Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9918-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9919-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5457-4 (print)
Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách. Autoři představují moderní informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Nové vydání je aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech. Je určeno manažerům, uživatelů IT i studentům VŠ..
001487150
¦___ // Obsah // O autorech... // Úvod ... // 1. Podniková informatika...13 // 1.1 Informatika, informace, systém ... 13 // 1.1.1 Informace... 13 // 1.1.2 Systém... 15 // 1.1.3 Řízení...15 // 1.2 Podnik... 16 // 1.2.1 Podnik jako systém... 16 // 1.2.2 Procesy ... 19 // 1.2.3 Životní cyklus ... 20 // 1.3 Podnikový informační systém... 20 // 1.4 Podniková informatika ... 23 // 2. Informační technologie, technika a infrastruktura ...25 // 2.1 Technické prostředky (hardware) ... 26 // 2.2 Informační technologie - software... 27 // 2.2.1 Základní software ... 27 // 2.2.2 Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW // a řízení provozu informačního systému... 31 // 2.3 Komunikační síté, internet... 33 // 2.3.1 Komunikační síté... 34 // 2.3.2 Internet a jeho služby... 35 // 2.4 Infrastruktura podnikového informačního systému... 37 // 2.5 Web 2.0, cloud computing, BYO(X), loT... 40 // 2.5.1 Web 2.0... 41 // 2.5.2 Cloud computing... 41 // 2.5.3 BYODaBYOC... // 2.5.4 Internet véci... // 3. Data podnikového informačního systému // 3.1 Podniková data ... 48 // 3.2 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé ... 50 // 3.2.1 Prezentace a zachycení dat - prezentační logika... 51 // 3.2.2 Funkční zpracování dat - aplikační logika ... 53 // 3.2.3 Uloženi, uchování a příprava pro přenos dat-datová logika ... 55 // 3.3 Modelování dat ... 56 // 3.4 Relační databáze a SQL... 59 // 3.4.1 Principy
relačního databázového systému... 59 // 3.4.2 SQL - Structured Query Language ... 61 // 3.5 XML ... 63 // Obsah // 3 // e e e // 3.6 Big data a otevřená data... 65 // 3.6.1 Big data... 65 // 3.6.2 Otevřená a propojená data ... 66 // 4. Portfolio aplikací podnikové informatiky...68 // 4.1 Aplikace a portfolio aplikací ... 68 // 4.2 Možnosti řešení aplikaci... 71 // 4.3 Podstatné charakteristiky aplikací... 74 // 4.3.1 Obchodní charakteristiky aplikací... 74 // 4.3.2 Funkcionalita aplikací... 75 // 4.3.3 Služby spojené s aplikacemi informačních technologií... 76 // 4.3.4 Další charakteristiky aplikací... 77 // 5. Infrastrukturní aplikace informačních technologií ...80 // 5.1 Aplikace správy podnikového obsahu... 81 // 5.1.1 Obsah a dokument... 81 // 5.1.2 Funkce aplikací správy podnikového obsahu... 82 // 5.2 Portály... 92 // 5.2.1 Orientace portálů ... 93 // 5.2.2 Komponenty portálů ... 95 // 6. Transakční aplikace podnikového informačního systému...97 // 6.1 Principy aplikaci ERP ... 97 // 6.1.1 Celková koncepce ERP... 98 // 6.1.2 Technologické a provozní principy ERP... 99 // 6.1.3 Kastomizace ERP ... 99 // 6.2 Funkce aplikací ERP ... 100 // 6.2.1 Základní funkce ERP... 100 // 6.2.2 Funkce rozšiřující transakční zpracování... 101 // 6.2.3 Integrace analytických aplikací a business intelligence... 104 // 6.3 Kategorie produktů ERP... 104 // 6.4 Efekty ERP ..." 105 // 7. Aplikace pro podporu rozhodování...107
// 7.1 Podstata business intelligence... 107 // 7.2 Základní principy business intelligence ... 109 // 7.2.1 Výbér a organizace dat ... 109 // 7.2.2 Dimenze a granularita dat ... 110 // 7.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty... 112 // 7.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence ... 114 // 7.3.1 Produkční (zdrojové) databáze... 115 // 7.3.2 ETL - Extract, Transform and Load / ELT Extract, Load, Transform ... 115 // 7.3.3 Dočasné úložiště dat (DSA) ... US // 7.3.4 Datový sklad (DWH, data warehouse) ... 116 // 7.3.5 Datové tržiště (DMA, data mart)... 116 // 7.3.6 OLAP databáze... 117 // 7.3.7 Reporting... 117 // 7.3.8 Analytické aplikace... 117 // 7.3.9 Dolováni dat (data mining) ... 117 // 4 // Podniková informatika // 7.3.10 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat ... 118 // 7.4 Aplikace business intelligence... 119 // 7.4.1 fiizení podnikové výkonnosti ... 119 // 7.4.2 Finance ... 120 // 7.4.3 Marketing... 122 // 7.4.4 Výroba... 122 // 7.4.5 Logistika... 123 // 7.4.6 Lidské zdroje... 123 // 7.5 Dimenzionální modelování a uživatelé Bl ... 124 // 7.5.1 Příprava řešení dimenzionálního modelu... 125 // 7.5.2 Návrh hrubého dimenzionálního modelu ... 126 // 7.5.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť... 128 // 7.5.4 Verifikace, kompletace a dokumentace dimenzionálního modelu...131 // 7.6 Vývojové směry v business intelligence... 131 // 7.6.1 Self service business intelligence... 131 // 7.6.2
Dashboardy... 133 // 7.6.3 In-memory analytics...133 // 7.6.4 Big data analytics... 134 // 7.6.5 BI v rámci cloud computingu ... 134 // 7.6.6 Mobilní business intelligence... 135 // 7.7 Efekty business intelligence ... 135 // 8. Aplikace podporující řízení externích vztahů ...137 // 8.1 Řízení dodavatelského řetězce... 137 // 8.2 Elektronické obchodování a podnikání... 140 // 8.2.1 Čisté a částečné řešení e-commerce... 141 // 8.2.2 Účastníci obchodování ... 141 // 8.2.3 Prostor obchodováni a klíčové funkce aplikací... 143 // 8.2.4 Obchodní modely e-commerce... 145 // 8.2.5 Personalizace... 146 // 8.3 Řízení vztahů se zákazníky... 148 // 8.4 Aplikace integrovaného automatizovaného řízení výrobních a skladových // činností... 152 // 8.5 Aplikace pro podporu competitive intelligence ... 154 // 8.6 Aplikace pro podporu řízení životního cyklu produktu... 156 // 9. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců ...159 // 9.1 Technické prostředky osobní informatiky ... 159 // 9.2 Softwarové prostředky osobní informatiky... 160 // 9.3 Kancelářské prostředky... 162 // 9.3.1 Zpracování textů, textové editory... 162 // 9.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) ... 163 // 9.3.3 Zpracování elektronických prezentací - prezentační programy... 163 // 9.3.4 Osobní databáze... 164 // 9.3.5 Sady kancelářských aplikací... 166 // 9.4 Příprava a zpracování grafických dat... 168 // 9.4.1
Úprava digitální fotografie... 169 // Obsah // 5 // // 9.4.2 Príprava vektorové grafiky-ilustrací, schémat... 170 // 9.4.3 Archivace obrázků a grafiky - digitální fotoalba... 171 // 9.5 Elektronické informační zdroje... 172 // 9.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací... 172 // 9.5.2 Placené informační elektronické databáze... 175 // 9.5.3 Věrohodnost informaci a citace informačních zdrojů... 176 // 9.6 Prostředky jednotlivce v prostředí podniku... 177 // 10. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky...178 // 10.1 Zajištění provozu a rozvoje podnikové informatiky... 178 // 10.2 Outsourcing v informatice... 180 // 10.3 Principy řízení podnikové informatiky... 181 // 10.4 Metodiky a modely řízení informatiky... 182 // 10.4.1 ITIL... 183 // 10.4.2 COBIT... 184 // 10.4.3 MBI ... 184 // 10.5 Činnosti spojené s řízením podnikové informatiky... 186 // 10.5.1 Informační strategie... 186 // 10.5.2 Plánováni projektů, projektový záměr... 186 // 10.5.3 Řízeni služeb podnikové informatiky... 187 // 11. Řízení podnikových procesů a procesní modelování ...190 // 11.1 Řízení podnikových procesů... 190 // 11.2 Účel a uplatněni procesního modelování... 191 // 11.3 Dokumentace procesu ... 192 // 11.4 Metodiky a dokumentace podnikových procesů ... 194 // 11.5 Reengineering podnikových procesů ... 195 // 11.6 Možnosti procesních návrhů a změn... 196 // 11.7 Efekty a rizika procesního reengineeringu...
197 // 12. Životní cyklus aplikace informačních technologií...199 // 12.1 Plánování a příprava aplikace...200 // 12.1.1 Výběr dodavatele aplikace...200 // 12.1.2 Úvodní studie...202 // 12.2 Analýza a návrh aplikace ...203 // 12.2.1 Analýza podnikových procesů ...204 // 12.2.2 Analýza stávajících databází ...204 // 12.2.3 Analýza stávajících aplikací ...204 // 12.2.4 Návrh změn podnikových procesů... 204 // 12.2.5 Návrh databází...205 // 12.2.6 Návrh aplikace ...205 // 12.3 Implementace aplikace...205 // 12.3.1 Detailní specifikace modulů ...206 // 12.3.2 Prototypy ...207 // 12.3.3 Kastomizace typového softwaru ...207 // 12.3.4 Vývoj a dovývoj ...207 // 12.3.5 Akceptační řízení...207 // 6 // Podniková informatika // 12.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace ...208 // 12.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace ...208 // 12.4.2 Instalace aplikačního softwaru a dalších technologii...209 // 12.4.3 Migrace dat ...209 // 12.4.4 Organizační příprava provozu aplikace...209 // 12.4.5 Předávací řízení ...209 // 12.5 Provoz a užiti aplikace...210 // 12.5.1 Předání aplikace do provozu...210 // 12.5.2 Správa infrastruktury ...210 // 12.5.3 Podpora uživatelů...211 // 12.5.4 Monitorování provozu aplikace ...211 // 12.5.5 Návrhy na změny aplikace...211 // 12.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace...211 // 12.6.1 Změnové řízení...212 // 12.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace...212
// 12.6.3 Zadání nového projektu ...213 // 13. Bezpečnost v informatice ...214 // 13.1 Řešení bezpečnosti informačního systému...214 // 13.1.1 Základní pojmy...214 // 13.1.2 Přistup ? řešení bezpečnosti IS...217 // 13.2 Bezpečnostní hrozby a útoky...219 // 13.3 Bezpečnostní protiopatření...221 // 13.3.1 Zajištění autentizace zprávy ...222 // 13.3.2 Zajištění důvěrnosti ... 226 // 13.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů...228 // 13.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům...230 // 13.3.5 Firewall ...231 // Literatura...234 // ReJstřík...ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ238 // Obsah // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC