Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2006
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6806-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1834-7 (print)
Řekne-li se plastická chirurgie, většina lidí z laické či odborné veřejnosti si představí operování kosmetických vad, léčení popálenin či ošetřování úrazů obličeje a rukou. To je však ve skutečnosti jen část velmi širokého oboru, který zahrnuje i léčbu mnohých vrozených a získaných vad. Jedním z odvětví plastické chirurgie je i estetická chirurgie. Jejím úkolem je řešit různé kosmetické vady, ať již vrozené nebo vzniklé v průběhu života, kterými se člověk co do vzhledu liší od všeobecně uznávaného normálu či ideálu krásy a estetického vnímání. Estetická chirurgie řeší i převážnou většinu kosmetických vad prsů. Méně často se již zabývá problematikou rekonstrukce prsu po jeho odstranění pro nádorové onemocnění. A právě proto je tu kniha doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., která svým čtenářkám (ale i čtenářům) přináší vše nejen o kosmetických vadách prsů, ale práve i o rekonstrukci po odstranění nádorového onemocnění..
001487402
- 2&2 // / Obsah // / Předmluva...7 // /Úvod...9 // OBECNÁ ČÁST // /1. Úloha ženského prsu v dějinách...13 // / 2. Vývoj a anatomie ženského prsu...15 // Vývoj prsu...15 // Anatomie prsu...16 // / 3. Kosmetické vady prsů...17 // Vrozené a vývojové vady prsů ...17 // Získané vady prsů...18 // Historické záznamy o vývoji operací kosmetických vad prsů .19 // / 4. Prs a nádorové onemocnění...23 // Chirurgie prsu z pohledu historie...24 // / 5. Zvětšená prsa u muže - gynekomastie...27 // SPECIÁLNÍ ČÁST // / 6. Operace kosmetických vad prsů...31 // Zvětšení prsů - augmentace...31 // Zmenšení prsů - redukce...38 // Modelace ochablých prsů...42 // Korekce asymetrie prsů...47 // Korekce vpáčených bradavek...50 // 5 ¦ // g&ž : // / 7. Rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění...53 // Chirurgická léčba nádorového onemocnění prsu...54 // Rekonstrukce prsu po odstranění nádoru...54 // Rekonstrukce celého prsu...56 // Rekonstrukce části prsu...66 // Profylaktická mastektomie...68 // Rekonstrukce dvorce a bradavky...70 // Doplňující operace ke korekci druhého prsu...70 // / 8. Operace gynekomastie u muže...73 // / 9. Komplikace po operacích kosmetických vad prsů...75 // Komplikace u zvětšovacích operací prsů...76 // Komplikace u zmenšovacích operací prsů...81 // Komplikace po modelaci prsů...82 // Komplikace po rekonstrukcích prsů...83 // / Závěr...85 // / Literatura...8 // ¦ 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC