Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5942-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5943-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5570-0 (print)
Potřebujete zefektivnit svou práci a najít elegantní řešení nejčastějších problémů v Excelu? Naučte se rychlé postupy při formátování tabulek, práci se vzorci, tvorbě kontingenčních tabulek, databází, snadnému exportu a importu dat i jejich bezpečné sdílení s více uživateli..
001487229
1 Nastavení programu 13 // 1.1 Možnosti práce programu 13 // Skupina Obecné 13 // Skupina Vzorce 14 // Skupina Kontrola pravopisu a mluvnice 14 // Skupina Uložit 14 // Skupina Upřesnit 15 // Skupina Doplnky 16 // 1.2 Úprava panelu Rychlý prístup 16 // Úprava pásu karet 17 // 1.3 Kompatibilita mezi verzemi 19 // 2 Základní akce s tabulkami 20 // 2.1 Práce s řádky, sloupci a listy 20 // Vkládání a odstraňování buněk 20 // Skrývání a zobrazení řádků a sloupců 20 // Zobrazení a skrytí listu 21 // Ruční seskupování řádků nebo sloupců 21 // Ukotvení řádků a sloupců 21 // Tisk rozsáhlé tabulky 22 // 2.2 Mazání a plnění buněk 23 // Mazání 23 // Zápis do oblasti 23 // Plnění různým způsobem 23 // 2.3 Vkládání různými způsoby 24 // 2.4 Tvorba datových řad 26 // Lineární řada 26 // Geometrická řada 26 // Kalendářní řada 26 // Textová řada 27 // 2.5 Dynamické doplňování 27 // 2.6 Odstranění duplicit 28 // 2.7 Práce s komentáři a hypertextovými odkazy 28 // Komentáře 28 // Hypertextové odkazy 29 // Hypertextové odkazy u grafických objektů 31 // |T Formátování 32 // 3.1 Základní shrnutí 32 // Písmo 32 // Zarovnání 33 // Číselný formát buněk 33 // 3.2 Tvorba vlastních číselných formátů 34 // Formátování číselných a měnových hodnot 35 // Formátování textových hodnot 36 // Formátování hodnot kalendářního data 36 // 3.3 Podmíněné formátování podle hodnot 36 // Formátování číselných hodnot 37 // Formátování hodnot kalendářního data 37 // Formátování textových hodnot 38 // Další možnosti formátování podle hodnot buněk 38 // Podmíněné formátování při využití rychlé analýzy dat 38 // Použití více pravidel v jedné oblasti 39 // 3.4 Podmíněné formátování pomocí vzorce 39 // Práce se vzorci 41 //
4.1 Složitější vzorce 41 // 4.2 Odkazy na buňky a názvy buněk 41 // Relativní a absolutní odkazy 41 // Názvy platné pro celý sešit // Názvy platné na jednom listu 43 // Další typy názvů 44 // 4.3 Chyby ve vzorcích a závislosti 44 // 4.4 Maticové vzorce 45 // 4.5 Vzorce s hodnotami z různých listů 46 // Tvorba listu s celkovým součtem 47 // 4.6 Vzorce s hodnotami z různých sešitů 47 // Propojení na sešit 48 // Standardní funkce Excelu 49 // 5.1 Vkládání funkcí do vzorce 49 // Opakované použití průvodce funkcí 50 // 5.2 Matematické funkce 50 // Sčítání 50 // Zaokrouhlování 51 // Další matematické funkce 51 // Funkce pro práci s maticemi 52 // 5.3 Funkce pro datum a čas 53 // Aktuální datum a den v týdnu 53 // Práce s pracovními dny 53 // Další funkce pro práci s datem a časem 54 // 5.4 Textové funkce 55 // Získání části textu 55 // Přehled dalších textových funkcí 55 // 5.5 Informační funkce 57 // Základní informační funkce 57 // Další informační funkce 57 // Funkce POLÍČKO 58 // 5.6 Logické funkce 58 // Funkce KDYŽ 58 // Spojování podmínek 59 // Zachycení chyb 59 // 5.7 Vyhledávací funkce 60 // Funkce S VYHLEDAT 60 // Další vyhledávací funkce 61 // Funkce pro odkazy 63 // Tvorba dynamických odkazů 64 // Tvorba dynamických názvů 65 // 5.8 Funkce CONVERT 66 // 5.9 Komplexní příklady 68 // Peněžní deník 68 // Plánovací kalendář 69 // Hledání v ceníku 69 // Výpočet poplatku 70 // Převod rodného čísla na datum narození 71 // Dvourozměrné hledání ? 72 // Evidence hodin 72 // Finanční výpočty a funkce ia // 6.1 Jednoduché úročení 74 // 6.2 Základní funkce pro úvěry 75 // 6.3 Další funkce pro úvěry 78 // Přepočet úrokové sazby 79 // 6.4 Úvěr se stálou splátkou jistiny 80 // 6.5 Investiční rozhodování 80 //
Periodické finanční toky 81 // Neperiodické finanční toky 82 // 6.6 Výpočet odpisů 83 // Rovnoměrný odpis 83 // Zrychlený odpis 84 // 6.7 Další finanční funkce 85 // Proměnlivý úrok 85 // Modifikovaný výpočet úroku v aplikaci Lotus 86 // Výpočet počtu období a úrokové sazby z počátečního a konečného vkladu 86 // 6.8 Praktické využití finančních funkcí a finanční matematiky 87 // Statistika 90 // 7.1 Statistické funkce 90 // Základní statistické funkce 90 // Statistické funkce s podmínkou 90 // Další statistické funkce 91 // 7.2 Regrese 92 // Lineární regrese 93 // Nelineární regrese 93 // 7.3 Doplněk Analytické nástroje 94 // Korelace 95 // Histogram 95 // Klouzavý průměr 96 // Vzorkování 96 // 7.4 Komplexní příklady 97 // Četnosti 97 // Kontrola výroby 98 // Docházka a kontrola výuky 98 // Příjmy a výdaje 99 // Regrese u nepřímé úměrnosti 99 // Ochrana a kontrola dat 101 // 8.1 Ochrana sešitu heslem 101 // 8.2 Zámek listu 102 // 8.3 Zámek oblasti 103 // 8.4 Zámek sešitu 104 // 8.5 Ověření vstupních dat podle hodnot 104 // Kontrola číselných údajů 106 // W lyf vo // Kontrola data a času 1 ?? // Kontrola textu 1 ?? // Použití dynamického seznamu při ověřování textu i ?? // 8.6 Ověření vstupních dat podle vzorce 107 // Sdílení sešitů mezi více uživateli 109 // 9.1 Sdílení sešitu 109 // 9.2 Zápis ve sdíleném sešitu ? // 9.3 Sledování změn 111 // Tabulka jako databáze ?? // 10.1 Rozšíření možnosti řazení 113 // Razení podle hodnot 114 // Další možnosti řazení 114 // Razení podle barev a ikon 114 // 10.2 Tvorba souhrnů 115 // Tvorba jednoduchého souhrnu 115 // Změna typu souhrnu 115 // Souhrny do více úrovní 117 // 10.3 Možnosti automatického filtru 117 // Využití automatického filtru 118 //
Filtrace podle číselných hodnot 118 // Filtrace podle hodnot kalendářního data 119 // Filtrace podle textových hodnot 120 // Filtrace podle barev a ikon 120 // 10.4 Databázové funkce 120 // Funkce DSUMA 121 // Tvorba podmínek 121 // Funkce DZÍSKAT 122 // Statistické databázové funkce 122 // 10.5 Slučování dat z více oblastí 123 // Sloučení bez propojení 123 // Sloučení s propojením 124 // 10.6 Formátované tabulky 124 // Tvorba formátované tabulky 124 // Vzhled tabulky 125 // Výpočty ve formátované tabulce 125 // Filtrace ve formátované tabulce 126 // Exportování dat z formátované tabulky 126 // 10.7 Automatický přehled 127 // Export a import dat 128 // 11.1 Rozdělení textu do sloupců 128 // Rozdělení textu pomocí oddělovače 129 // Nastavení formátu rozdělených dat 130 // Rozdělení textu s pevnou šířkou 130 // 11.2 Import a export do textového souboru 132 // Přímé otevření textového souboru 132 // Import dat z textového souboru 132 // Export do textového souboru 133 // Export dat do webové stránky 134 // 11.3 Spojení Excelu s Wordem 135 // Přenos údajů do Wordu 135 // Vložení s propojením 136 // Přenos textu z Wordu 137 // Excel jako zdroj dat hromadné korespondence 137 // Připojení vnějších dat 138 // Připojení tabulky Accessu 139 // Vytvoření ovladače ODBC 139 // Připojení k databázi 141 // Práce s připojenou tabulkou 143 // 11.5 Import dat ve formátu XML 143 // Import souboru XML 143 // Aktualizace tabulky 144 // Přidání dat na konec tabulky 145 // 11.6 Připojení vnějších tabulek pomocí dotazů 146 // Tvorba nového dotazu 146 // Práce s editorem dotazů 148 // Razení a filtrace 148 // Spojení dvou tabulek v dotazu 149 // Výpočty v dotazech 151 // 12 Kontingenční tabulky 153 // 12.1 Tvorba jednoduché kontingenční tabulky a grafu 153 //
Tvorba kontingenční tabulky 153 // Aktualizace kontingenční tabulky 154 // Změna struktury kontingenční tabulky 155 // Formátování a styly v kontingenční tabulce 155 // Tvorba kontingenčního grafu 155 // 12.2 Filtrace a řazení v kontingenční tabulce 156 // Razení podle popisků řádků a sloupců 156 // Razení podle hodnot 157 // Filtrace podle popisků řádků a sloupců 157 // Použití polí ve filtru 158 // Filtrace podle hodnot 158 // Filtrace pomocí průřezů 158 // Filtrace pomocí časové osy 158 // 12.3 Různé typy výpočtů a zobrazení hodnot 159 // Volba typu výpočtu 159 // Volba typu pohledu 160 // Porovnání s určitou hodnotou 161 // Rozdělení v procentech 161 // Průběžné součty 161 // Pořadí hodnot 161 // 12.4 Výpočtová pole v kontingenční tabulce 162 // Počítané položky 163 // 12.5 Kontingenční tabulka z externího zdroje dat 164 // Kontingenční tabulka z databáze Accessu 164 // Kontingenční tabulka využívající ovladač ODBC 166 // 12.6 Kontingenční tabulka s využitím relací 166 // Tvorba relací 166 // Tvorba kontingenční tabulky s relacemi 167 // 12.7 Využití dat z kontingenční tabulky 168 // Funkce ZÍSKATKONTDATA 168 // Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru 169 // Získání dat ze zdrojové tabulky 170 // 12.8 Komplexní příklady 170 // lyr ‘%r // Rozbor mezd 170 // Vyhodnocení ankety 1 j] // Přehled tržeb 172 // Šablony a formuláře 174 // 13.1 Použití šablon 174 // Uložení šablony 174 // Vytvoření sešitu ze šablony 175 // Otevření šablony 175 // 13.2 Práce s formulářovými prvky 175 // Úprava vytvořeného prvku 177 // Seznamy 177 // Seznam s dynamickou vstupní oblastí 177 // Zaškrtávací pole 173 // Přepínač 173 // Posuvník 179 // 13.3 Komplexní příklady 180 // Vyhodnocení testu 130 // Hledání v ceníku 180 //
Analýza dat 181 // 14.1 Práce se scénáři 181 // Tvorba nového scénáře 181 // Použití scénáře 182 // Sloučení scénářů 183 // 14.2 Hledání řešení 183 // 14.3 Řešitel 184 // Práce s oknem Řešitele 184 // Omezující podmínky 186 // 14.4 Citlivostní analýza 187 // Citlivostní analýza s jednou proměnnou 187 // Citlivostní analýza se dvěma proměnnými 189 // 14.5 Analýza datových řad 189 // Funkce FORECAST.ETS 189 // Vložení listu prognózy 190 // Vizualizace dat 192 // 15.1 Pokročilé techniky při vytváření grafů 192 // Změna zdrojových dat 192 // Popisky dat 193 // Spojnice trendu 194 // Chybové úsečky 195 // Kombinovaný graf 196 // 15.2 Tvorba vlastního typu grafu 197 // 15.3 Nastavení os v grafech 198 // Úprava os 198 // Použití vedlejší osy 199 // Graf se zápornými hodnotami 200 // Skládaný pruhový graf: Ganttův diagram 200 // 15.4 Bublinové grafy 201 // Vzhled a popisky bublin 201 // Zobrazení záporných hodnot 202 // Umístění popisků na vodorovnou osu 202 // Zobrazení několika datových sad 203 // i q s Paprskové a burzovní grafy 203 // Paprskový graf 203 // Burzovní grafy 203 // 15 6 Grafy s podmíněným formátováním 204 // Podmíněné formátování barvy sloupců 204 // Podmíněné formátování barvy popisků 205 // 157 Vodopádové grafy 205 // 15 8 Interaktivní grafy 207 // Zvýraznění zvoleného datového bodu 207 // Graf s proměnlivou oblastí dat 207 // Graf s rozsahem od/do 208 // 15.9 Minigrafy 208 // Úprava vzhledu minigrafů 209 // Osyvminigrafu 209 // 15.10 Podmíněné formátování s grafickými prvky 210 // Dvoubarevná škála 210 // Tříbarevná škála 210 // Datový pruh 211 // Sady ikon 213 // 15.11 Komplexní příklady 214 // ... 214 // Zobrazení posledních hodnot v tabulce 214 // Rozdíly mezi příjmy a výdaji 215 //
Datové sloupce s limitou 215 // Přerušený graf 215 // Graf Minimum - Maximum - Střed 216 // Anketa 217 // PowerView 218 // Tvorba listu PowerView 218 // Výpočet v tabulce 219 // Aktualizace tabulky 219 // Filtrace v tabulce 220 // Vzhled tabulky 220 // Tisk a export 221 // Rejstřík 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC