Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9930-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9931-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5534-2 (print)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow – při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní příklad, upozorňující také na možná úskalí při interpretaci výsledků..
001487172
Obsah // Úvod ... 7 // 1. Co je finanční analýza a k čemu slouží? ... 9 // 2. Zdroje informací pro finanční analýzu...21 // 2.1 Rozvaha... 22 // 2.1.1 Aktiva - majetek firmy...24 // 2.1.2 Pasiva - zdroje financování firmy...26 // 2.1.3 Kapitálová struktura...28 // 2.1.4 Možná úskalí při analýze rozvahy...31 // 2.2 Výkaz zisku a ztráty... 31 // 2.2.1 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků...34 // 2.2.2 Vzájemná provázanost a vypovídací schopnost základních // účetních výkazů...37 // 3. Metody finanční analýzy ... 40 // 3.1 Metody elementární analýzy ...41 // 3.2 Moderní metody finanční analýzy ...48 // 3.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ... 49 // 4. Analýza poměrovými ukazateli... 53 // 4.1 Ukazatele likvidity... 54 // 4.2 Ukazatele rentability... 57 // 4.3 Ukazatele zadluženosti ... 64 // 4.4 Ukazatele aktivity... 67 // 4.5 Ukazatele tržní hodnoty... 68 // 4.6 Ukazatele s využitím cash flow ... 69 // 4.7 Shrnutí poměrových ukazatelů... 72 // 5. Souhrnné indexy hodnocení... 75 // 5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů... 76 // 5.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů... 77 // 5.3 Bankrotní modely... 78 // 5.3.1 Altmanův model...78 // 5.3.2 Model IN - Index důvěryhodnosti...79 // 5.3.3 Tafflerův model...81 // 5.3.4 Bonitní modely...82 // 6. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení... 89 // 6.1 Východiska finančního plánování... 92 // 6.2 Plánované cíle spojené s
fungováním firmy... 94 // 6.2.1 Dlouhodobé finanční plánování...97 // 6.2.2 Krátkodobé taktické plánování...105 // 7. Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku...108 // 7.1 Analýza rozvahy... 109 // 7.1.1 Vertikální analýza rozvahy...110 // 7.1.2 Horizontální analýza rozvahy...115 // 7.2 Analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow... 120 // 7.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty...122 // 7.2.2 Horizontální analýza výkazu cash flow...123 // 7.3 Poměrová analýza...125 // 7.3.1 Ukazatele likvidity...125 // 7.3.2 Ukazatele rentability...127 // 7.3.3 Ukazatele zadluženosti...129 // 7.3.4 Ukazatele aktivity...131 // 7.4 Souhrnné indexy hodnocení ... 133 // 7.4.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy...134 // 7.4.2 Index důvěryhodnosti IN...135 // 7.4.3 Altmanův index...136 // 7.4.4 Tafflerův model...137 // 7.4.5 Kralickův Quiektest...137 // 7.5 Ekonomický normál ... 138 // 7.6 Spider analýza... 139 // Závěr ... 142 // Přílohy... 145 // Literatura ... 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC