Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9770-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9771-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5578-6 (print)
Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Ocení ji moderátoři, politikové, učitelé, herci, tiskoví mluvčí, studenti a všichni, kdo mluví na veřejnosti..
001487181
Obsah // O autorce...io // Předmluva...11 // 1. Člověk a řeč...15 // Receptář ...21 // Teorie ...23 // Vnitřní a vnější technika ...23 // Vnitřně hmatová paměť ...24 // Psychotechnika ...25 // Ortoepie ...25 // Ortofonie ...25 // Artikulace ...25 // Profesní etika ...26 // Zvuková osnova věty ...26 // Reflexní základ komunikace ...28 // Mozek a lidská řeč ...30 // 2. Psychofyzické uvolnění...35 // Receptář ...46 // Tělesná relaxační cvičení ...46 // Sebeuvědomění vnitřním hmatem ...51 // Představivost, sugesce, asociace ...51 // Soustředění ...52 // Teorie ...53 // Psychosomatika a jóga ...53 // Pránajáma ...56 // Meditace ...57 // Křee ... 57 // Povolení ... // Uvolnění ... // Soustředění ... // Druhy pozornosti ... // Vnitrně hmatový pocit ... // Vnitřní řeč ... 59 // Fyziologická reakce lidského organismu na stres ...60 // Tonus ... // Dynamická stupnice ...61 // 3. Vědomé dýchání ... // Receptář ... // Texty pro ověření mluvní techniky ... // Teorie ...80 // Dechové ústrojí ...80 // Dechový proces ...gl // Dýchání automatické a vědomé ... // Dechová ekonomie ...82 // TVpy dýchání ...82 // Plieni kapacita a druhy vzduchu v plicích ...83 // Dechová opora ...84 // Přídechy ...84 // 4. Tvoření hlasu ...85 // Receptář ... // Rozeznění ... // Zvuková realizace rázu ...HO // Rozeznívání v okolnostech ... // Přídechová cvičeni ... // Teorie ... // Zvuk ...115 // Hlasové ústrojí
... // Tvorba hlasu ... // Vlastnosti hlasu ... // Hlasivky ...118 // Tvorba hlásek ...119 // Úloha mozku ...119 // Hlasové začátky ...119 // Hlasová hygiena ...121 // Organické poruchy ...121 // Funkční poruchy ...122 // 5. Výslovnost samohlásek ...123 // Samohláska „a“ ...126 // Samohláska „o" ...130 // Samohláska „u“ ...132 // Dvojhláska „ou“ ...135 // Samohláska „e“ ...137 // Samohláska „i“ ...141 // Souhrnná vokalizační cvičení ...144 // Receptár ...146 // Samohláska „a“ ...146 // Samohláska „o“ ...146 // Samohláska „u" ...147 // Dvouhláska „ou“ ...148 // Samohláska „i“ ...149 // Souhrnná vokalizační cvičení ...130 // Teorie ...152 // Fonetika ...152 // Artikulační ústroji ...153 // Koartikulace ...153 // Vokalizace ...155 // 6. Výslovnost souhlásek ...157 // Retnice „p", „b“, „m" ...159 // Retozubné „v“ „f“ ...I60 // Zubodásňové okluzívy (závěrové) „t“, „d“, „n" ...161 // Zubodásňové frikativy (úžinové) „s“, „z“, „?, „ž“ ...163 // Kmitavé dásňové „r“, „ŕ“ ...167 // Boková dásňová frikativa „ľ ...169 // Polozávěrové (afrikáty) „c“, „č“ ... // Okluzívy pŕedopatrové (palatální) „?, „ď‘, „ň“ . // Pŕedopatrová frikativa ... // Závěrové mékkopatrové (okluzívy velární) „k“, „g“ // Frikativa „ch“ ... // Hrtanová frikativa „h“ ... // Souhrnná cvičení ... // Receptár ...
// Souhlásky „p, b, m“ ... // Souhlásky „f, v“ ... // Souhlásky „t, d, n“ ... // Sykavky ... // Souhlásky „r, ŕ" ... // Souhláska „ľ ... // Souhlásky „c, č“ ... // Souhlásky „ť, ď. ň“ ... // Souhláska „j“ ... // Souhlásky „k, g, ch" ... // Souhláska „h" ... // Souhrnná artikulační cvičení ... // Teorie ... // Znčlostní asimilace ... // Artikulační asimilace ... // 170 // 171 // 172 // 173 // 175 // 176 176 // 180 // 180 // 180 // 181 // 181 // 183 // 184 // 185 // 186 186 187 // 187 // 188 // 189 // 189 // 190 // 7. Hlasové modulace // 193 // Intonační modulace Silová modulace ... // Receptár ... // Intonační modulace ... Silová modulace ... // 193 // 203 // 209 // 209 // 211 // Teorie ... // Rejstříky // Dynamika // 212 // 212 // 213 // 8. Tvorivá hra s mateřštinou // 215 // Jazyková interpretační fantazie ...215 // Plasticita mluvy ...224 // Vétný důraz ...224 // Frázování ...225 // Práce s textem ...227 // Receptář ...239 // Teorie ...244 // Český slovní přízvuk ...244 // Diferenciace národního jazyka ...244 // Zásady výslovnosti přejatých slov ...245 // 9. Povzbuzení ...247 // 251 // Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC