Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9374-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9375-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5256-3 (print)
Na trhu ojedinělá publikace prakticky ukazuje, jak efektivně přistupovat k řízení obcí a regionů s cílem zajistit kvalitnější a efektivnější veřejnou správu, vyšší zaměstnanost a konkurenceschopnost. Autoři vycházejí z českých i zahraničních zkušeností a představují tzv. „best practice“..
001487092
O autorovi ... 9 // Předmluva ...10 // Úvod ...11 // 1. Současný stav veřejné správy v ČR ...13 // 1.1 Srovnání se zahraničím ... 13 // 1.2 Současný stav české veřejné správy ... 13 // 1.2.1 Finance ... 14 // 1.2.2 Lidské zdroje ... 14 // 1.2.3 Modernizace ... 15 // 1.3 Závěry z dotazníkového šetření v obcích ČR a Německa ... 16 // 1.3.1 Dotazníkové šetření v obcích ČR ... 16 // 1.3.2 Výsledky benchmarku ČR a Německa ...18 // 2. Metodika efektivního řízení obce ...21 // 2.1 Koncepce metodiky ...21 // 2.2 Vize a řízeni města ...21 // 2.2.1 Cíle a principy vize a řízení města ...21 // 2.2.2 Standard vize a řízení města ...25 // 2.2.3 Klíčové pojmy a jejich význam ...28 // 2.3 Řízení úřadu - procesy ...29 // 2.3.1 Cíle a principy procesního řízení ...29 // 2.3.2 Standard procesního řízení ...32 // 2.3.3 Podrobný popis jednotlivých kroků a metodik ...33 // 2.3.4 Klíčové pojmy a jejich význam ...38 // 2.4 Řízení úřadu - zaměstnanci ...38 // 2.4.1 Cíle a principy řízení lidských zdrojů ...38 // 2.4.2 Plánování lidských zdrojů ...39 // 2.4.3 Metodika plánování lidských zdrojů ...40 // 2.4.4 Získávání a výběr zaměstnanců ...42 // 2.4.5 Metodika získávání a výběru lidských zdrojů ...43 // 2.4.6 Adaptace zaměstnanců ...45 // 2.4.7 Metodika adaptace zaměstnanců ...46 // 2.4.8 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ...48 // 2.4.9 Metodika rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
...49 // 2.4.10 Hodnocení a odměňování zaměstnanců ...51 // 2.4.11 Metodika hodnocení a odměňování zaměstnanců ...52 // 2.4.12 Klíčové pojmy a jejich význam ...53 // 2.5 // 2.5.1 // 2.5.2 // 2.5.3 // 2.6 // 2.6.1 // 2.6.2 // 2.6.3 // 2.7 // 2.7.1 // 2.7.2 // 2.7.3 // 2.8 // 2.8.1 // 3. // 3.1 // 3.1.1 // 3.2 // 3.3 // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.3.3 // 3.4 // 3.5 // 3.5.1 // 3.5.2 // 3.5.3 // 3.5.4 // 3.6 // 3.6.1 // 4. // 4.1 // 4.1.1 // 4.1.2 // 4.2 // 4.2.1 // 4.2.2 // 4.2.3 // 4.3 // 4.3.1 // 4.3.2 // 4.3.3 // Řízeni úřadu-finance ...53 // Cíle a principy - oblasti finance ...53 // Metodika řízení financi ...55 // Klíčové pojmy a jejich význam ...63 // Řízeni úřadu - zákazníci ...64 // Cíle a principy oblasti zákazníci ...64 // Metodika oblasti zákazníci ...65 // Klíčové pojmy a jejich význam ... // Vztah města к okolí ... // Cíle a principy vztahu města a okolí // Metodika vztahu města a okolí ... // Klíčové pojmy a jejich význam ... // 69 // ...69 // ...71 // ...77 // Chytrost města ... 77 // Cíle a principy chytrosti města ...77 // Zahraniční zkušenosti z měst a regionů // .79 // Passau, Německo ...79 // Klíčové nástroje (principy) řízení města ...80 // Bologna, Itálie // Tilburg, Nizozemí ... // Cíl Modelu Tilburg ... // Principy modelu Tilburg ... // Manažerské nástroje v modelu Tilburg ... // Barcelona, Španělsko ... // Umeá, Švédsko ... // Švédská cesta vývoje lokální samosprávy ...
// Vývoj na komunální úrovni po druhé svétové válce // Projekt free comunne experiment (FCE) ... // Výsledky projektu free comunne experiment ... // Portland, USA ... // New Public Management (NPM) ... // 81 // 82 // ...83 // ...84 // 86 // ...87 // ... 89 ... 91 ... 93 // ... 94 // Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů ...99 // Integrované přístupy v regionálním rozvoji České republiky ...99 // Definice pro období 2007-2013 ... 100 // Integrovaný přístup pro programové období 2014-2020 ... 101 // Udržitelný rozvoj v regionální a lokální dimenzi ...103 // Historie udržitelného rozvoje ...103 // Silná a slabá forma udržitelného rozvoje ...105 // Důvody sledování a vyhodnocování udržitelného rozvoje ...105 // Rozvoj regionů a lokální ekonomika ...106 // Současné decentralizační trendy - relokalizace a rurbanizace ...107 // Nové modely uspořádání firem a podnikatelského prostředí jako inspirace pro strategie // regionálního rozvoje ...108 // Perspektivy participativních modelu v místní veřejné správě ...110 // 4.4 Koncipování vnějších vztahů na úrovni krajů ...111 // 4.4.1 Benchmarking v přístupech koncipování vnějších vztahů na úrovni regionů ...112 // 4.4.2 Typy vnějších vztahů kraje ...113 // 4.4.3 Partneři ve vnějších vztazích kraje a jejich výběr ...115 // 4.5 Statistické zachycení sociálně-ekonomických jevů na regionální úrovni ...115 // 4.5.1 Regionální
cenové hladiny ...116 // 4.5.2 Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu ...118 // 4.5.3 Kompozitní indikátory na regionální úrovni ...119 // 4.6 Role výzkumů veřejného mínění pro rozvoj měst a obcí ...119 // 4.6.1 Zpětná vazba ...120 // 4.6.2 Efektivita ...120 // 4.6.3 Komunikace ...121 // 4.6.4 Turismus ...121 // 4.6.5 Proč tedy výzkum? ...122 // 4.7 Postavení vedoucích úředníků samosprávy ve vybraných evropských zemích ...123 // 4.7.1 Systém fungování samosprávy v Německu ...123 // 4.8 Metoda „místní Agenda 21" (MA21)-využití pro strategické řízení měst, obcí a regionů 127 // 4.8.1 Kritéria kvality místní Agendy 21 ...128 // 4.8.2 Místní Agenda 21 v ČR - síťová spolupráce měst, obcí a regionů ...129 // 4.8.3 Metodika Národní sítě Zdravých měst ČR pro kvalitní realizaci MA21 ...129 // 4.8.4 Problémy řešené společně s veřejností v rámci MA21 ...131 // 4.8.5 „Databáze strategií’’-celostátní evidence cílů strategií ...132 // 4.9 Implementace nástrojů a metod pro řízení a zvyšování kvality - zkušenosti Krajského // úřadu Jihomoravského kraje ...132 // 4.9.1 Představení Krajského úřadu Jihomoravského kraje ...134 // 4.9.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho praxe s nástroji a metodami kvality ...134 // 4.10 Zavádění systému řízení příspěvkových organizací, který vychází z Modelu excelence // EFQM2013 ...139 // 4.11 Řízení veřejných služeb
v obcích-aplikace na služby nakládání s odpadem ...144 // 4.11.1 Řízení veřejných služeb v oblasti nakládání s odpadem ...145 // 4.12 Jak správně zadávat veřejné zakázky a koncese ...148 // 4.12.1 Outsourcing vs. in-house - spolupráce mezi zadavateli ...148 // 4.12.2 Veřejné zakázky vs. koncese ...149 // 4.12.3 Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ...150 // 4.12.4 Volba druhu zadávacího řízení ...151 // 4.12.5 Žádosti o informace a možnost změny zadávacích podmínek ...151 // 4.12.6 Kvalifikační kritéria - subdodavatelé ...151 // 4.12.7 Technické a obchodní podmínky ...152 // 4.12.8 Hodnotící kritéria - mimořádně nízká nabídková cena ...152 // Summary ...154 // Shrnutí důležitých pojmů ...155 // Zdroje ...158

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC