Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9633-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9634-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5366-9 (print)
Nové vydání reaguje na dynamický vývoj v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti digitálního marketingu a brand managementu. Autorka se zabývá mezinárodním marketingem komplexně – od analýzy prostředí přes strategické plánování až po marketingový mix. Výklad doplňují příklady a případové studie..
001487116
Obsah // O autorce ... g // Předmluva ...9 // 1. Úvod do mezinárodního marketingu // 1.1 iMarketing a mezinárodní podnikání...12 // 1.1.1 Základní koncepce mezinárodního marketingu ...15 // 1.1.2 Vybrané strategické přístupy ? mezinárodnímu podnikání...17 // 1.2 Hlavní teoretické přístupy ? problematice internacionalizace...21 // 2. Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání // 2.1 Politické a právní prostředí ...28 // 2.2 Ekonomické prostředí...28 // 2.3 Sociální a kulturní prostředí ...31 // 2.4 Technologické prostředí...35 // 2.5 Rizika mezinárodního podnikání a možnosti jejich omezení...37 // 3. Mezinárodní marketingový výzkum // 3.1 Metody mezinárodního marketingového výzkumu...45 // 3.1.1 Kontinuální výzkum a jednorázové (ad hoc) výzkumy...46 // 3.1.2 Kvantitativní metody výzkumu ...47 // 3.1.3 Kvalitativní metody výzkumu...49 // 3.2 Průběh a řízení mezinárodního marketingového výzkumu...51 // 3.3 Informační zdroje pro české vývozce...53 // 4. Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu // 4.1 Strategické plánováni na firemní úrovni ...58 // 4.1.1 Stanovení poslání a cílu...58 // 4.1.2 Výběr nosných aktivit ...59 // 4.2 Strategické plánování na úrovni jednotlivých podnikatelských aktivit // a operativní marketingové plánování...62 // 4.3 Růstové strategie v mezinárodním prostředí...63 // 5. Formy vstupu firem
na mezinárodní trhy // 5.1 Vývozní operace...68 // 5.1.1 Prostřednické vztahy...69 // 5.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji - výhradní distribuce...69 // 5.1.3 Obchodní zastoupení...71 // 5.1.4 Komisionářské vztahy...72 // 5.1.5 Přímý vývoz...72 // 5.1.6 Sdružení malých vývozců (exportní aliance)...72 // 5.2 Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice .74 // 5.2.1 Licenční obchody...74 // 6 ¦ , // 5.2.2 Franchising ...77 // 5.2.3 Smlouvy o řízení...79 // 5.2.4 Outsourcing v oblasti výroby a služeb...79 // 5.2.5 Výrobní kooperace...80 // 5.3 Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy...81 // 6. Segmentace mezinárodních trhů, výběr cílových trhů a positioning // 6.1 Segmentace mezinárodních trhů...86 // 6.1.1 Segmentační kritéria ...86 // 6.1.2 Výběr cílového trhu ...91 // 6.1.3 Segmentační strategie ...92 // 6.2 Positioning v mezinárodním prostředí...94 // 7. Mezinárodní značková strategie // 7.1 Trendy v oblasti mezinárodní značkové politiky ...103 // 7.2 Mezinárodní strategické řízení značek...106 // 7.2.1 Stanovení koncepce značky...108 // 7.2.2 Rozhodnutí o nositeli značky...110 // 7.3 Strategické řízení mezinárodního portfolia značek ...111 // 7.3.1 Strategie samostatných značek výrobků (multibranding)...113 // 7.3.2 Strategie zastřešující značky (umbrella brand)...114 // 7.3.3 Strategie dceřiných značek (sub-brands, daugther brands)...115 // 7.3.4
Platforma značky ...116 // 8. Mezinárodní výrobková politika // 8.1 Míra adaptace mezinárodní výrobkové politiky...120 // 8.1.1 Marketingové adaptace výrobků ...120 // 8.1.2 Adaptace výrobků na technické požadavky...124 // 8.2 Členění výrobků a mezinárodní výrobkový mix...127 // 8.3 Fáze cyklu tržní životnosti výrobku ...129 // 9. Mezinárodní cenová politika // 9.1 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie...134 // 9.2 Mezinárodní cenová strategie ...138 // 9.2.1 Cenová politika v průběhu životního cyklu výrobku ...139 // 9.3 Proces tvorby ceny...140 // 9.4 Dodací podmínky v mezinárodním obchodě...143 // 9.5 Platební podmínky a vybrané metody financování mezinárodního // podnikání...145 // 10. Mezinárodní distribuční politika // 10.1 Vývojové trendy v mezinárodni distribuci...150 // 10.1.1 Internacionalizace a koncentrace obchodních firem...150 // 10.1.2 Snaha o dominantní postavení na mezinárodních trzích...153 // 10.1.3 Diverzifikační strategie distribučních mezičlánků...153 // 10.1.4 Rozvoj spolupráce obchodních a dodavatelských firem...155 // 10.1.5 Informační technologie...157 // 10.2 Faktory ovlivňující volbu mezinárodní distribuční politiky...159 // 10.3 Elektronické obchodování...162 // 11. Mezinárodní marketingová komunikace // 11.1 Komunikační strategie v mezinárodním prostředí...168 // 11.2 Mezinárodní reklama...170 // 11.2.1 Reklamní kampaň ...173
// 11.2.2 Zadání pro reklamní agenturu...175 // 11.3 Podpora prodeje ...177 // 11.4 Public relations ...179 // 11.5 Veletrhy a výstavy ...179 // 11.6 Přímý marketing, osobní prodej...180 // 11.7 Online komunikace...182 // Literatura...186 // Shrnutí ...189 // Summary ...190 // Rejstřík...191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC