Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5970-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5971-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5347-8 (print)
Co znamená „hyperaktivita“? Jsou to jen zlobivé děti, nebo jsou zvídavé a šikovné, ale „neposedí“ a hůře se soustředí? Jde opravdu jen o výmysl poslední doby? Na tyto otázky – a nejen na ně – přináší odpověď tato kniha, kterou ocení jak rodiče, tak učitelé předškolních a školních zařízení a další spolupracující odborníci..
001487113
OBSAH // ÚVOD 9 // 1. HYPERAKTIVITA, ADHD/ADD, LMD? CO TO ZNAMENÁ? // JE TO TO SAMÉ? 12 // 2. JAKÝM ZPŮSOBEM SYNDROM ADHD VZNIKÁ? 21 // 3. KDO A JAK PROVÁDÍ DIAGNOSTIKU SYNDROMU ADHD? 25 // 3.1 CO DITĚ A JEHO RODIČE PŘI VYŠETŘENÍ ČEKÁ? 28 // 4. JAK SE SYNDROM ADHD POZNÁ? JAK SE PROJEVUJE? 37 // 4.1 ZÁKLADNÍ PROJEVY ADHD V JEDNOTLIVÝCH VÝVOJOVÝCH // STADIÍCH DÍTĚTE 39 // 4.2 JEDNOTLIVÉ PROJEVY ADHD U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH 52 // 4.2.1 Porucha pozornosti 53 // 4.2.2 Hyperaktivita 59 // 4.2.3 Impulzivita 63 // 4.2.4 Percepčné motorické poruchy 66 // 4.2.5 Poruchy paměti 73 // 4.2.6 Poruchy myšleni, řeči a komunikace 75 // 4.2.7 Emoční poruchy a poruchy chování 83 // 4.2.8 Poruchy exekutivních funkcí 91 // 4.2.9 Shrnutí základních projevů ADHD u dětí školního věku 93 // 5. VLIV ADHD NA PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ DĚTÍ 97 // 6. MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ // VÝCHOVNÉHO VEDENÍ 100 // 6.1 OBECNÉ ZÁSADY VÝCHOVNÉHO VEDENÍ 100 // 6.2 NESPRÁVNÉ VÝCHOVNÉ POSTUPY 109 // 7. JAK POMOCI, KDYŽ MÁ DÍTĚ PROBLÉMY... 113 // 7.1 S POZORNOSTÍ 113 // 7.2 S HYPERAKTIVITOU 117 // 7.3 SIMPULZIVITOU 123 // 7.4 V OBLASTI MOTORIKY A MOTORICKÉ KOORDINACE 129 // 7.5 V PERCEPČNÍ OBLASTI 130 // 7.6 S PAMĚTÍ 141 // 7.7 V OBLASTI MYŠLENÍ A ŘEČI 145 // 7.8 S KOMUNIKACÍ 147 // 7,3 5?0??1 149 // 7.10 S EXEKUTIVNÍMI FUNKCEMI (S DOKONČOVÁNÍM ČINNOSTI, // NEPOŘÁDKEM, CHAOSEM, DOCHVILNOSTÍ, VŮLÍ) 159 // 7.11 S UČENÍM
A DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU NA ŠKOLU 165 // 7.12 SCHOVÁNÍM 184 // 7.13 JAK ŘEŠIT VÝCHOVNÉ PROBLÉMY-SHRNUTÍ 202 // 8. OVLIVŇOVÁNÍ PROJEVŮ ADHD POMOCÍ RELAXAČNÍCH // TECHNIK 204 // 8.1 SPECIFIKA POUŽITÍ RELAXAČNÍCH TECHNIKU DĚTÍ S ADHD 207 // 8.2 KTERÉ RELAXAČNÍTECHNIKY SE U HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ // OSVĚDČILY? 208 // 9. OVLIVŇOVÁNÍ SYNDROMU ADHD POMOCÍ LÉKOVÉ // A NELÉKOVÉ TERAPIE 214 // 9.1 LÉKOVÁ TERAPIE 214 // 9.2 NELÉKOVÁ TERAPIE 221 // 10. POSTAVENÍ DÍTĚTE S ADHD VE ŠKOLE 224 // 10.1 DÍTĚ L ADHD A ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA 224 // 10.2 PŘÍSTUP ? DÍTĚTI S ADHD VE ŠKOLE 226 // 229 // 11. OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ // 12. KLADY A ZÁPORY HYPERAKTIVITY 244 // ZÁVĚR 248 // PŘÍLOHA 1 249 // PŘÍLOHA 2 252 // UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE UČENÍ 252 // Zrakový (vizuálně-prostorový) 252 // Sluchový (auditívni) 252 // Hmatově-pohybový (fyzický) 253 // Slovní (verbální) 253 // Logický (matematický) 253 // Sociální (interpersonální) 253 // Samostatný (intrapersonální) 254 // PŘÍLOHA 3 255 // PŘÍLOHA 4 256 // UKÁZKA LISTU Z GRAMATICKÉHO PORTFOLIA 256 // PŘÍLOHA 5 257 // UKÁZKA VIZUALIZACE UČIVA 257 // LITERATURA 258 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC