Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9034-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9035-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0032-3 (print)
Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů..
001487220
Obsah // Obsah // Předmluva... 9 // Seznam použitých zkratek ...10 // 1. Role mzdových účetních ve firmě...11 // 2. Pracovní právo a zaměstnanost...19 // 2.1 Právní předpisy...19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy ...20 // 2.3 Vznik pracovního poměru...24 // 2.4 Změny pracovního poměru...30 // 2.5 Skončení pracovního poměru...33 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr...43 // 2.7 Pracovní doba...44 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance...58 // 2.9 Překážky v práci...64 // 2.10 Zaměstnanost...71 // 3. Mzdová problematika...85 // 3.1 Právní předpisy...85 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn...87 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků...89 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění ...105 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu...108 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období...115 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech...116 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2015 a 2016 ... 120 // 4. Veřejné zdravotní pojištění...136 // 4.1 Právní předpisy...136 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), // volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce...136 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného...139 // 4.4
Povinnosti pojištěnců...143 // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu...147 // 4.6 Pojistné...150 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení...166 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika...166 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období...166 // 5.3 Poplatníci pojistného...170 // 5.4 Vyměřovací základ ...172 // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného...180 // 5.6 Sankční platby...180 // 6. Důchodové pojištění...184 // 6.1 Právní předpisy...184 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění ... 184 // 5 // Mzdové účetnictví 2016 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy // důchodového pojištění)...189 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů...191 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP...202 // 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění...205 // 6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu к poživatelům důchodů...206 // 6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance...207 // 6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění...208 // 6.10 Dávky důchodového pojištění...211 // 6.11 Důchody po vstupu ČR do EU...241 // 7. Nemocenské pojištění...244 // 7.1 Právní předpisy a charakteristika...244 // 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců ...244 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění
OSVČ ...253 // 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). . . 254 // 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období...254 // 7.6 Vyloučené dny...258 // 7.7 Dávky nemocenského pojištění...258 // 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění...268 // 7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost к provádění pojištění...270 // 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti...270 // 7.11 Vyplácení dávek...272 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků...274 // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti...275 // 8.2 Funkční požitky...277 // 8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti...277 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec...278 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně...279 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené...280 // 8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků...286 // 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti...287 // 8.9 Nezdanitelná část základu daně...292 // 8.10 Slevy na dani ...299 // 8.11 Ostatní slevy na dani ...300 // 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus // (§ 35c a 35d zákona) ...303 // 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti // a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění...308 // 9. Náhrady
cestovních výdajů ...312 // 9.1 Právní předpisy...312 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní // náhrady náležejí) ...313 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad ...317 // 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře...323 // 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů ...352 // 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře...355 // 9.7 Paušalizace náhrad ...363 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů...365 // 10. Zúčtovací vztahy к zaměstnancům a institucím...367 // 10.1 Právní předpisy...367 // 6 // Obsah // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci...368 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev...370 // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění...370 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům...371 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)... 371 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti...372 // 11. Státní sociální podpora...375 // 11.1 Právní předpisy...375 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek ...377 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování...396 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi...409 // 12.1 Právní předpisy...409 // 12.2 Pojmový aparát dávek...409 // 12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi...414 // 13. Státní sociální péče...419 // 13.1
Právní předpisy...419 // 13.2 Dávky pěstounské péče...419 // 13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením ...423 // 13.4 Příspěvek na péči...426 // 14. Přílohy...430 // 15. Literatura...459 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC