Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9034-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9035-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0032-3 (print)
001487220
Předmluva 9 // Seznam použitých zkratek 10 // 1. Role mzdových účetních ve firmě 11 // 2. Pracovní právo a zaměstnanost 19 // 2.1 Právní předpisy 19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy 20 // 2.3 Vznik pracovního poměru 24 // 2.4 Změny pracovního poměru 30 // 2.5 Skončení pracovního poměru 33 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 43 // 2.7 Pracovní doba 44 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 58 // 2.9 Překážky v práci 64 // 2.10 Zaměstnanost 71 // 3. Mzdová problematika 85 // 3.1 Právní předpisy 85 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 87 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 89 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 105 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 108 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 115 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech 116 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2015 a 2016 120 // 4. Veřejné zdravotní pojištění 136 // 4.1 Právní předpisy 136 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), // volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 136 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 139 // 4.4 Povinnosti pojištěnců 143 // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 147 // 4.6 Pojistné 150 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení 166 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika 166 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 166 // 5.3 Poplatníci pojistného 170 // 5.4 Vyměřovací základ 172 // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 180 // 5.6 Sankční platby 180 // 6. Důchodové pojištění 184 //
6.1 Právní předpisy 184 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 184 // 5 // Mzdové účetnictví 2016 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy // důchodového pojištění) 189 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 191 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 202 // 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 205 // 6.7 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k poživatelům důchodů 206 // 6.8 Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance 207 // 6.9 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění 208 // 6.10 Dávky důchodového pojištění 211 // 6.11 Důchody po vstupu ČR do EU 241 // 7. Nemocenské pojištění 244 // 7.1 Právní předpisy a charakteristika 244 // 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 244 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 253 // 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 254 // 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 254 // 7.6 Vyloučené dny 258 // 7.7 Dávky nemocenského pojištění 258 // 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění 268 // 7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění 270 // 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 270 // 7.11 Vyplácení dávek 272 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 274 // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti 275 // 8.2 Funkční požitky 277 // 8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti 277 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 278 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 279 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené 280 //
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 286 // 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 287 // 8.9 Nezdanitelná část základu daně 292 // 8.10 Slevy na dani 299 // 8.11 Ostatní slevy na dani 300 // 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus // (§ 35c a 35d zákona) 303 // 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti // a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění 308 // 9. Náhrady cestovních výdajů 312 // 9.1 Právní předpisy 312 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní // náhrady náležejí) 313 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 317 // 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 323 // 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 352 // 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 355 // 9.7 Paušalizace náhrad 363 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 365 // 10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 367 // 10.1 Právní předpisy 367 // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci 368 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 370 // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění 370 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 371 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 371 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 372 // 11. Státní sociální podpora 375 // 11.1 Právní předpisy 375 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 377 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování 396 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi 409 // 12.1 Právní předpisy 409 // 12.2 Pojmový aparát dávek 409 //
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 414 // 13. Státní sociální péče 419 // 13.1 Právní předpisy 419 // 13.2 Dávky pěstounské péče 419 // 13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 423 // 13.4 Příspěvek na péči 426 // 14. Přílohy 430 // 15. Literatura 459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC