Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9693-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5497-0 (print)
Chcete se naučit účetnictví a jste naprostý laik, začátečník, student či rekvalifikovaný pracovník? Osvojte si základy účetnictví s touto osvědčenou publikací. Vše pochopíte z jednoduchého výkladu a mnoha příkladů! Výsledky řešených příkladů jsou samozřejmostí..
001487161
Obsah // Předmluva... 9 // Zkratky ... 10 // 1. Úvod do účetnictví... 11 // 1.1 Význam a funkce účetnictví ... II // 1.1.1 Historie účetnictví .. // 1.1.2 Uživatelé a účetnictví // 2. Majetek podniku a jeho krytí... 15 // 2.1 Účel a členění majetku podniku ... 15 // 2.1.1 Zdroje krytí majetku podniku... 17 // 3. Rozvaha, její funkce, obsah a členění ... 21 // 3.1 Aktiva, pasiva ... 21 // Cvičení: ... 24 // 3.2 Hospodářské operace a účetní případy ... 26 // 3.3 Typické změny rozvahových položek... 26 // 3.4 Rozvahové účty... 32 // 3.4.1 Podstata a fonna účtu ... 32 // 3.4.2 Rozpis rozvahy do účtů... 32 // 3.4.3 Zapisování zmčn na rozvahových účtech... 34 // 3.5 Výsledkové účty ... 37 // 3.6 Podvojný účetní zápis ... 44 // 3.6.1 Obraty a zůstatky na účtech ... 45 // 3.6.2 Otvírání a uzavírání účtů... 46 // 3.6.3 Třídění účtu... 47 // 3.7 Syntetické a analytické účty ... 48 // 3.8 Účetní zápisy v účetních knihách ... 50 // 3.8.1 Formy účetních knih... 50 // 3.8.2 Způsoby oprav v účetních knihách... 51 // 3.8.3 Způsoby oprav v účetních dokladech ... 52 // 3.8.4 Vyhotovení účetních dokladů ... 52 // 4. Účetní dokumentace ... 53 // 4.1 Význam účetní dokumentace... 53 // 4.2 Druhy účetních dokladů... 54 // 4.2.1 Ukázky účetních dokladů ... 55 // 4.3 Náležitosti účetních dokladů... 57 // 4.4 Občh účetních dokladů ... 58 // 5. Zásady účetnictví...
59 // 5.1 Vymezení účetnictví ... 59 // 5.2 Právní normy... 60 // 5.3 Zákon o účetnictví... 60 // 5.4 Rozsah a vedení účetnictví (§9)... 60 // 5.5 Inventarizace, inventura... 62 // i.  // 6. Účtová osnova... 56 // 6.1 Účtový rozvrh ... 67 // 7. Základy účtování... 68 // 7.1 Úvod do účtování stálých aktiv - účtová třída 0... 68 // 7.2 Ocenční dlouhodobého majetku ... 68 // 7.3 Pořízení dlouhodobého majetku ... 69 // 7.4 Odpisy dlouhodobého majetku ... 75 // 7.5 Vyřazeni dlouhodobého majetku... 84 // 8. Účtování zásob... 91 // 8.1 Úvod do účtování zásob - účtová třída I... 91 // 8.2 Účtování zásob ... 9I // 8.3 DPH při nákupu materiálu... 94 // 8.4 Výdej materiálu ze skladu... 94 // 8.5 Reklamace při dodávkách materiálu... 95 // 8.6 Inventarizační rozdíly na zásobách materiálu... 96 // 8.7 Materiál na cestč a nevyfakturované dodávky... 97 // 8.8 Účtování zboží... ?1 // 8.9 Účtování účetních případů zboží - způsob A i ?... 101 // 8.10 Účtování nedokončené výroby, polotovarů a výrobků ... 104 // 8.10.1 Účtováni zásob vlastní výroby ... 105 // 9. Účtování na finančních účtech ... IO9 // 9.1 Úvod do účtování ve třídč 2 ... ?9 // 9.2 Krátkodobé finanční zdroje... ?2 // 10. Zúčtovací vztahy - účtová třída 3 ... ?8 // 10.1 Účtování o pohledávkách ... U8 // 10.2 Účtováni o závazcích... 120 // 10.3 Zúčtovací vztahy z obchodního
styku se zahraničím ... 122 // 10.4 Účtování ? zaměstnancům a institucím sociálního zdravotního // zabezpečení... 123 // 10.5 Daů z přidané hodnoty... 12? // 11. Kapitálové účty - účtová třída 4... 136 // 11.1 Výsledek hospodaření... I37 // 12. Náklady, výnosy - účtová třída 5a6... 141 // 12.1 Účtová skupina 60 - Tr/by za vlastní výkony a zboží ... 151 // 12.2 Zjištění výsledku hospodaření... I55 // 12.3 Výpočet daně z příjmů právnických osob (DPPO)... 156 // 13. Účetní závěrka ... I61 // 13.1 Harmonogram uzávěrky ... 162 // 13.2 Příloha ? účetní závěrce... 163 // 14. Souhrnné opakování - účetní případy... 164 // 15. Prílohy... 172 // 1. Smerná účtová osnova a ilustrativní účtový rozvrh... 172 // 2. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu // pro rok 2015... 180 // 3. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve zjednodušeném // rozsahu pro rok 2015... 185 // 4. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného // v plném rozsahu pro rok 2015 - druhové členění... 187 // 5. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného // ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2015 druhové členěni... 190 // Literatura... 192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC