Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7017-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1479-0 (print)
V knize se dozvíte, že pro odstranění manažerských problémů, zvýšení efektivnosti firmy a zajištění konkurenceschopnosti je nezbytné propojení řízení výroby, nákupu a marketingu a přijetí marketingové koncepce podnikání. Od poznání strategických a taktických manažerských přístupů dospějete k nutnosti integrace prodeje, výroby a nákupu na úrovni operativního řízení, seznámíte se s postupem tvorby sortimentního plánu podniku za plné účasti výroby a nákupu i s nástroji a metodami, bez nichž integrace není realizovatelná. Řízení výroby je vysvětleno jako sestavení a práce s operativními plány, využití kontrolingu, nasazení příslušných řídících metod a realizace a vyhodnocování změn. Seznámíte se se zásadami aktivního nákupu a nákupního marketingu. Poznáte nezbytnosti vytváření mezipodnikových sítí, aliancí a kooperací i organizační a informační principy supply chain managementu. Kniha nemá na trhu konkurenci, nemůže být nahrazena ani literaturou z oblasti logistiky..
001487284
O autorech 11 // Slovo úvodem 13 // ČÁSTI VÝVOJ PODMÍNEK ŘÍZENÍ 17 // 1. Základní charakteristiky současné průmyslové výroby 19 // 1.1 Dynamika a komplexnost - tendence rozvoje řízení výroby 21 // 1.2 Požadavky na management výroby 24 // 1.3 Permanentní inovace - klíčový úkol řízení výroby 26 // 1.4 Cílový úkol - tvorba hodnoty pro zákazníka 30 // 1.5 Přizpůsobení organizace výroby 32 // 2. Od dělby práce k podnikovým sítím 35 // 2.1 Proces zeštíhlení výroby 35 // 2.1.1 Hypersoutěž a analýza produktu 35 // 2.1.2 Specializace 37 // 2.1.3 Integrace 37 // 2.1.4 Koordinace 38 // 2.1.5 Hledání nového - strategie pro odvážné 39 // 2.2 Propojení v sítích 46 // 2.2.1 Budování sítí 48 // 2.2.2 Úkoly managementu podnikových sítí 49 // 2.2.3 Virtuální podnik jako specifická síť 51 // 2.3 Změny přístupů v rámci sítě 53 // 3. Tržní orientace firmy 55 // 3.1 Střety marketingu 55 // 3.2 Rozpory marketingu s ostatními články hodnototvomého řetězce 57 // 3.3 Cesty řešení rozporů 59 // 3.3.1 Přijetí marketingové filozofie-jednotná koncepce řízení 59 // 3.3.2 Management produktu 62 // 3.3.3 Komplexní standardizace 65 // 3.3.4 Integrace na úrovni provozní, realizace systému operativního řízení // výroby 65 // 3.3.5 Struktura organizace řízení, realizace procesního řízení 66 // 3.3.6 Intenzivní uplatnění principu řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 66 // ČÁST II KOMPLEXNÍ STANDARDIZACE 69 // 4. Komplexní standardizace 71 // 5. Standardizace výstupních prvků a její vliv na normativní základnu řízení firmy 77 // 5.1 Podstata konstrukční standardizace 77 // 5.2 Stavebnicová konstrukce produktu 79 // 5.3 Stavebnicová tvorba technologických postupů a technicko-hospodářských norem 87 // 5.4 Kusovníky 90 //
6. Standardizace řídícího procesu 97 // 7. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu 99 // 8. Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu 103 // 8.1 Obsah technologické standardizace 103 // 8.2 Postup při vytváření podkladů technologické standardizace 104 // 9. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů 107 // 9.1 Obsah a funkce technicko-hospodářských norem 107 // 9.2 Třídění THN a předpoklady jejich tvorby 108 // 9.3 Kapacitní normy 110 // 9.4 Technicko-hospodářské normy spotřeby času 111 // 9.4.1 Pohybové studie 112 // 9.4.2 Časové studie 114 // 9.5 Technicko-hospodářské normy spotřeby materiálu 118 // 9.6 Normy zásob 120 // 10. Standardizace kombinací při operativním řízení výroby 131 // 10.1 Velikost výrobní dávky 132 // 10.2 Výrobní takt a rytmus 134 // 10.3 Průběžná doba výroby 135 // 10.4 Výrobní předstih 139 // 10.5 Zásoby rozpracované výroby 140 // 10.6 Standardní plán práce linky 145 // 10.7 Podíl jakostních tříd výrobků 146 // 11. Význam standardizace pro zvýšení flexibility a konkurenční schopnosti // firmy 147 // 11.1 Urychlení uvedení produktu na trh 148 // 11.2 Plnění požadavků zákazníka 150 // 11.3 Hledisko řízení výroby (hmotného toku) 151 // ČÁST III MANAGEMENT A TYPOLOGIE SYSTÉMU 155 // 12. Management nákupu, výroby a odbytu 157 // 12.1 Nástroj e managementu 158 // 12.2 Aktivity a dovednosti dle úrovně managementu 169 // 12.3 Strategický management 171 // 12.4 Taktický management 176 // 12.4.1 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení v nákladech 176 // 12.4.2 Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení diferenciací 177 // 12.4.3 Zaměření taktických cílů na oblasti působení taktického managementu 177 // 12.5 Operativní management 180 //
12.6 Potenciál managementu výroby, nákupu a prodeje 184 // 13. Výrobní systém a jeho typologie 189 // 13.1 Charakteristika výrobního systému 189 // 13.2 Vlastnosti výrobního systému 194 // 13.2.1 Kapacita 194 // 13.2.2 Elasticita výrobního systému 195 // 13.3 ICritéria typologie výrobních systémů 196 // 13.3.1 Výrobní typy podle programu 196 // 13.3.2 Výrobní typy podle procesu 197 // 13.3.3 Výrobní typy podle použití vstupů 200 // ČÁST IV OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY 205 // 14. Integrované řízení odbytu, výroby a nákupu - operativní řízení výroby 207 // 14.1 Základní charakteristika pojmu nákup 208 // 14.2 Základní charakteristika pojmu výroba 209 // 14.3 Základní charakteristika pojmu odbyt 210 // 14.4 Management nákupu, výroby, odbytu a logistika 211 // 14.5 Integrované řízení - princip „operativního řízení výroby“ 212 // 14.6 Operativní řízení a vnitropodnikové řízení 214 // 15. Operativní plánování odbytu, výroby a nákupu 217 // 15.1 Přístup k rozhodování o sortimentní politice 219 // 15.2 Prognóza poptávky 221 // 15.3 Operativní plánování odbytu 223 // 15.3.1 Přístupy k plánování programu 226 // 15.3.2 Utváření programu 226 // 15.3.3 Stanovení vlastního plánu odbytu 228 // 15.4 Operativní plánování výroby 234 // 15.4.1 Alternativa vlastní a cizí výroby 235 // 15.4.2 Řešení problému sezónní výroby 236 // 15.4.3 Souhrnné hodnocení volby výrobního programu 236 // 15.4.4 Obecný postup v rámci operativního plánování výroby 237 // 15.4.5 Systém KANBAN 244 // 15.4.6 Základní činitelé ovlivňující metodiku operativního plánování výroby a typové (standardní) metody 246 // 15.5 Operativní plánování nákupu 249 // 16. Operativní evidence výroby 255 // 16.1 Systém evidenčních médií 255 //
16.2 Systémy operativní evidence výroby 258 // 16.3 Využití operativní evidence výroby v procesu řízení 259 // 17. Řízení výrobního procesu 261 // 17.1 Uvolnění zakázky 263 // 17.2 Rozvrh práce 263 // 17.3 Metody řízení výrobního procesu 265 // 17.3.1 Řízení mistrem 265 // 17.3.2 Dispečerské řízení 266 // 17.3.3 Přímé řízení výroby 266 // 17.3.4 Automatická regulace výrobního procesu 269 // 17.4 Zajišťování cílů bezprostředním řízením výroby 270 // 18. Řízení nákupu 273 // 18.1 Model nákupního marketingu 274 // 18.2 Situační analýza 275 // 18.3 Volba nákupní strategie a nákupních cílů 277 // 18.4 Poznání potřeb 281 // 18.5 Analýza a volba nákupního trhu 283 // 18.6 Analýza a volba dodavatele 285 // 18.7 Poptávka a hodnocení nabídky 287 // 18.8 Jednání s dodavatelem a vystavení objednávky 290 // 18.9 Kontrola objednávky a hodnocení dodavatele 292 // 18.10 Závěrečné poznámky 295 // 19. Řízení zásob 297 // 19.1 Materiálová dispozice 297 // 19.2 Just-In-Time - integrace dodavatelů 299 // 19.3 Řízení zásob 303 // 20. Kontroling výroby a nákupu 309 // 20.1 Princip kontrolingu funkcí hodnototvomého řetězce 309 // 20.2 Systém ukazatelů v řízení výroby a nákupu 316 // 20.2.1 Plnění standardních ukazatelů normativní základny 316 // 20.2.2 Odvozené ukazatele 316 // 21. Změnové řízení 327 // 21.1 Podstata, obsah, způsob klasifikace změn 327 // 21.2 Organizace změnové služby ve výrobní firmě 328 //
// 21.3 Průběh změn s připomínkovým řízením 329 // 21.4 Průběh změny bez připomínkového řízení 330 // 21.5 Průběh odchylkového řízení 330 // 21.6 Zajištění změn při automatizovaném zpracování dokumentace // a ekonomické vyhodnocování změn 331 // ČÁST V DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC - SUPPLY CHAIN 333 // 22. Řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management) 335 // 22.1 Dodavatelský řetězec jako specifická síť 338 // 22.2 Motivy pro tvorbu a řízení dodavatelského řetězce 340 // 22.3 Modelování dodavatelského řetězce 346 // 22.4 Aspekty managementu dodavatelského řetězce 348 // 22.5 Problém koordinace 349 // 22.6 Strategické řízení řetězce 353 // 22.7 Operativní řízení řetězce // 22.8 Užitky dodavatelského řetězce 355 // 22.9 Dodavatelský řetězec a principy řízení výroby a nákupu 356 // Exkurz - příklad softwarového řešení řízení výroby a nákupu 359 // AZ.PRO - Strojní výroba 359 // AZ.PRO-Nákup 371 // Literatura 373 // Rejstřík 375

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC