Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (360 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9735-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5592-2 (print)
Učebnice angličtiny vhodná pro ty, kdo se chtějí sami naučit, jak se dorozumět anglicky, pro všechny, kdo mají zájem při učení postupovat svým vlastním tempem a nechtějí navštěvovat drahé a časově náročné kurzy..
001487182
Angličtina pro samouky // p ? // OBSAH // PŘEDMLUVA 15 // Pro koho je kniha určena?...15 // Jaký je cíl knihy a její koncepce?...15 // V čem je kniha jiná a jak sní pracovat?...16 // Jak zvládnout problémy? ...17 // PRAVIDLA ANGLICKÉ VÝSLOVNOSTI 18 // Přepis výslovnosti...18 // Samohlásky...18 // Souhlásky...18 // Dvojhlásky a trojhlásky...19 // Slovní přízvuk...19 // Plná a oslabená výslovnost...19 // LEKCE 1 RODINA/FAMILY 21 // Část 1 - Slovní zásoba 21 // Osobní zájmena...22 // Přivlastňovací zájmena...22 // Část 2-Gramatika 25 // Infinitiv...23 // Rozkazovací způsob...23 // Členy...23 // Have...23 // Be...24 // Část 3-Různé 25 // Oslovování...25 // Anglická abeceda...25 // Část 4-Texty 224 // The Born family...224 // Peter has a new friend...224 // LEKCE 2 VZHLED A VLASTNOSTI/APPEARANCE AND QUALITIES 26 Část 1 - Slovní zásoba 26 // Část 2-Gramatika 27 // Zájmena...27 // Osobní zájmena - předmětový pád...27 // Ukazovací zájmena...27 // Číslo...28 // // Angličtina pro samouky // Pravidelné tvoření množného čísla...28 // Nepravidelné tvoření množného čísla...28 // One...29 // Část 3 - Různé 29 // Months (názvy měsíců)...29 // Část 4-Texty 226 // Different members of the family...226 // A family photo...226 // LESSON 3 BYDLENÍ/HOUSING 30 // Část 1 - Slovní zásoba 30 // Část 2 - Gramatika 31 // Slovosled...51 // Vazba „there is a"...32 // Část 3-Různé 33 // Days (názvy dnů
vtýdnu)...33 // Seasons (názvy ročních období)...33 // Cardinal points (názvy světových stran)...33 // Část 4-Texty 228 // At Alice’s...228 // LEKCE 4 TELEFONOVÁNÍ/TELEPHONING 35 // Část 1 - Slovní zásoba 35 // Část 2-Gramatika 36 // Modálni slovesa (1)...36 // Část 3-Různé 37 // Základní číslovky...37 // Část 4-Texty 228 // Grandma and her mobile phone...228 // Phone calls...230 // Answerphone ...230 // LEKCE 5 CO DĚLÁŠ7/WHAT ARE YOU DOING NOW? 39 // Část 1 - Slovní zásoba 39 // Část 2-Gramatika *1 // Přítomný čas průběhový...Al // Tvoření příslovcí pomocí přípony -ly...42 // Část 3 - Různé 44 // Hodiny...44 // Angličtina pro samouky // Část 4-Texty 232 // What are the Borns doing now? ...232 // What is our grandma doing? ...232 // Are you waiting for the train?...232 // What is your husband doing?...234 // A news programme...234 // LEKCE 6 NÁVŠTĚVA/A VISIT 46 // Část 1 - Slovni zásoba 46 // Část 2-Gramatika 47 // Přítomný čas prostý...47 // Příslovce frekvence...48 // Část 3 - Různé 49 // Řadové číslovky...48 // Anglické datum ...50 // Část 4-Texty 234 // A visit from the USA...234 // ? // 09 // v/> // x // LEKCE 7 ZÁLIBY/HOBBIES 51 // Část 1 - Slovní zásoba 51 // Část 2-Gramatika 53 // Zájmena „some" a „any"...53 // Rád - nerad...53 // Počitatelnost...54 // Say-tell ...55 // Část 3-Různé 55 // Překlad slova „prosím"...55 // Poděkování...56 // Část 4-Texty 236
Mr Born likes cooking...236 // Mrs Born likes talking to her friends...238 // What do you like doing?...238 // LEKCE 8 CESTOVÁNÍ/TRAVELUNG 57 // Část 1 - Slovni zásoba 57 // Část 2 - Gramatika 59 // Pád...59 // Předložky...60 // Část 3 - Různé 63 // Žádosti a omluvy...63 // Návrh a reakce na návrh...64 // 8 // Angličtina pro samouky // Část 4-Texty 240 // Holiday...240 // At the airport...240 // At the passport control...240 // Travelling by bus...242 // Travelling by tram...242 // Taking a taxi ...242 // At the railway station...242 // At the ticket office...244 // On the train...244 // Meeting a friend on the bus...244 // LEKCE 9 STRAVOVÁNÍ/EATING 65 // Část 1 - Slovní zásoba 65 // Část 2-Gramatika 66 // Tvary zájmene „other"...66 // Podmiňovaci způsob přítomný...67 // Zájmena přivlastňovací samostatná...68 // Část 3-Různé 68 // Představováni a loučení...68 // Část 4-Texty 246 // At an English Restaurant...246 // LEKCE 10 OPAKOVÁNÍ/REVISION 70 // LEKCE 11 BRITSKÉ OSTROVY/THE BRITISH ISLES 84 // Část 1 - Slovní zásoba 84 // Část 2-Gramatika 86 // Tvoření slov...86 // Anglický zápor...87 // Část 3 - Různé 88 // Přání veselá i smutná...88 // Část 4-Texty 248 // What do you know about the British Isles?...248 // LEKCE 12 ČINNOSTI A POVINNOSTI/ACTIVITIES AND DUTIES 90 // Část 1 - Slovni zásoba 90 // Část 2-Gramatika 91 // Stupňování přídavných jmen a příslovcí...91 // Vazba „to be going to"...93
// Angličtina pro samouky // Část 3-Různé 94 // Souhlas a nesouhlas...94 // Část 4 - Texty 252 // What are the Borns going to do?...252 // Hoovering...252 // Grandparents...252 // Holiday activities...254 // 09 // 1? // LEKCE 13 PRAHA/PRAGUE // Část 1 - Slovní zásoba // Část 2-Gramatika // Budoucí čas prostý... // Budoucí čas průběhový . . . // Část 3-Různé // Různá vyjádřeni budoucnosti // Část 4 - Texty // Welcome to Prague... // Talk about the Czech Republic // 97 // 97 // 98 // .98 // .99 // 100 // 100 // 254 // 254 // 256 // LEKCE 14 NA VENKOVĚ/IN THE COUNTRY 103 // Část 1 - Slovní zásoba 103 // Část 2-Gramatika 104 // Minulý čas prostý...104 // Zájmena „both, either, neither, all. none"...106 // Vzájemnostní zájmena „each other/one another"...107 // Část 3 - Různé 107 // Minulý čas nepravidelných sloves (1)...107 // Část 4-Texty 258 // A trip to grandparents...258 // LEKCE 15 NAKUPOVÁNÍ/SHOPPING 110 // Část 1 - Slovní zásoba 110 // Část 2-Gramatika 111 // Tvoření otázek stázacími zájmeny...Ill // Rozdíl mezi „which" a „what"...113 // Část 3-Různé 114 // Minulý čas nepravidelných sloves (2)...114 // Část 4-Texty 260 // At the bookshop...260 // At the chemist’s...260 // At the boutique...262 // Angličtina pro samouky // In a food hall...262 // Complaints department...264 // LEKCE 16 VOLNÝ ČAS/LEISURE TIME 116 // Část 1 - Slovni zásoba 116 // Část 2-Gramatika ?? // Modálni slovesa
(2)... // Gerundium...?? // Část 3-Různé 120 // Minulý čas nepravidelných sloves (3)...120 // Část 4-Texty 264 // On a trip...264 // Seasons of the year...266 // Weather forecast...266 // Will you join us?...266 // LEKCE 17 TOVÁRNA/FACTORY 122 // Část 1 - Slovní zásoba 122 // Část 2-Gramatika 123 // Minulý čas průběhový...123 // Vyjádřeni českého „před"...124 // Zájmena zvratná a zdůrazňovaci...125 // Část 3-Různé 126 // Minulý čas nepravidelných sloves (4)...126 // Část 4-Texty 268 // Work...268 // LEKCE 18 MŮJ TYPICKÝ DEN/MY TYPICAL DAY 127 // Část 1 - Slovni zásoba 127 // Část 2-Gramatika 128 // Vedlejší věty podminkové...128 // Vedlejší věty časové...129 // Vyjadřováni českého „aby" a „aby ne"...130 // Část 3-Různé 131 // Vyjádření „já také" a „ani já ne/já také ne"...131 // Část 4-Texty 268 // Alice is on maternity leave...268 // LEKCE 19 MÉDIA A ČETBA/MEDIA AND READING 133 // Část 1 - Slovní zásoba 133 // Angličtina pro samouky // Část 2-Gramatika 134 // Složeniny se „some, any, no"...134 // Překlad slova „každý" a složeniny s „every"...135 // Část 3-Různé 136 // Výrazy s „like"...136 // Část 4-Texty 270 // Media...270 // Do you read books?...270 // What do you like?...272 // A new TV set...272 // // LEKCE 20 OPAKOVÁNÍ/REVISION 138 // LEKCE 21 KULTURNÍ ŽIVOT/CULTURAL LIFE 155 // Část 1 - Slovní zásoba 155 // Část 2-Gramatika 157 // Používání výrazů
„so, such, enough, too, quite"...157 // Část 3-Různé 158 // Vyjádření českého „raději bych”...158 // Část 4-Texty 274 // At the Theatre...274 // At the box office...274 // After the performance...274 // Going to the cinema ...276 // Reading...276 // Invitation to a party...278 // At the party...278 // LEKCE 22 ZDRAVÍ/HEALTH 160 // Část 1 - Slovní zásoba 160 // Část 2-Gramatika 161 // Minulé příčestí...l6l // Předpřítomný čas prostý...l6l // Část 3 - Různé 163 // Minulé příčestí nepravidelných sloves (1)... 163 // Část 4-Texty 280 // In the waiting room...280 // In the surgery ...280 // At the dentist’s...282 // Angličtina pro samouky // LEKCE 23 SLUŽBY/SERVICES 165 // Část 1 - Slovni zásoba 165 // Část 2 - Gramatika I67 // ??? rod... // Překlad vazby „dál si něco udělal"...168 // Část 3-Různé 169 // Minulé příčestí nepravidelných sloves (2)...169 // Část 4-Texty 284 // At the post office ...28a // At the bank...284 // At the hairdresser’s...’ ’ . 286 // At a beauty salon...286 // At the watchmaker’s...286 // At the cleaner’s...288 // At the shoe repair shop ...288 // At the car rental...288 // LEKCE 24 MĚSTA A VELKOMĚSTA/TOWNS AND CITIES 172 // Část 1 - Slovní zásoba 172 // Část 2-Gramatika 173 // Vztažná zájmena a vztažné věty...173 // Vyjadřování českého „že. že ano, vid?"...175 // Část 3-Různé 176 // Minulé příčestí nepravidelných sloves (3)...176 // Část 4-Texty
288 // Life in a city or life in the country...288 // Asking for directions...290 // LEKCE 25 ŽIVOT SE ZMĚNIL/LIFE HAS CHANGED 178 // Část 1 - Slovní zásoba 178 // Část 2-Gramatika I80 // Předpřítomný čas průběhový...180 // Infinitiv i gerundium...181 // Část 3“ Různé 182 // Minulé příčestí nepravidelných sloves (4)...182 // Část 4-Texty 292 // Times have changed...292 // English camp...296 // Angličtina pro samouky // // LEKCE 26 HOTEL/HOTEL 184 // Část 1 - Slovní zásoba 184 // Část 2 - Gramatika 185 // Předminulý čas prostý...185 // Podmínkové věty (2)...186 // Část 3-Různé 187 // Idiomy...187 // Část 4-Texty 298 // At a Hotel...298 // Seeing off...??? // LEKCE 27 ZAMĚSTNÁNÍ/JOBS 189 // Část 1 - Slovní zásoba 189 // Část 2 - Gramatika 190 // Předminulý čas průběhový...190 // Zkracování vět...191 // Část 3-Různé 192 // Frázová slovesa...192 // Část 4-Texty 300 // Helen applies for a new job...300 // Job interview...300 // LEKCE 28 POČÍTAČ/COMPUTER 195 // Část 1 - Slovní zásoba 195 // Část 2-Gramatika 196 // Užívání členů...196 // Část 3 - Různé 198 // Země a národnosti ...198 // Část 4-Texty 304 // David’s computer science lesson...304 // LEKCE 29 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ/THE USA 201 // Část 1 - Slovní zásoba 201 // Část 2-Gramatika 202 // Nepřímá řeč ...202 // Nepřímá otázka...204 // Část 3-Různé 204 // Americká angličtina...204 // // Angličtina pro samouky
// Část 4-Texty 306 // An email from New York...306 // The United States of America...308 // LEKCE 30 OPAKOVÁNÍ/REVISION 206 // TEKTY/TEKTS 224 // PŘÍLOHA 1 // Nepravidelná slovesa 312 // PŘÍLOHA 2 // Pravopis/spelling 315 // PŘÍLOHA 3 // Tematické rozšířeni slovni zásoby 317 // Members of the family...317 // House... // Living room... // Kitchen...318 // Bedroom ...318 // Bathroom...318 // Garden...319 // Human body...319 // ...320 // Clothes...321 // 3obs...! Í321 // Agriculture...322 // Industry...322 // State and politics...323 // ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK 324 // ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK 341 // POUŽITÉ ZDROJE 359 // REJSTŘÍK // 360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC