Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5942-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5943-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5570-0 (print)
Potřebujete zefektivnit svou práci a najít elegantní řešení nejčastějších problémů v Excelu? Naučte se rychlé postupy při formátování tabulek, práci se vzorci, tvorbě kontingenčních tabulek, databází, snadnému exportu a importu dat i jejich bezpečné sdílení s více uživateli..
001487229
OBSAH // 1 Nastavení programu...13 // 1.1 Možnosti práce programu...13 // Skupina Obecné...13 // Skupina Vzorce...14 // Skupina Kontrola pravopisu a mluvnice...14 // Skupina Uložit...14 // Skupina Upřesnit...15 // Skupina Doplnky...16 // 1.2 Úprava panelu Rychlý prístup...16 // Úprava pásu karet...17 // 1.3 Kompatibilita mezi verzemi...19 // 2 Základní akce s tabulkami...20 // 2.1 Práce s řádky, sloupci a listy...20 // Vkládání a odstraňování buněk...20 // Skrývání a zobrazení řádků a sloupců...20 // Zobrazení a skrytí listu... 21 // Ruční seskupování řádků nebo sloupců...21 // Ukotvení řádků a sloupců...21 // Tisk rozsáhlé tabulky...22 // 2.2 Mazání a plnění buněk...23 // Mazání...23 // Zápis do oblasti...23 // Plnění různým způsobem...23 // 2.3 Vkládání různými způsoby...24 // 2.4 Tvorba datových řad...26 // Lineární řada... 26 // Geometrická řada...26 // Kalendářní řada...26 // Textová řada...27 // 2.5 Dynamické doplňování...27 // 2.6 Odstranění duplicit...28 // 2.7 Práce s komentáři a hypertextovými odkazy...28 // Komentáře...28 // Hypertextové odkazy...29 // Hypertextové odkazy u grafických objektů...31 // |T Formátování...32 // 3.1 Základní shrnutí...32 // Písmo...32 // Zarovnání...33 // Číselný formát buněk...33 // 3.2 Tvorba vlastních číselných formátů...34 // Formátování číselných a měnových hodnot...35 // Formátování textových hodnot...36
Formátování hodnot kalendářního data...36 // 3.3 Podmíněné formátování podle hodnot...36 // Formátování číselných hodnot... 37 // Formátování hodnot kalendářního data...37 // Formátování textových hodnot...38 // Další možnosti formátování podle hodnot buněk...38 // Podmíněné formátování při využití rychlé analýzy dat...38 // Použití více pravidel v jedné oblasti...39 // 3.4 Podmíněné formátování pomocí vzorce...39 // Práce se vzorci...4i // 4.1 Složitější vzorce 41 // 4,2 Odkazy na buňky a názvy buněk 41 // Relativní a absolutní odkazy 41 // Názvy platné pro celý sešit // Názvy platné na jednom listu 43 // Další typy názvů 44 // 4.3 Chyby ve vzorcích a závislosti 44 // 4.4 Maticové vzorce 45 // 4.5 Vzorce s hodnotami z různých listů 46 // Tvorba listu s celkovým součtem 47 // 4.6 Vzorce s hodnotami z různých sešitů 47 // Propojení na sešit 48 // Standardní funkce Excelu...49 // 5.1 Vkládání funkcí do vzorce...49 // Opakované použití průvodce funkcí...50 // 5.2 Matematické funkce...50 // Sčítání...50 // Zaokrouhlování...51 // Další matematické funkce...51 // Funkce pro práci s maticemi...52 // 5.3 Funkce pro datum a čas...53 // Aktuální datum a den v týdnu...53 // Práce s pracovními dny...53 // Další funkce pro práci s datem a časem...54 // 5.4 Textové funkce...55 // Získání části textu...55 // Přehled dalších textových funkcí...55 // 5.5 Informační
funkce...57 // Základní informační funkce...57 // Další informační funkce...57 // Funkce POLÍČKO...58 // 5.6 Logické funkce...58 // Funkce KDYŽ...58 // Spojování podmínek...59 // Zachycení chyb...59 // 5.7 Vyhledávací funkce...60 // Funkce S VYHLEDAT...60 // Další vyhledávací funkce...61 // Funkce pro odkazy...63 // Tvorba dynamických odkazů...64 // Tvorba dynamických názvů...65 // 5.8 Funkce CONVERT...66 // 5.9 Komplexní příklady...68 // Peněžní deník...68 // Plánovací kalendář...69 // Hledání v ceníku...69 // Výpočet poplatku...70 // Převod rodného čísla na datum narození...71 // Dvourozměrné hledání...?...72 // Evidence hodin...72 // Finanční výpočty a funkce...ia // 6.1 Jednoduché úročení...74 // 6.2 Základní funkce pro úvěry...75 // 6.3 Další funkce pro úvěry...78 // Přepočet úrokové sazby...79 // 6.4 Úvěr se stálou splátkou jistiny...80 // 6.5 Investiční rozhodování...80 // Periodické finanční toky...81 // Neperiodické finanční toky...82 // 6.6 Výpočet odpisů...83 // Rovnoměrný odpis...83 // Zrychlený odpis...84 // 6.7 Další finanční funkce...85 // Proměnlivý úrok...85 // Modifikovaný výpočet úroku v aplikaci Lotus...86 // Výpočet počtu období a úrokové sazby z počátečního a konečného vkladu...86 // 6.8 Praktické využití finančních funkcí a finanční matematiky...87 // Statistika...90 // 7.1 Statistické funkce...90 // Základní statistické funkce...90
// Statistické funkce s podmínkou...90 // Další statistické funkce...91 // 7.2 Regrese...92 // Lineární regrese...93 // Nelineární regrese...93 // 7.3 Doplněk Analytické nástroje...94 // Korelace...95 // Histogram...95 // Klouzavý průměr...96 // Vzorkování... 96 // 7.4 Komplexní příklady...97 // Četnosti...97 // Kontrola výroby...98 // Docházka a kontrola výuky...98 // Příjmy a výdaje...99 // Regrese u nepřímé úměrnosti...99 // Ochrana a kontrola dat...101 // 8.1 Ochrana sešitu heslem...101 // 8.2 Zámek listu...102 // 8.3 Zámek oblasti...103 // 8.4 Zámek sešitu...104 // 8.5 Ověření vstupních dat podle hodnot...104 // Kontrola číselných údajů...106 // W lyf vo // Kontrola data a času...1 ?? // Kontrola textu...1 ?? // Použití dynamického seznamu při ověřování textu...i ?? // 8.6 Ověření vstupních dat podle vzorce...107 // Sdílení sešitů mezi více uživateli...109 // 9.1 Sdílení sešitu...109 // 9.2 Zápis ve sdíleném sešitu...? // 9.3 Sledování změn...111 // Tabulka jako databáze...?? // 10.1 Rozšíření možnosti řazení...113 // Razení podle hodnot...114 // Další možnosti řazení...114 // Razení podle barev a ikon...114 // 10.2 Tvorba souhrnů...115 // Tvorba jednoduchého souhrnu...115 // Změna typu souhrnu...115 // Souhrny do více úrovní...117 // 10.3 Možnosti automatického filtru...117 // Využití automatického filtru...118 // Filtrace podle číselných hodnot...118 // Filtrace podle
hodnot kalendářního data...119 // Filtrace podle textových hodnot...120 // Filtrace podle barev a ikon...120 // 10.4 Databázové funkce...120 // Funkce DSUMA...121 // Tvorba podmínek...121 // Funkce DZÍSKAT...122 // Statistické databázové funkce...122 // 10.5 Slučování dat z více oblastí...123 // Sloučení bez propojení...123 // Sloučení s propojením...124 // 10.6 Formátované tabulky...124 // Tvorba formátované tabulky...124 // Vzhled tabulky...125 // Výpočty ve formátované tabulce...125 // Filtrace ve formátované tabulce...126 // Exportování dat z formátované tabulky...126 // 10.7 Automatický přehled...127 // Export a import dat...128 // 11.1 Rozdělení textu do sloupců...128 // Rozdělení textu pomocí oddělovače...129 // Nastavení formátu rozdělených dat...130 // Rozdělení textu s pevnou šířkou...130 // 11.2 Import a export do textového souboru...132 // Přímé otevření textového souboru...132 // Import dat z textového souboru...132 // Export do textového souboru...133 // Export dat do webové stránky...134 // 11.3 Spojení Excelu s Wordem...135 // Přenos údajů do Wordu...135 // Vložení s propojením...136 // Přenos textu z Wordu...137 // Excel jako zdroj dat hromadné korespondence...137 // 1 ] 4 Připojení vnějších dat...138 // Připojení tabulky Accessu...139 // Vytvoření ovladače ODBC...139 // Připojení ? databázi...141 // Práce s připojenou tabulkou...143 // 11.5 Import dat ve formátu XML...143
// Import souboru XML...143 // Aktualizace tabulky...144 // Přidání dat na konec tabulky...145 // 11.6 Připojení vnějších tabulek pomocí dotazů...146 // Tvorba nového dotazu...146 // Práce s editorem dotazů...148 // Razení a filtrace...148 // Spojení dvou tabulek v dotazu...149 // Výpočty v dotazech...151 // 12 Kontingenční tabulky...153 // 12.1 Tvorba jednoduché kontingenční tabulky a grafu...153 // Tvorba kontingenční tabulky...153 // Aktualizace kontingenční tabulky...154 // Změna struktury kontingenční tabulky...155 // Formátování a styly v kontingenční tabulce...155 // Tvorba kontingenčního grafu...155 // 12.2 Filtrace a řazení v kontingenční tabulce...156 // Razení podle popisků řádků a sloupců...156 // Razení podle hodnot...157 // Filtrace podle popisků řádků a sloupců...157 // Použití polí ve filtru...158 // Filtrace podle hodnot...158 // Filtrace pomocí průřezů...158 // Filtrace pomocí časové osy...158 // 12.3 Různé typy výpočtů a zobrazení hodnot...159 // Volba typu výpočtu...159 // Volba typu pohledu...160 // Porovnání s určitou hodnotou...161 // Rozdělení v procentech...161 // Průběžné součty...161 // Pořadí hodnot...161 // 12.4 Výpočtová pole v kontingenční tabulce...162 // Počítané položky...163 // 12.5 Kontingenční tabulka z externího zdroje dat...164 // Kontingenční tabulka z databáze Accessu...164 // Kontingenční tabulka využívající ovladač ODBC...166 // 12.6
Kontingenční tabulka s využitím relací...166 // Tvorba relací...166 // Tvorba kontingenční tabulky s relacemi...167 // 12.7 Využití dat z kontingenční tabulky...168 // Funkce ZÍSKATKONTDATA...168 // Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru...169 // Získání dat ze zdrojové tabulky...170 // 12.8 Komplexní příklady...170 // lyr ‘%r // Rozbor mezd...170 // Vyhodnocení ankety...1 j] // Přehled tržeb...172 // Šablony a formuláře...174 // 13.1 Použití šablon...174 // Uložení šablony...174 // Vytvoření sešitu ze šablony...175 // Otevření šablony...175 // 13.2 Práce s formulářovými prvky...175 // Úprava vytvořeného prvku...177 // Seznamy...177 // Seznam s dynamickou vstupní oblastí...177 // Zaškrtávací pole... 173 // Přepínač...173 // Posuvník...179 // 13.3 Komplexní příklady...180 // Vyhodnocení testu...130 // Hledání v ceníku...180 // Analýza dat...i8i // 14.1 Práce se scénáři...;...181 // Tvorba nového scénáře...18i // Použití scénáře...182 // Sloučení scénářů...183 // 14.2 Hledání řešení...183 // 14.3 Řešitel...184 // Práce s oknem Řešitele...184 // Omezující podmínky...186 // 14.4 Citlivostní analýza...187 // Citlivostní analýza s jednou proměnnou...187 // Citlivostní analýza se dvěma proměnnými...189 // 14.5 Analýza datových řad...189 // Funkce FORECAST.ETS...189 // Vložení listu prognózy...190 // Vizualizace dat...192 // 15.1 Pokročilé techniky při vytváření
grafů...192 // Změna zdrojových dat...192 // Popisky dat...193 // Spojnice trendu...194 // Chybové úsečky...195 // Kombinovaný graf...196 // 15.2 Tvorba vlastního typu grafu...197 // 15.3 Nastavení os v grafech...198 // Úprava os... 198 // Použití vedlejší osy...199 // Graf se zápornými hodnotami...200 // Skládaný pruhový graf: Ganttův diagram...200 // 15.4 Bublinové grafy...201 // Vzhled a popisky bublin...201 // Zobrazení záporných hodnot...202 // Umístění popisků na vodorovnou osu...202 // Zobrazení několika datových sad...203 // i q s Paprskové a burzovní grafy...203 // Paprskový graf... 203 // Burzovní grafy...203 // 15 6 Grafy s podmíněným formátováním...204 // Podmíněné formátování barvy sloupců...204 // Podmíněné formátování barvy popisků...205 // 157 Vodopádové grafy...205 // 15 8 Interaktivní grafy...207 // Zvýraznění zvoleného datového bodu...207 // Graf s proměnlivou oblastí dat...207 // Graf s rozsahem od/do...208 // 15.9 Minigrafy...208 // Úprava vzhledu minigrafů...209 // Osyvminigrafu... 209 // 15.10 Podmíněné formátování s grafickými prvky...210 // Dvoubarevná škála...210 // Tříbarevná škála...210 // Datový pruh...211 // Sady ikon...213 // 15.11 Komplexní příklady...214 // RaretO .iiiiiiiiiiiMiMiMiUHHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiut. 214 // Zobrazení posledních hodnot v tabulce...214 // Rozdíly mezi příjmy a výdaji...215 // Datové sloupce s limitou...215
// Přerušený graf...215 // Graf Minimum - Maximum - Střed...216 // Anketa...217 // PowerView...218 // Tvorba listu PowerView...218 // Výpočet v tabulce...219 // Aktualizace tabulky...219 // Filtrace v tabulce...220 // Vzhled tabulky...220 // Tisk a export...221 // Rejstřík... // 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC