Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2007
1 online zdroj (112 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6523-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7739-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-1644-2 (print)
Jak přirozeně německy konverzovat na nejrůznější společenská témata? Jak úspěšně zvládnout první kontakty v soukromém životě a v práci? Jak hovořit o své rodině, vztazích, studiu či zaměstnání? Jak konverzovat při jídle? Jak sdělovat, kde a jak bydlíme, či že si upravujeme byt? Jak hovořit na témata film, literatura, hudba, televize či politika? Jak konverzovat o dovolené, cestování, sportech či automobilech? Jak hovořit o zvířatech, květinách či zahradě? Jak popisovat jiné osoby, jejich vzhled či vlastnosti? Jak vhodně vyjádřit souhlas a nesouhlas, námitku nebo údiv, radost či prosbu? Jaké jsou zvláštnosti německé, rakouské a české kuchyně a jak o nich hovořit? V knížce najdete spoustu vzorových frází a doporučení k těmto a dalším zajímavým tématům, kulturní a jazykové tipy, návody a rady, jak se stát vyhledávaným společníkem. Kniha je určena manažerům, obchodníkům, asistentkám a studentům a všem, kteří potřebují či chtějí přirozeně komunikovat v německém jazyce..
001487389
Obsah // O autorce...9 // Předmluva... 11 // 1. kapitola // Allgemeine Ausdrücke /Všeobecné výrazy... 13 // 2. kapitola // Kontakte / Kontakty... 19 // 2.1 Erster Kontakt / První kontakt... 20 // 2.2 Der erste berufliche Kontakt /První pracovní kontakt...23 // 2.3 Einladung/Pozvání...24 // 2.4 Abschied nehmen /Rozloučení...27 // 3. kapitola // Sprachen/Jazyky...29 // 3.1 Sprechen und verstehen / Mluvit a rozumět...31 // 3.2 Zungenbrecher /Jazykolamy... 32 // 3.3 Andere Nationalitäten in den Redewendungen / // Jiné národnosti v idiomech...32 // Redewendungen/Idiomy...33 // 4. kapitola // Personenbeschreibung und Familie / Popis osoby a rodina...35 // 4.1 Die äußere Erscheinung/Jak vypadáme...36 // 4.2 Eigenschaften, Beziehungen/Vlastnosti, vztahy...38 // 4.3 Familie/Rodina... 39 // 5. kapitola // Studium, Ausbildung, Beruf / Studium, vzdělání, povolání...41 // 5.1 Studium, Ausbildung/Studium, vzdělání...42 // 5.2 Beruf/Povolání... 43 // Geld und Gut/Peníze...45 // Redewendungen/Idiomy...46 // 5 // Obsah // Společenská konverzace v némčině i // 1 // 6. kapitola // Essen / Jídlo ...47 // 6.1 Deutsche Küche / Německá kuchyně...49 // 6.2 Österreichische Küche/ Rakouská kuchyně...50 // 6.3 Böhmische Küche /Česká kuchyně...52 // 6.4 Getränke / Nápoje...53 // Bier/Pivo...53 // Redewendungen/Idiomy...55 // 7. kapitola // Wohnen/Bydlení... 57 // 7.1 Wo und wie wohnt man? / Kde a jak bydlíme?...58 // 7.2 Die Wohnung gestalten / Upravovat
byt...60 // Redewendungen/Idiomy...61 // 8. kapitola // Fernsehen, Film, Literatur/Televize, film, literatura...63 // Fernsehen/Televize...64 // Film/Film...65 // Musik/Hudba...66 // Literatur/Literatura...66 // Ausstellungen/Výstavy...67 // Politik/Politika...67 // Redewendungen/Idiomy...68 // 9. kapitola // Urlaub, Reisen / Dovolená, cestování...69 // Redewendugen / Idiomy...73 // 10. kapitola // Wetter / Počasí... 75 // Redewendungen / Idiomy... 78 // 11. kapitola // Sport, Autos / Sport, auta...79 // 11.1 Sport /Sport...80 // Wenn man selbst Sport treibt/Pokud sami sportujeme...80 // Wenn man über Sport spricht/Když mluvíme o sportu...81 // 11.2 Autos/Auta...82 // 6 // 12. kapitola // Spiele/Hry... 85 // 12.1 Kartenspiele / Karetní hry...86 // 12.2 Andere Spiele/ Další hry...87 // Redewendungen / Idiomy...89 // 13. kapitola // Tiere, Blumen, Garten / Zvířata, květiny, zahrada ...91 // 13.1 Tiere/Zvířata...92 // Vorsicht, bissiger Hund! /Pozor, zlý pes!...92 // Andere Heimtiere/Další domácí zvířátka...92 // 13.2 Die Gartenarbeit/Práce na zahradě...93 // Redewendungen/Idiomy...96 // 14. kapitola // Land und Leute / Lidé a země...97 // 14.1 Bundesrepublik Deutschland / Spolková republika // Německo...98 // 14.2 Republik Österreich / Rakouská republika ...98 // 14.3 Politische Korrektheit in der Sprache / Politická korektnost // v jazyce...99 // Tschechien...99 // Movierung/Přechylování...100 // Titel/Tituly...100 // Emanzipation/Emancipace...100
// 15. kapitola // Werden Sie zum gesuchten Gesprächspartner! / // Staňte se vyhledávaným společníkem!...103 // 15.1 .. .aneb abgespickt von den Profis / opsáno od profesionálů ... 104 // Für den Anfang / Pro začátek...104 // Seien Sie positiv! / Buďte pozitivní!...105 // Hören Sie den anderen zu!/Naslouchejte ostatním!...105 // Kein Verhör! / Nevyslýchejte!...106 // Nennen Sie die Namen!/Používejte jména!...106 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC