nové vydání jedinečného bestselleru. Jazyk HTML je základním prostředkem k vytváření WWW stránek pro internet. Po jejím přečtení budou čtenáři schopni vytvářet vlastní jednoduché webové stránky, kvalitou srovnatelné s těmi, jež se dají najít během toulek internetem. Velmi jednoduše a názorně jsou zde probrány všechny základní aspekty HTML. Vše je vysvětlováno postupně od zobrazování textu, přes tvorbu odstavců a nadpisů, až k formátování dokumentu a nastavování barev. V jednotlivých kapitolách je možné naučit se používat seznamy, obrázky, vkládat na stránky citace, hypertextové odkazy a tabulky. Po těchto základech přijdou na řadu i některá pokročilejší témata. Čtenáři se naučí používat kaskádové styly, pomocí rámů budou umět zobrazit několik dokumentů současně. Kniha obsahuje mnoho názorných příkladů, na nichž si každý čtenář může prakticky vyzkoušet vše, co se právě naučil. Kromě toho je možné tyto příklady získat již hotové stažením z webu nakladatelství Grada..
001487034
Úvod 11 // 2. Dříve než začneme 13 // 1.1 Bez čeho se neobejdeme i ? // Editor kódu 13 // Prohlížeč webových stránek 14 // Microsoft vs. zbytek světa 14 // Co ještě můžete potřebovat 15 // 1.2 Bez čeho se obejdeme 15 // 1.3 Hypertext na internetu 15 // Historie hypertextu 15 // World Wide Web 16 // 1.4 HTML 16 // Co HTML zvládne 16 // S čím si HTML neporadí 16 // Historie HTML 17 // První webová stránka 19 // 2.1 Formátovací značky v HTML dokumentu 19 // 2.2 Struktura HTML dokumentu 19 // Malá a velká písmena v HTML 20 // 2.3 Zobrazení stránky 21 // 2.4 Nezapomínejte na hlavičku 21 // Název stránky 21 // Metainformace 21 // Kódování stránky 22 // Co se ještě vejde do hlavičky 24 // 2.5 Typ HTML dokumentu 24 // Změny v HTML 5 24 // 2.6 Komentáře 25 // Formátování textu 27 // 3.1 Nadpisy 27 // 3.2 Odstavce 28 // 3.3 Optické dělení dokumentu 30 // Změny v HTML 5 32 // 3.4 Zarovnávání částí dokumentu 32 // Zarovnání více odstavců současně 33 // Změny v HTML 5 34 // Obsah 5 I // 3.5 Používání barev // Změna barvy v celém dokumentu // Změna barvy v části textu // Jak na to v HTML 5 // 3.6 Nastavení písma a jeho velikosti // Nastavení velikosti písma. // Absolutní velikost písma.. // Relativní velikost // Změna písma // Změna písma v HTML 5 // 3.7 Formátování textu // Změny v HTML
5 // 3.8 Pokročilé formátování textu // Logické styly písma // HTML a výpisy zdrojových kódů Zkratky v HTML dokumentech Vkládání revizí do HTML dokumentů Změny v HTML 5 // 3.9 Zobrazení speciálních znaků // Hypertextové odkazy // 4.1 HTML dokumenty a jejich URL // Absolutní URL // Relativní URL // 4.2 Vkládání odkazů do dokumentů // Používání relativních odkazů. // 4.3 E-mailová adresa jako odkaz.. // 4.4 Používání záložek // 4.5 Barevné provedení odkazů // Seznamy // 5.1 Nečíslované seznamy // Zkrácený zápis seznamů // Změny v HTML 5 // 5.2 Číslované seznamy // 5.3 Definiční seznamy // 5.4 Vnořené seznamy // Bez obrázků to nepůjde // 6.1 Umístění obrázku do HTML dokumentu // 6.2 Kdo nemá rád obrázky? // 6.3 Obrázky a text // 6.4 Obrázky obtékané textem // Obrázek jako hypertextový odkaz // HTML - začínáme programovat // 6.5 Další atributy pro obrázky 73 // Velikost obrázku 73 // Odsazení obrázku od textu 73 // Rámeček 73 // 6.6 Animované obrázky 73 // 6.7 Obrázky na pozadí 73 // 6.8 Zásady správného používání obrázků 74 // Obrázkové mapy 75 // 7.1 Vytváření obrázkových map 75 // Tabulky 79 // 8.1 Vytváření tabulek 79 // Tabulky a rámečky 80 // 8.2 Formátování tabulek 8i // Zarovnávání buněk 81 // Slučování buněk 82 // Velikost buněk 84 // Tabulka s popiskem 85
Odsazení textu v buňkách 86 // Nastavení vlastností pro sloupce tabulky 88 // Sdružování sloupců 89 // Nastavení částí tabulky 90 // 8.3 Možnosti využití tabulek 91 // Text ve sloupcích 91 // Tabulky a obrázky 92 // 8.4 Tabulky v HTML 5 94 // Rámy 95 // 9.1 Tvorba rámů 95 // Definice rámu 97 // 9.2 Hypertextové odkazy a rámy 97 // 9.3 Když rámy nechtějí fungovat 98 // 9.4 Praktická ukázka 98 // 9.5 Vložené rámy 100 // 9.6 Rámy v HTML 5 101 // Formuláře ?? // 10.1 ? čemu slouží formuláře ?? // 10.2 Vytvoření formuláře ?? // Ovládací prvky formulářů 103 // Tlačítka 104 // Tlačítko Odeslat 105 // Obsah 7 ¦ // Tlačítko Vymazat 105 // Editační řádka 105 // Editační řádka pro zadávání hesla 106 // Zarovnáváme ovládací prvky 107 // Textová pole 108 // Zaškrtávací políčka 109 // Přepínací tlačítka 110 // Skrytá textová pole 112 // ? čemu slouží neviditelné ovládací prvky 113 // Seznamy 113 // Seznamy se skupinami položek 114 // Seskupování ovládacích prvků na formuláři 115 // 10.3 Zpracování formuláře 117 // Formát přenášených dat 118 // Proměnné prostředí 119 // Metody přenášení dat z formulářů 119 // Metoda GET 120 // Metoda POST 121 // 10.4 Vytváření CGI programů 121 // Ukázkový PHP skript (metoda GET) 121 // Jak vyzkoušet tento příklad 124 // Ukázkový CGI program (metoda
POST) 124 // 10.5 Odeslání formuláře e-mailem 126 // 10.6 ZměnyvHTMLS 128 // Formulář 129 // Tlačítka 129 // Textové pole 129 // Další ovládací prvky 131 // Nové typy ovládacích prvků 133 // Kaskádové styly 137 // 11.1 Význam stylů 137 // 11.2 Používání stylů 138 // Slučování definic 138 // Třídy FITML elementů 139 // Identifikátory 141 // Výjimky z pravidel 141 // Použití značky <SPAN> 142 // Pseudotřídy 143 // Pseudoelementy 145 // Překrývání stylů 146 // Komentáře v kaskádových stylech 146 // 11.3 Jeden styl pro více dokumentů 147 // 11.4 Vzhled dokumentu pomocí CSS 147 // Písmo 147 // Velikost písma 148 // Formátování textu 148 // Barvy a pozadí 148 // Umístění a okraje 150 // Tabulky 154 // Uspořádání 155 // 11.5 Automatické generování obsahu elementu 158 // Vlastnost content 158 // Automatické číslování 158 // 11.6 Novinky v CSS3 160 // Pseudotřída :nth-child(n) 160 // Text ve dvou sloupcích 162 // Selektory podřetězců v atributech 164 // 11.7 Typy prezentačních prostředí 167 // Možné způsoby prezentace 168 // Skupiny prezentačních prostředí 168 // Vytvoření stylu závislého na způsobu prezentace 168 // Stránkové vlastnosti 170 // Vizuální vlastnosti 170 // Akustické styly 171 // Příloha: Instalace webového serveru 173 // XAMPP 173 // Stažení instalačního balíku 173 // Instalace aplikace 173 // Spuštění webového serveru 175 // Použití webového serveru 175 // Příklady ke stažení 176 // Rejstřík 177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC