Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6622-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2751-6 (print)
Čtenář bude po přečtení knihy znát nejdůležitější algoritmy a také si prohloubí znalost jazyka C i schopnost samostatné tvorby algoritmů. Knihu mohou využít středoškolští i vysokoškolští studenti technických, ekonomických i přírodovědných směrů, ale i profesionální programátoři. Získají znalost algoritmů z následujících oblastí: třídění a vyhledávání údajů, teorie a využití grafů, numerické matematiky, dynamického programování a prohledávání textu. Kniha se vyznačuje důrazem na zrdojový text algoritmů se stručným doprovodným textem pro jejich vysvětlení, je tudíž ideální pro praxi i jako učební text.Na stránkách Grady naleznete programy ke stažení, uspořádané podle kapitol knihy..
001487374
Úvod 9 // 1. Jazyk C 11 // 1.1 Stručný přehled jazyka 11 // 1.1.1 Deklarace 11 // 1.1.2 Výrazy a přiřazení 12 // 1.1.3 Priorita a asociativita operátorů 13 // 1.1.4 Příkazy a bloky 14 // 1.1.5 Preprocesor 15 // 1.1.6 Funkce 16 // 1.1.7 Vstup a výstup 17 // 1.1.8 Ukazatele 19 // 1.1.9 Adresní aritmetika 20 // 1.1.10 Ukazatele a funkce 20 // 1.1.11 Pole 20 // 1.1.12 Ukazatele a pole 21 // 1.1.13 Řetězce znaků 21 // 1.1.14 Vícerozměrná pole 22 // 1.2 Jednoduché algoritmy 23 // 1.2.1 Vyhledání minimálního prvku v nesetříděném poli 23 // 1.2.2 Vyhledání zadaného prvku v nesetříděném poli 23 // 1.2.3 Určení hodnoty Ludolfova čísla pomocí rozvoje pi=4(l-l/3+l/5-l/7+l/9+ ) 23 // 1.2.4 Mzdová výčetka 24 // 1.2.5 Největší společný dělitel dvou čísel 25 // 1.2.6 Pascalův trojúhelník 25 // 1.2.7 Kalendář 26 // 2. Rekurze 29 // 2.1 Hanojské věže 30 // 2.2 W-křivky 31 // 2.3 Fibonacciho čísla (posloupnost) 34 // Algoritmy pro třídění // Třídění výběrem (selectsort) // Třídění vkládáním (insertsort) // Bublinkové třídění (bubblesort) // Časová a paměťová složitost // Třídění slučováním (mergesort) // Třídění rozdělováním (quicksort) // Shellův algoritmus // Metoda „Rozděl a panuj" // 4. Datové struktury 45 // 4.1 Dynamické datové struktury 46 // 4.1.1 Lineární spojový seznam 46 // 4.1.2 Lineární spojový seznam setříděný 49 // 4.1.3 Setřídění vytvořeného lineárního seznamu 49 // 4.2 Zásobník a fronta 53 // 4.3 Nerekurzivní verze quicksortu 55 // 5. Proces grafy 57 // 5.1 Úvod do teorie grafů 57 // 5.2 Topologické třídění 59 // 5.3 Minimální kostra grafu 61 // 5.4 Bipartitní graf 63 // 5.5 Práce se soubory dat 64 // 5.5.1 Datové proudy 65 // 5.5.2 Proudy a vstup/výstup znaků 65 // 5.5.3 Proudy a vstup/výstup řetězců 66 //
5.5.4 Formátovaný vstup/výstup z/do proudu 66 // 5.5.5 Proudy a blokový přenos dot 66 // 5.5.6 Další užitečné funkce 66 // 5.6 Vzdálenosti v grafu // 68 // 6. Vyhledávací algoritmy 73 // 6.1 Binární hledání v setříděném poli 73 // 6.2 Binární vyhledávací strom 74 // 6.3 Vynechání vrcholu v binárním vyhledávacím stromu 78 // 6.4 Procházení stromem 84 // 6.5 Transformace klíče 84 // 6.6 Halda 85 // 6.7 Využití haldy pro třídění - heapsort 87 // 7. Reprezentace aritmetického výrazu binárním stromem 91 // Vyhodnocení výrazu zadaného v postfixové notaci Převod infixové notace na postfixovou // Převod postfixové notace na binární strom // 8. Průchod stavovým prostorem 101 // 8.1 Prohledávání do šířky 102 // 8.2 Prohledávání s návratem (backtracking) 104 // 8.3 Osm dam na šachovnici 107 // 8.4 Sudoku 109 // 8.5 Hry pro 2 hráče 112 // 9. Úvod do C++ 115 // 9.1 Nové možnosti jazyka 115 // 9.2 Objektové datové proudy 116 // 9.3 Objektově orientované programování 116 // Algoritmy v jazyku C a C++ // 9.4 Šablony 119 // 10. Algoritmy numerické matematiky 123 // 10.1 Řešení nelineární rovnice f(x)=0 123 // 10.1.1 Homérovo schéma 123 // 10.1.2 Metoda půlení intervalu (bisekce) 124 // 10.1.3 Metoda tětiv (regula falsi) 126 // 10.1.4 Newtonova metoda (metoda tečen) 127 // 10.2 Interpolace 130 // 10.2.1 Newtonova interpolace 130 // 10.2.2 Lagrangeova interpolace 131 // 10.3 Soustavy lineárních rovnic 132 // 10.3.1 Gaussova eliminační metoda 132 // 10.3.2 Iterační (Jacobiova) metoda 134 // 10.3.3 Gauss-Seidelova metoda 136 // 11. Dynamické programování 139 // 12. Vyhledání znakového řetězce v textu 143 // 12.1 „Naivní" algoritmus 143 // 12.2 Zjednodušený Boyer-Mooreův algoritmus 144 // 12.3 Karp-Rabinův algoritmus 146 // Literatura 149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC