Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
3., aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9918-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9919-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5457-4 (print)
Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách. Autoři představují moderní informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Nové vydání je aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech. Je určeno manažerům, uživatelů IT i studentům VŠ..
001487150
O autorech // Úvod // 1. Podniková informatika 13 // 1.1 Informatika, informace, systém 13 // 1.1.1 Informace 13 // 1.1.2 Systém 15 // 1.1.3 Řízení 15 // 1.2 Podnik 16 // 1.2.1 Podnik jako systém 16 // 1.2.2 Procesy 19 // 1.2.3 Životní cyklus 20 // 1.3 Podnikový informační systém 20 // 1.4 Podniková informatika 23 // 2. Informační technologie, technika a infrastruktura 25 // 2.1 Technické prostředky (hardware) 26 // 2.2 Informační technologie - software 27 // 2.2.1 Základní software 27 // 2.2.2 Software podporující rozvoj informačního systému, vývoj ASW // a řízení provozu informačního systému 31 // 2.3 Komunikační síté, internet 33 // 2.3.1 Komunikační síté 34 // 2.3.2 Internet a jeho služby 35 // 2.4 Infrastruktura podnikového informačního systému 37 // 2.5 Web 2.0, cloud computing, BYO(X), loT 40 // 2.5.1 Web 2.0 41 // 2.5.2 Cloud computing 41 // 2.5.3 BYODaBYOC // 2.5.4 Internet věcí // 3. Data podnikového informačního systému // 3.1 Podniková data 48 // 3.2 Data, aplikace informačních technologií a uživatelé 50 // 3.2.1 Prezentace a zachycení dat - prezentační logika 51 // 3.2.2 Funkční zpracování dat - aplikační logika 53 // 3.2.3 Uloženi, uchování a příprava pro přenos dat-datová logika 55 // 3.3 Modelování dat 56 // 3.4 Relační databáze a SQL 59 // 3.4.1 Principy relačního databázového systému 59 // 3.4.2 SQL - Structured Query Language 61 // 3.5 XML 63 // 3.6 Big data a otevřená data 65 // 3.6.1 Big data 65 // 3.6.2 Otevřená a propojená data 66 // 4. Portfolio aplikací podnikové informatiky 68 // 4.1 Aplikace a portfolio aplikací 68 // 4.2 Možnosti řešení aplikaci 71 // 4.3 Podstatné charakteristiky aplikací 74 // 4.3.1 Obchodní charakteristiky aplikací 74 // 4.3.2 Funkcionalita aplikací 75 //
4.3.3 Služby spojené s aplikacemi informačních technologií 76 // 4.3.4 Další charakteristiky aplikací 77 // 5. Infrastrukturní aplikace informačních technologií 80 // 5.1 Aplikace správy podnikového obsahu 81 // 5.1.1 Obsah a dokument 81 // 5.1.2 Funkce aplikací správy podnikového obsahu 82 // 5.2 Portály 92 // 5.2.1 Orientace portálů 93 // 5.2.2 Komponenty portálů 95 // 6. Transakční aplikace podnikového informačního systému 97 // 6.1 Principy aplikaci ERP 97 // 6.1.1 Celková koncepce ERP 98 // 6.1.2 Technologické a provozní principy ERP 99 // 6.1.3 Kastomizace ERP 99 // 6.2 Funkce aplikací ERP 100 // 6.2.1 Základní funkce ERP 100 // 6.2.2 Funkce rozšiřující transakční zpracování 101 // 6.2.3 Integrace analytických aplikací a business intelligence 104 // 6.3 Kategorie produktů ERP 104 // 6.4 Efekty ERP " 105 // 7. Aplikace pro podporu rozhodování 107 // 7.1 Podstata business intelligence 107 // 7.2 Základní principy business intelligence 109 // 7.2.1 Výbér a organizace dat 109 // 7.2.2 Dimenze a granularita dat 110 // 7.2.3 Multidimenzionalita uložení a práce s daty 112 // 7.3 Hlavní komponenty řešení business intelligence 114 // 7.3.1 Produkční (zdrojové) databáze 115 // 7.3.2 ETL - Extract, Transform and Load / ELT Extract, Load, Transform 115 // 7.3.3 Dočasné úložiště dat (DSA) US // 7.3.4 Datový sklad (DWH, data warehouse) 116 // 7.3.5 Datové tržiště (DMA, data mart) 116 // 7.3.6 OLAP databáze 117 // 7.3.7 Reporting 117 // 7.3.8 Analytické aplikace 117 // 7.3.9 Dolováni dat (data mining) 117 // 4 // Podniková informatika // 7.3.10 Nástroje pro řízení kvality dat a správu metadat 118 // 7.4 Aplikace business intelligence 119 // 7.4.1 fiizení podnikové výkonnosti 119 // 7.4.2 Finance 120 // 7.4.3 Marketing 122 // 7.4.4 Výroba 122 // 7.4.5 Logistika 123 //
7.4.6 Lidské zdroje 123 // 7.5 Dimenzionální modelování a uživatelé Bl 124 // 7.5.1 Příprava řešení dimenzionálního modelu 125 // 7.5.2 Návrh hrubého dimenzionálního modelu 126 // 7.5.3 Analýza a návrh datového skladu a tržišť 128 // 7.5.4 Verifikace, kompletace a dokumentace dimenzionálního modelu 131 // 7.6 Vývojové směry v business intelligence 131 // 7.6.1 Self service business intelligence 131 // 7.6.2 Dashboardy 133 // 7.6.3 In-memory analytics 133 // 7.6.4 Big data analytics 134 // 7.6.5 BI v rámci cloud computingu 134 // 7.6.6 Mobilní business intelligence 135 // 7.7 Efekty business intelligence 135 // 8. Aplikace podporující řízení externích vztahů 137 // 8.1 Řízení dodavatelského řetězce 137 // 8.2 Elektronické obchodování a podnikání 140 // 8.2.1 Čisté a částečné řešení e-commerce 141 // 8.2.2 Účastníci obchodování 141 // 8.2.3 Prostor obchodováni a klíčové funkce aplikací 143 // 8.2.4 Obchodní modely e-commerce 145 // 8.2.5 Personalizace 146 // 8.3 Řízení vztahů se zákazníky 148 // 8.4 Aplikace integrovaného automatizovaného řízení výrobních a skladových // činností 152 // 8.5 Aplikace pro podporu competitive intelligence 154 // 8.6 Aplikace pro podporu řízení životního cyklu produktu 156 // 9. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců 159 // 9.1 Technické prostředky osobní informatiky 159 // 9.2 Softwarové prostředky osobní informatiky 160 // 9.3 Kancelářské prostředky 162 // 9.3.1 Zpracování textů, textové editory 162 // 9.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové editory (spreadsheet) 163 // 9.3.3 Zpracování elektronických prezentací - prezentační programy 163 // 9.3.4 Osobní databáze 164 // 9.3.5 Sady kancelářských aplikací 166 // 9.4 Příprava a zpracování grafických dat 168 // 9.4.1 Úprava digitální fotografie 169 //
9.4.2 Příprava vektorové grafiky-ilustrací, schémat 170 // 9.4.3 Archivace obrázků a grafiky - digitální fotoalba 171 // 9.5 Elektronické informační zdroje 172 // 9.5.1 Internet a služby pro vyhledávání informací 172 // 9.5.2 Placené informační elektronické databáze 175 // 9.5.3 Věrohodnost informaci a citace informačních zdrojů 176 // 9.6 Prostředky jednotlivce v prostředí podniku 177 // 10. Řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky 178 // 10.1 Zajištění provozu a rozvoje podnikové informatiky 178 // 10.2 Outsourcing v informatice 180 // 10.3 Principy řízení podnikové informatiky 181 // 10.4 Metodiky a modely řízení informatiky 182 // 10.4.1 ITIL 183 // 10.4.2 COBIT 184 // 10.4.3 MBI 184 // 10.5 Činnosti spojené s řízením podnikové informatiky 186 // 10.5.1 Informační strategie 186 // 10.5.2 Plánováni projektů, projektový záměr 186 // 10.5.3 Řízeni služeb podnikové informatiky 187 // 11. Řízení podnikových procesů a procesní modelování 190 // 11.1 Řízení podnikových procesů 190 // 11.2 Účel a uplatněni procesního modelování 191 // 11.3 Dokumentace procesu 192 // 11.4 Metodiky a dokumentace podnikových procesů 194 // 11.5 Reengineering podnikových procesů 195 // 11.6 Možnosti procesních návrhů a změn 196 // 11.7 Efekty a rizika procesního reengineeringu 197 // 12. Životní cyklus aplikace informačních technologií 199 // 12.1 Plánování a příprava aplikace 200 // 12.1.1 Výběr dodavatele aplikace 200 // 12.1.2 Úvodní studie 202 // 12.2 Analýza a návrh aplikace 203 // 12.2.1 Analýza podnikových procesů 204 // 12.2.2 Analýza stávajících databází 204 // 12.2.3 Analýza stávajících aplikací 204 // 12.2.4 Návrh změn podnikových procesů 204 // 12.2.5 Návrh databází 205 // 12.2.6 Návrh aplikace 205 // 12.3 Implementace aplikace 205 //
12.3.1 Detailní specifikace modulů 206 // 12.3.2 Prototypy 207 // 12.3.3 Kastomizace typového softwaru 207 // 12.3.4 Vývoj a dovývoj 207 // 12.3.5 Akceptační řízení 207 // 12.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace 208 // 12.4.1 Detailní specifikace plánu a harmonogramu migrace 208 // 12.4.2 Instalace aplikačního softwaru a dalších technologii 209 // 12.4.3 Migrace dat 209 // 12.4.4 Organizační příprava provozu aplikace 209 // 12.4.5 Předávací řízení 209 // 12.5 Provoz a užiti aplikace 210 // 12.5.1 Předání aplikace do provozu 210 // 12.5.2 Správa infrastruktury 210 // 12.5.3 Podpora uživatelů 211 // 12.5.4 Monitorování provozu aplikace 211 // 12.5.5 Návrhy na změny aplikace 211 // 12.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace 211 // 12.6.1 Změnové řízení 212 // 12.6.2 Návrhy a realizace dílčích úprav aplikace 212 // 12.6.3 Zadání nového projektu 213 // 13. Bezpečnost v informatice 214 // 13.1 Řešení bezpečnosti informačního systému 214 // 13.1.1 Základní pojmy 214 // 13.1.2 Přistup ? řešení bezpečnosti IS 217 // 13.2 Bezpečnostní hrozby a útoky 219 // 13.3 Bezpečnostní protiopatření 221 // 13.3.1 Zajištění autentizace zprávy 222 // 13.3.2 Zajištění důvěrnosti 226 // 13.3.3 Autentizace a autorizace uživatelů, programů a systémů 228 // 13.3.4 Ochrana proti škodlivým kódům 230 // 13.3.5 Firewall 231 // Literatura 234 // Rejstřík 238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC