Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6622-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2751-6 (print)
Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a také si prohloubí znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Knihu mohou využít středoškolští i vysokoškolští studenti technických, ekonomických i přírodovědných směrů, ale i profesionální programátoři. Získají znalost algoritmů z následujících oblastí: třídění a vyhledávání údajů, teorie a využití grafů, numerické matematiky, dynamického programování a prohledávání textu. Kniha se vyznačuje důrazem na zrdojový text algoritmů se stručným doprovodným textem pro jejich vysvětlení, je tudíž ideální pro praxi i jako učební text.Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení, uspořádané podle kapitol knihy..
001487374
Úvod...9 // 1. Jazyk C...11 // 1.1 Stručný přehled jazyka ...11 // 1.1.1 Deklarace...11 // 1.1.2 Výrazy a přiřazení...12 // 1.1.3 Priorita a asociativita operátorů...13 // 1.1.4 Příkazy a bloky...14 // 1.1.5 Preprocesor...15 // 1.1.6 Funkce...16 // 1.1.7 Vstup a výstup...17 // 1.1.8 Ukazatele...19 // 1.1.9 Adresní aritmetika...20 // 1.1.10 Ukazatele a funkce...20 // 1.1.11 Pole... 20 // 1.1.12 Ukazatele a pole...21 // 1.1.13 Řetězce znaků...21 // 1.1.14 Vícerozměrná pole...22 // 1.2 Jednoduché algoritmy...23 // 1.2.1 Vyhledání minimálního prvku v nesetříděném poli...23 // 1.2.2 Vyhledání zadaného prvku v nesetříděném poli...23 // 1.2.3 Určení hodnoty Ludolfova čísla pomocí rozvoje pi=4(l-l/3+l/5-l/7+l/9+... )... 23 // 1.2.4 Mzdová výčetka...24 // 1.2.5 Největší společný dělitel dvou čísel...25 // 1.2.6 Pascalův trojúhelník...25 // 1.2.7 Kalendář...26 // 2. Rekurze...29 // 2.1 Hanojské věže...30 // 2.2 W-křivky...31 // 2.3 Fibonacciho čísla (posloupnost)...34 // 6 // Algoritmy v jazyku C a C++ // Algoritmy pro třídění // 37 // 3.2 // 3.3 // 3.6 // 3.7 // Třídění výběrem (selectsort) // Třídění vkládáním (insertsort) // Bublinkové třídění (bubblesort) // Časová a paměťová složitost // Třídění slučováním (mergesort).. Třídění rozdělováním (quicksort) // Shellův algoritmus // Metoda „Rozděl a panuj" // 38 // 38 // 39 // 40 // 41 // 41 // 42 // 43 // 4. Datové struktury...45
// 4.1 Dynamické datové struktury...46 // 4.1.1 Lineární spojový seznam...46 // 4.1.2 Lineární spojový seznam setříděný...49 // 4.1.3 Setřídění vytvořeného lineárního seznamu...49 // 4.2 Zásobník a fronta...53 // 4.3 Nerekurzivní verze quicksortu...55 // 5. Proces grafy...57 // 5.1 Úvod do teorie grafů...57 // 5.2 Topologické třídění...59 // 5.3 Minimální kostra grafu... 61 // 5.4 Bipartitní graf...63 // 5.5 Práce se soubory dat...64 // 5.5.1 Datové proudy...65 // 5.5.2 Proudy a vstup/výstup znaků...65 // 5.5.3 Proudy a vstup/výstup řetězců...66 // 5.5.4 Formátovaný vstup/výstup z/do proudu...66 // 5.5.5 Proudy a blokový přenos dot...66 // 5.5.6 Další užitečné funkce...66 // 5.6 Vzdálenosti v grafu // 68 // 6. Vyhledávací algoritmy...73 // 6.1 Binární hledání v setříděném poli...73 // 6.2 Binární vyhledávací strom...74 // 6.3 Vynechání vrcholu v binárním vyhledávacím... // stromu...?:.,...78 // 6.4 Procházení stromem...84 // 6.5 Transformace klíče...84 // 6.6 Halda...85 // 6.7 Využití haldy pro třídění - heapsort...87 // 7. Reprezentace aritmetického výrazu binárním stromem...91 // 7.1 // 7.2 // 7.3 // Vyhodnocení výrazu zadaného v postfixové notaci Převod infixové notace na postfixovou... // Převod postfixové notace na binární strom // 92 // 94 // 97 // 8. Průchod stavovým prostorem...101 // 8.1 Prohledávání do šířky...102 // 8.2 Prohledávání s návratem (backtracking)...104
// 8.3 Osm dam na šachovnici...107 // 8.4 Sudoku...109 // 8.5 Hry pro 2 hráče...112 // 9. Úvod do C++...115 // 9.1 Nové možnosti jazyka...115 // 9.2 Objektové datové proudy...116 // 9.3 Objektově orientované programování...116 // Algoritmy v jazyku C a C++ // 9.4 Šablony...119 // 10. Algoritmy numerické matematiky...123 // 10.1 Řešení nelineární rovnice f(x)=0...123 // 10.1.1 Homérovo schéma...123 // 10.1.2 Metoda půlení intervalu (bisekce)...124 // 10.1.3 Metoda tětiv (regula falsi)...126 // 10.1.4 Newtonova metoda (metoda tečen)...127 // 10.2 Interpolace...130 // 10.2.1 Newtonova interpolace...130 // 10.2.2 Lagrangeova interpolace...131 // 10.3 Soustavy lineárních rovnic...132 // 10.3.1 Gaussova eliminační metoda...132 // 10.3.2 Iterační (Jacobiova) metoda...134 // 10.3.3 Gauss-Seidelova metoda...136 // 11. Dynamické programování...139 // 12. Vyhledání znakového řetězce v textu...143 // 12.1 „Naivní" algoritmus...143 // 12.2 Zjednodušený Boyer-Mooreův algoritmus...144 // 12.3 Karp-Rabinův algoritmus...146 // Literatura...149 // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC