Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2004
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6563-1 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0923-6 (print)
Učebnice základů programování v Excelu. Nejprve se naučíte vytvářet makra pomocí záznamníku, poté vás autor seznámí s vývojovým prostředím Excelu a s principy jazyka Visual Basic for Applications. Hlavní část knihy je věnována výkladu programovacích postupů, objektovému modelu Excelu a práci se základními objekty Excelu (Range, Worksheet, Workbook, Application)..
001487265
Úvod...11 // Makra v Excelu...13 // 1.1 Proč je v Excelu obsažen i programovací jazyk...14 // Ve kterých případech je vhodné používat makra?...14 // Jak se dají makra vytvořit?...15 // Kdo makra obvykle vytváří?...15 // Jek se dají hotová makra spouštět?...15 // 1.2 Něco málo o vývoji Excelu z hlediska programováni...16 // 1.3 Základní údaje o zastaralém makrojazyku XLM...16 // 1.4 Typy listů v sešitu a jejich vztah k programování...17 // Nahráváni maker... 19 // 2.1 Proč makra nahráváme?...20 // 2.2 Začínáme s nahráváním maker...20 // První nahrané makro: formátováni bunék...21 // Zkoumáni nahraných maker...24 // Problém názvů listů či jiných objektů...27 // 2.3 Relativní a absolutní odkazy na buňky a jejich použiti při // nahrávání maker...29 // První setkáni s editorem jazyka Visual Basic...31 // 3.1 Jak nahraná makra upravit?...32 // 3.2 Spuštění editoru jazyka Visual Basic...32 // 3.3 Vzhled editoru jazyka Visual Basic...34 // Kde všude může být kód VBA?...37 // 3.4 Režimy práce v editoru Visual Basicu...39 // 3.5 Rozbor nahraných maker...39 // Hlavička makra...41 // Komentáře...41 // Vlastni kód makra Pokus...42 // Krátce k barvám kódu...44 // 3.6 Okno Immediate...44 // Úvod do objektů ve VBA... 47 // 4.1 Principy programování v Excelu...48 // 4.2 Objekty v jazyku VBA...48 // Pračka jako typický příklad objektu...49 // Třídy objektu...49 // Kolekce
a jejich vztah k samostatným objektům...50 // Kontejnery jako „nádoby" na jiné objekty a jejich hierarchie...50 // Odkazy na objekty v kódu...5? // Zkrácené odkazy na objekty...54 // Rozdil mezi vlastnostmi a metodami v kódu...55 // 4.3 Události...56 // 4.4 Nápověda k jednotlivým objektům...56 // Kontextové nápověda...57 // Začínáme psát vlastni makra...59 // 5.1 Části standardního modulu kódu...60 // 5.2 Procedury a funkce...60 // Jaký je rozdíl mezi makrem a procedurou?...61 // Jak vytvoříte novou proceduru či funkci?...61 // 5.3 Jednotlivé části podprogramů...63 // Struktura vlastní funkce...64 // 5.4 Příkazy a jejich zápis...64 // 5.5 Proměnné...65 // Přiřazeni hodnoty do proměnné...65 // 5.6 Konstanty...66 // 5.7 Názvy objektů, proměnných a konstant ...66 // 5.8 Výrazy...67 // 5.9 Operátory...67 // Ukázky operátorů a jejich vyhodnocování...69 // 5.10 Datové typy proměnných a konstant...69 // Datové typy proměnných a konstant...69 // 5.11 Rozsah platnosti a životnost...72 // Životnost proměnných...73 // 5.12 Deklarace proměnných...73 // Deklarace konstant a jejich typ...75 // 5.13 Praktické ukázky deklarací proměnných, jejich // platnosti a životnosti...75 // Platnost proměnných...75 // Statické proměnné... 77 // 5.14 Způsoby zápisu hodnot do proměnné...77 // Textové údaje...77 // Číselné údaje...78 // Datum a čas...78 // Logické údaje...79 // 5.15 Další poznámky k datovým typům...79
// Datový typ Variant...79 // Datový typ String...79 // Logický typ Boolean...?? // Převody mezi jednotlivými typy hodnot...80 // 5.16 Pole proměnných...81 // Statická pole...81 // Dynamické pole...81 // Vícerozměrné pole...82 // Přiřazeni hodnoty do prvku pole...82 // Pole proměnných v proměnné typu Variant - funkce Array. 82 // 5.17 Parametry a jejich druhy...82 // Parametry ve vlastních procedurách či funkcích...84 // 5.18 Rozhodovací bloky...86 // Příkaz Select Case...86 // Rozhodovací blok If...Then...Else...87 // 5.19 Cykly...89 // Cyklus For...Next...89 // Cyklus Do...While | Until...89 // Cyklus For Each...Next...90 // 5.20 Další možnosti pro spouštěni procedur...91 // Spouštění procedur přímo v modulu...91 // Spouštěni procedur z jiných procedur či funkcí...91 // Spouštěni maker z panelů nástrojů...92 // Spouštění maker z nabídky Excelu...94 // Spouštění maker pomocí příkazových tlačítek v listech...94 // Často používané příkazy, funkce a konstrukce...97 // 6.1 Vestavěné příkazy a funkce obecně...98 // Funkce pracovního listu v kódu VBA...98 // 6.2 Jak z kódu informovat uživatele - příkaz a funkce // MsgBox...99 // 6.3 Zadávání hodnot - funkce a metoda InputBox...103 // 6.4 Funkce pro práci s textovými hodnotami...105 // Funkce, které vrací část hodnoty proměnné...105 // Funkce pro hledání v textu a porovnání řetězců...106 // Převod na velká a malá písmena...107 // 6.5 Funkce
pro práci s číselnými hodnotami...107 // Zaokrouhlováni desetinných čísel...107 // Trigonometrické, logaritmické a jiné funkce...108 // 6.6 Vlastní funkce, které můžete použít na pracovních listech.108 // 6.7 Další časté konstrukce...110 // Příkaz With...End With...110 | // Odkazy na objekty pomocí proměnných...111 , // Pracujeme s objektem Range...113 // 7.1 Co všechno může být objektem typu Range...114 // 7.a Jak určit oblast buněk...114 // 7.3 Odkazy na objekt typu Range...114 // Odkazy stylem A1 - vlastnost Range...115 // Odkaz vlastností Cells...116 // Vlastnosti Range a Cells. použité na jiných objektech Range ..117 Odkazy na celé řádky a sloupce - vlastnosti Columns a Rows... 117 // EntireColumn a EntireRow...118 // Odkaz na vybranou oblast buněk - Selection...119 // Odkaz pomocí vlastnosti Offset...119 // Odkaz pomoci vlastnosti CurrentRegion a UsedRange...119 // Odkaz pomoci vlastnosti Areas...120 // Odkaz na buňky od pevné počáteční buňky do určitého místa... 121 Odkaz pomoci vlastnosti TopLeftCell // a BottomRightCell...121 // 7.4 Pracujeme s oblastmi buněk - základni vlastnosti a metody.121 // NejdOležitějši vlastnosti objektu Range...122 // 7.5 Příklady různých technik pro práci s buňkami...125 // Kopírováni buněk...125 // Přesun buněk na jiné místo...125 // Vkládáni ze schránky jinak - metoda PasteSpecial...125 // Mazáni obsahu či formátu buněk...126 // Vkládáni buněk do listu a jejich
odstraňováni...127 // Vkládáni vzorců do buněk...127 // Práce s komentáři v buňce...127 // Automatické vyplněni určité oblasti...128 // Odkaz na speciální oblasti buněk...128 // Prohledáváni a zaměňováni obsahu buněk...130 // Setříděni určité oblasti...132 // Formátováni obsahu buněk...133 // Pracujeme s objekty Workbook a Worksheet...137 // Jak jsou listy v sešitu vyjádřeny objektové?...138 // Odkazy na aktivní sešit či list...138 // 8.1 Pracovni listy...139 // Kolekce Wprksheets...139 // Základni vlastnosti objektu Worksheet...140 // Základní metody objektu Worksheet...141 // Odstraněni listu...142 // Zkopírování nebo přesun celého listu...142 // Vložení obsahu schránky na list...142 // Vložení obsahu schránky na list v určitém formátu...143 // Vytišténí listu a tiskový náhled...144 // Uložení listu do souboru jiného typu...144 // Ochrana listu proti změnám...145 // 8.2 Práce s objektem PageSetup a tisk listů...147 // Změna orientace papíru...149 // Jak nastavit okraje stránky...149 // Jak vymezit tiskovou oblast listu...149 // Zvětšení či zmenšení obsahu listu při tisku...149 // Vložení ručního konce stránky...150 // 8.3 Pracujeme se sešity...150 // Kolekce sešitů Workbooks...151 // Vlastnosti a metody objektu Workbook...152 // Základní postupy pro práci se sešity...155 // 8.4 Odpověď na hádanku...159 // Objekt Application a jeho význam...161 // 9.1 Užitečné metody a vlastnosti
objektu Application...162 // Jak urychlit makro potlačením vykreslování změn...162 // Potlačeni některých výstražných dialogů...163 // Zobrazování zpráv o průběhu makra...163 // Změna tvaru ukazatele myši...163 // Vlastnosti prostředí Excelu...164 // Metody objektu Application, které jsme již poznali...165 // Přechod na jiné místo sešitu...166 // Metoda OnKey - spouštění procedury klávesovou zkratkou.. 166 // Metoda OnTime - spuštění procedury v určitý čas...167 // Pozastavení makra na určitou dobu...167 // Uložení pracovního prostoru...167 // Ukončení Excelu...167 // 9.2 Zobrazení vestavěných dialogových oken...168 // Jak řešit chyby v makrech...171 // Chyby během kompilace...173 // 10.1 Chyby za běhu programu...173 // 10.2 Chybové rutiny v kódu...174 // „Vnitřek" chybové rutiny...175 // Proč je důležité mít chybové rutiny ve všech procedurách ..176 Konkrétní ukázka chybové rutiny s několika „fígly"...177 // 10.3 Ladiči nástroje Excelu...179 // Stručně o režimu přerušeni...180 // Rychlé zobrazeni hodnoty nějakého výrazu či proměnné ...180 // Okna související s laděním chyb...181 // Testováni hodnot v okně Immediate...181 // Jak používat okno Locals...182 // Kukátka ...182 // Rychlé kukátko...184 // Zarážky [breakpoint]...184 // Krokováni procedur...184 // Možné vynechání určitých míst v kódu...185 // 10.4 Stručný přehled nejdúležitějších chyb...186 // Rejstřík...189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC