Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9744-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9745-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5515-1 (print)
Potřebujete, aby lidé kolem vás dělali to, co od nich očekáváte? Návod naleznete v této knize. Odhalí vám univerzálně platná pravidla motivace včetně jejích vnitřních i vnějších vlivů a také to, v jaké situaci které vlivy dominují, a poznáte, jak fungují vztahy mezi různými motivačními typy lidí..
001487166
Obsah // Autor o autorovi...9 // Úvod ke třetímu vydání... 11 // i. kapitola // Zákony motivace... // 1.1 Stimulace a motivace... // 1.2 Zlaté pravidlo motivace... // 1.3 Volba způsobu zadání... // 1.4 Proradný svět manipulace... // 1 «5 Pravidlo motivační kotvy •••••¦•¦¦•••••••¦•¦••••••••••#»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // 1.6 Pravidlo diferencovaných podnětů... // 1.7 Chvála mírného nepohodlí... // 1.8 Pravidlo dvojí cesty... // 1.9 Pravidlo snadnějších alternativ... // 1.10 Pravidlo diagnostické triády... // 1.11 Zaměření na člověka... // 1.12 Nutnost odezvy... // 1.13 Respekt ? aktuálnímu vyladění... // 1.14 Potřeba růstu... // 1.15 Vztahová podstata firem... // 1 «16 ft otivacG vz r€?m // 1.17 Struktura motivačního pole // 1.18 Shrnutí... // 1.18.1 Práce se má líbit... // 1.18.2 Lidé se liší... // 1.18.3 Potřebujeme odezvu // 1.18.4 Máme alternativy ... // 1.18.5 Může to jít samo... // 1.18.6 Přehledné schéma ... // 15 // 16 17 // 19 // 20 22 // 23 // 24 // 25 // 26 27 // 29 // 30 // 31 // 32 // 33 // 34 // 36 // 37 // 38 38 38 // 38 // 39 39 // z. kapitola . // Vlivný hlas osobnosti... // 2.1 Inspirace v teorii vitality... // 2.2 Čtyři motivační typy lidí... // 2.2.1 Objevovatelé... // 2»2?2 [JsměťfiovQtčIč ••••••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••
// 2.2.3 Slaďovatelé... // 2.2.4 Zpřesňovatelé... // 41 // 42 46 46 48 50 52 // 5 // Tajemství motivace // 23 // 2.5 // 2.6 // 2.7 // Poznávání motivačních typů 23.1 Reakce na pochvalu ... // ?? kritiku // 2.3.3 Reakce na zátěž... // 2.3.4 Reakce na nespravedlnost... // 2.3.5 Testování pomocí dotazníků a hodnocení expertů // Vedení motivačních typů... // 2.4.1 Objevovatelé... // 2.4.2 Usměrňovatelé... // 2.4.3 Slaďovatelé... // 2.4.4 Zpřesňovatelé... // Jednání s motivačními typy... // 2.5.1 Malý úvod do teorie vyjednávání... // 2.5.2 Objevovatelé... // 2.5.3 Usměrňovatelé... // 2.5.4 Slaďovatelé... // 2.5.5 Zpřesňovatelé... // Vztahy mezi motivačními typy... // 2.6.1 Význam typů... // 2.6.2 Konfliktní vztahy... // 2.6.3 Harmonické vztahy... // Vztah ? jiným typologiím... // 2.7.1 Typologie ???!... // 2.7.2 Typologie vyjednávačích preferencí // 2.7.3 Preferované týmové role... // 3. kapitola // Vliv motivačního prostředí... // 3.1 Psychologický motor chování... // 3.2 Hierarchie potřeb... // 3.2.1 Pět maslowovských pater... // 3.2.2 Nulté patro hierarchie... // 3.3 Poznávání motivační polohy... // 3.3. / Lidé usilující o bezpečí... // 3.3.2 Lidé usilující o příslušnost... // 3.3.3 Lidé usilující o uznání... // 3.3.4 Sebeaktualizujícílidé... // 3.3.5 Prostředí a osobnost... // 3.4 Jednání s lidmi na úrovni různých motivačních poloh // 3.5 Vztah motivačního založení
a motivační polohy... // ... 54 ... 54 ... 56 ... 59 ... 60 ... 63 ... 63 ... 64 ... 65 ... 66 ... 66 ... 67 ... 67 ... 69 ... 69 ... 71 ... 71 ... 72 ... 72 ... 75 ... 77 ... 78 ... 79 ... 79 ... 81 // 88 // 88 // 89 // 91 // 92 // 93 95 97 // 100 // 100 // 103 // 6 // 4* t // I // Vliv aktuální situace...107 // 4.1 Význam emocí...108 // 4.2 Výbuchy emocí...110 // 4.2.1 Křivka spontánních emocí...110 // 4.2.2 Zvládání výbuchů emocí...111 // 4.2.3 Využívání výbuchů emocí...113 // 4.3 Zdroje emocí...114 // 4.3. / Sebehodnocení...114 // 4.3.2 Hodnocení okolí...115 // 4.3.3 Nejistota a dezorientace...116 // 4.3.4 Kolize nálad...117 // 4.4 Emoční menu...118 // 4.4.1 Emoce spojené s prožíváním...118 // 4.4.2 Emoce spojené s předvídáním...119 // 4.4.3 Emoce spojené s hodnocením...120 // 4.5 Transakční přístup ? motivačnímu naladění...121 // 5; kapitola • // Motivace v teorii a praxi...127 // 5.1 Teorie motivace...128 // 5.1.1 Základní směry v psychologii...129 // 5.1.2 Významné přístupy ? motivaci...130 // 5.1.3 Manažerská syntéza...133 // 5.1.4 Postup motivace...135 // 5.2 Používání motivace...137 // 5.2.1 Motivace „dolů"...137 // 5.2.2 Motivace „do strany"...139 // 5.2.3 Motivace „vzhůru"...141 // 5.2.4 Motivace „dovnitř"...143 // 5.3 Etický a společenský kontext motivace...146 // 5.3.1 Etický rámec motivace...147 // 5.3.2 Společenský rámec motivace...148 // 5.4 Doporučené zdroje...151 // 5.4.1
Literatura o kontextu motivace...152 // 5.4.2 Motivace a vitalita...153 // 5.4.3 Přehled zajímavé literatury...155 // Univerzální nástroj motivace...157 // Rej nik...159 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC