Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (336 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9360-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-86724-45-4 (print)
Přepracované vydání úspěšného titulu, který opakovaně vychází od roku 1996, zachycuje ohromný rozvoj, jímž hotelnictví v České republice prošlo, a přináší aktuální novinky důležité pro tento obor. Nová učebnice je určena středním hotelovým a vyšším odborným školám..
001487255
1 HISTORIE A VÝVOJ HOTELNICTVÍ 15 // 1.1 Počátky ubytovacích služeb 15 // 1.2 Mezníky v historii hotelnictví 17 // 1.3 Hotelnictví ve 20. století 19 // 1.4 Hotelnictví v České republice 19 // 2 VYMEZENÍ POJMU HOTEL - KATEGORIZACE, KLASIFIKACE, LEGISLATIVA 22 // 2.1 Kategorizace hotelových ubytovacích zařízení 23 // 2.1.1 Specifická hotelová zařízení 23 // 2.2 Klasifikace a standardizace ubytovacích zařízení 24 // 2.2.1 Zjednodušené srovnání tříd pro kategorii hotel 27 // 2.3 Legislativní minimum pro sektor hotelnictví 29 // 3 HOTELOVÝ MANAGEMENT 33 // 3.1 Plánování 35 // 3.1.1 Druhy plánů 36 // 3.1.2 Organizační cíle 36 // 3.1.3 Bariéry plánování 37 // 3.2 Organizování 37 // 3.2.1 Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 37 // 3.2.2 Organizační struktura s pružnými prvky 39 // 3.2.3 Organizační struktury vycházející z činností nebo z jejich výsledků 39 // 3.3 Personalistika 41 // 3.3.1 Postup výběru pracovníků 41 // 3.3.2 Metody personálního výběru 41 // 3.4 Vedení lidí 42 // 3.4.1 Vlastnosti manažera 43 // - 5 - // 3.5 Kontrolování 45 // 3.5.1 Druhy kontrol 46 // 3.5.2 Systém kontroly 47 // 4 KLÍČOVÉ OBLASTI HOTELOVÉHO MANAGEMENTU 48 // 4.1 Zákazníci 48 // 4.2 Aktiva 49 // 4.2.1 Kontrolní strategie ochrany aktiv 50 // 4.2.2 Prevenční strategie ochrany aktiv 51 // 4.3 Zaměstnanci 51 // 4.3.1 Výkonnost zaměstnanců 52 // 4.3.2 Náplň práce 53 // 4.3.3 Časové plánování 55 // 4.3.4 Efektivnost pracovního týmu 56 // 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOTELU 58 // 5.1 Organizační schéma hotelu 58 // 5.2 Úrovně hotelového managementu 60 // 5.2.1 Pracovní náplň top managementu 61 // 5.2.2 Pracovní náplň středního managementu 63 // 5.3 Náplň práce jednotlivých pracovníků v hotelovém provozu 64 // 5.3.1 Front office, recepce 64 // 5.3.2 Housekeeping 66 //
5.3.3 Stravovací úsek 67 // 5.3.4 Technický úsek, zásobování a ostatní pomocné provozy 69 // 5.3.5 Zajištění dalších hotelových služeb 71 // 6 UBYTOVACÍ ÚSEK 74 // 6.1 Front office 74 // 6.1.1 Hotelová hala a recepce 75 // 6.2 Housekeeping 80 // 6.2.1 Druhy hotelových pokojů 81 // 6.2.2 Vybavení hotelového pokoje 81 // 6.2.3 Hotelové pokoje se zvláštním režimem 83 // 6.2.4 Trendy v oblasti hotelového vybavení 84 // 6.2.5 Úklid hotelových pokojů 85 // -6- // 87 // 7 STRAVOVACÍ ÚSEK // 7.1 Stravovací úsek v hotelu 87 // 7.1.1 Druhy sazeb v hotelovém stravovaní 87 // 7.2.2 Hotelová snídaně 87 // 7.2 Organizace hotelových restaurací 88 // 7.3 Skladovací část 89 // 7.4 Výrobní část 90 // 7.4.1 Prostory hotelové kuchyně 90 // 7.4.2 Stroje a zařízení v hotelových kuchyních 91 // 7.5 Odbytová část 92 // 7.5.1 Stroje a inventář v hotelových restauracích 92 // 7.5.2 Nabídka hotelových restaurací 93 // 7.5.3 Komunikace personálu s hosty 94 // 7.6 Speciální akce v hotelových restauracích 96 // 7.7 Nové trendy v gastronomii 99 // 8 TECHNICKÝ ÚSEK 103 // 8.1 Základní principy při výstavbě hotelů 104 // 8.1.1 Technické požadavky na stavby ubytovacích zařízení 102 // 8.2 Hotelová požární bezpečnost 106 // 8.2.1 Technologické zabezpečení požární ochrany 107 // 8.3 Inteligentní budova hotelu 108 // 8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 108 // 8.5 Údržba a opravy hotelového zařízení 109 // 8.6 Bezpečnostní pravidla v hotelu 109 // 9 OBCHODNĚ-EKONOMICKÝ ÚSEK 112 // 9.1 Finanční úsek 112 // 9.1.1 Finanční management hotelu 113 // 9.1.2 I lotelové účetnictví 115 // 9.2 Úsek obchodu a marketingu 116 // 9.3 Příjmy hotelu 117 // 9.3.1 Kalkulace a stanovení cen v hotelu 117 // -7- // 9.4 Personální úsek 120 // 9.4.1 Personální plánování 121 //
9.4.2 Hledání a výběr zaměstnanců 122 // 9.4.3 Vzdělávání zaměstnanců 122 // 10 OSTATNÍ SLUŽBY V HOTELU 124 // 10.1 MICE akce // 10.1.1 Jednotlivé složky MICE 125 // 10.2 Leisure 127 // 10.2.1 Zázemí pro volnočasové aktivity 127 // 10.2.2 Hotelové sporty 128 // 10.2.3 Animační služby 131 // 10.3 Wellness // 10.3.1 Technické zařízení hotelového wellness centra 133 // 10.3.2 Stravování ve wellness hotelu 133 // 10.4 Lázně // 11 HOTELOVÝ MARKETING 136 // 11.1 Úvod do marketingu // 11.1.1 Specifika marketingu služeb 139 // 11.2 Marketingový výzkum a marketingový informační systém 139 // 11.2.1 Výzkum trhu // 11.2.2 Marketingový informační systém 141 // 11.2.3 Segmentace trhu // 11.3 Marketingové plánování a strategie 145 // 11-3.1 Marketingová situační analýza 145 // 11.3.2 Stanovení marketingových cílů 150 // 11.3.3 Formulování marketingové strategie 151 // 11.3.4 Sestavení marketingového plánu 153 // 11.3.5 Zpětná vazba a kontrola 155 // 11.3.6 Proč některé plány ztroskotávají? I55 // -8- // n.4 Marketingové zásady a úspěšné praktiky 156 // 11.4.1 Marketingové zásady 156 // 11.4.2 Príklady dobré praxe 158 // 11.4.3 Nové trendy v marketingu 159 // 12 MARKETINGOVÝ MIX 163 // 12.1 Produkt 164 // 12.1.1 Životní cyklus produktu 165 // 12.1.2 Tvorba typických produktu hotelu 167 // 12.2 Tvorba ceny 168 // 12.2.1 Tvorba ceny 169 // 12.2.2 Cenová diferenciace 169 // 12.2.3 Ceník ubytovacích služeb 170 // 12.3 Distribuce 171 // 12.3.1 Přímá distribuce 171 // 12.3.2 Nepřímá distribuce 173 // 12.4 Propagace 174 // 12.4.1 Podpora prodeje 174 // 12.4.2 Reklama 179 // 12.4.3 Public relations (PR) 188 // 12.4.4 Osobní prodej 192 // 12.4.5 Přímý marketing 193 // 12.4.6 Sponzoring 194 // 12.5 Lidé 195 // 12.5.1 Zaměstnanci 195 // 12.5.2 Zákazníci 196 // 12.6 Kooperace 196 // 12.7 Packaging a programming 197 //
12.8 Informační technologie 199 // 12.8.1 Rezervační portály 200 // 12.8.2 Mobilní marketing 200 // -9- // 13 KONTROLA 201 // 13.1 Vnější kontrola 202 // 13.1.1 Hlavní oblasti státního dozoru v cestovním ruchu 203 // 13.1.2 Kontrolní orgány 206 // 13.2 Vnitrní kontrola 215 // 13.2.1 Mystery shopping 215 // 13.3 Hotelový controlling 216 // 13.3.1 Výkaznictví 217 // 13.3.2 Operativní controlling 218 // 13.3.3 Strategický controlling 226 // 14 MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ HOTELU // 14.1 Hotelové řetězce // 14.1.1 Způsoby fungování hotelových řetězců 231 // 14.1.2 Výhody hotelových řetězců 233 // 14.1.3 Problémy hotelových skupin 234 // 14.2 Franchising 234 // 14.1.2 Výhody a nevýhody franchisingu 235 // 14.3 Outsourcing 238 // 14.3.1 Výhody a nevýhody outsourcingu 239 // 14.4 Yield management a revenue management 242 // 14.4.1 Yield management 242 // 14.4.2 Revenue management 244 // 14.5 Green management 246 // 14.5.1 Příklady opatření při realizaci green managementu 248 // 14.5.2 Ecolabelling 249 // 15 KVALITA // 15.1 TQM (Total Quality Management) // 15.2 Model Excellence EFQM // 15.2.1 Pravidla modelu EFQM // 15.3 Evropská norma ISO 9001 // 15.3.1 Principy norem řady 9000 // 15.3.2 Shrnutí normy ISO 9001 // 16 KRIZOVÝ MANAGEMENT 259 // 16.1 Příčiny vzniku krize 260 // 16.2 Příznaky a stadia rozvoje krizových situací 261 // 16.3 Hlavní cíle a činnosti v krizovém řízení hotelu 264 // 16.3.1 Rady pro realizaci krizového řízení v hotelu 266 // 16.3.2 Krizový tým 266 // 16.4 Krizové situace a jejich řešení 268 // 16.5 Pojištění a risk management 271 // 16.5.1 Pojistný program hotelu 272 // 16.5.2 Business continuity planning (BCP) 274 // 17 PŘÍNOSY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH VÝZNAM V CESTOVNÍM RUCHU A HOTELNICTVÍ 276 // 17.1 Elektronické distribuční a rezervační systémy 279 //
17.1.1 Globální distribuční systémy 279 // 17.1.2 Internetové distribuční (rezervačnO systémy 280 // 17.1.3 Přímé rezervace přes webové stránky hotelu 281 // 17.2 Online platby 281 // 17.2.1 Zálohová faktura 281 // 17.2.2 Daňová faktura 282 // 17.2.3 Kreditní karta 282 // 17.2.4 Garance kreditní kartou 282 // 17.3 Využití nových technologií v marketingu 282 // 17.3.1 Vlivy ICT na marketing 283 // 17.3.2 Trendy v marketingu cestovního ruchu 284 // 17.4 Webové stránky hotelu 285 // 17.5 Integrace informačních systémů 287 // 17.6 Bezpečnost a ochrana dat 289 // 17.6.1 Hrozby pro informační systém 289 // 17.6.2 Způsoby útoku proti informačnímu systému 289 // 17.6.3 Prevence a protiopatření 290 // - 11 - // 18 ETIKA PODNIKÁNI A FIREMNÍ KULTURA 292 // 18.1 Etický kodex 294 // 18.1.1 Globální etický kodex cestovního ruchu 295 // 18.1.2 Etický kodex Asociace hotelů a restaurací ČR 297 // 18.2 Společenská odpovědnost firem 299 // 18.3 Firemní kultura 300 // 18.3.1 Znaky a funkce firemní kultury 302 // 19 SOCIÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH V KONTEXTU HOTELNICTVÍ // 19.1 Cílové skupiny // 19.2 Univerzální design 305 // 19.2.1 Principy univerzálního designu 305 // 19.3 Cestovní ruch rodin s nízkými příjmy 306 // 19.4 Cestovní ruch osob se zvláštními potřebami 307 // 19.5 Cestovní ruch seniorů 309 // 19.5.1 Členění seniorů // 19.5.2 Očekávání seniora od služeb hotelu 312 // 19.6 Cestovní ruch dětí, mládeže a studentů 312 // 19.7 Slevové portály 313 // 20 HOTELOVÝ A DESTINAČNÍ MANAGEMENT 315 // 20.1 Destinace cestovního ruchu 315 // 20.1.1 Životní cyklus destinace 317 // 20.2 Destinační management 31g // 20.2.1 Formy spolupráce mezi subjekty v destinaci 319 // 20.2.2 Organizace destinačmho managementu (ODM) 320 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC