Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (424 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9473-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9472-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0075-0 (print)
Již třetí vydání publikace je komplexním průvodcem pro všechny projektové manažery, podnikatele a studenty. Kniha je doplněna o řadu nových metod, zkušeností i témat, kterými jsou např. nové procesní modely, aktuální SW podpora pro řízení projektů, specifika mezinárodního prostředí a mnohé další..
001487497
O autorce 8 // 1. Úvod do projektového managementu 9 // 2. Přehledová témata 15 // 2.1 Řízení projektu - základní terminologie 17 // 2.1.1 Projektový management 17 // 2.1.2 Projekt - základní definice 20 // 2.2 Organizační struktura projektu 24 // 2.2.1 Zájmové skupiny a jejich vztahy 25 // 2.2.2 Organizační struktura projektu 27 // 2.2.3 Autorita manažera projektu 35 // 2.3 Životní cyklus projektu a fáze projektu 37 // 2.3.1 Obecný popis životního cyklu projektu 37 // 2.3.2 Fáze životního cyklu projektu 38 // 2.4 Projektové řízení a jeho použití 41 // 2.4.1 Projektové řízení a jeho užití 42 // 2.4.2 Projektové řízení a tradiční liniové řízení 42 // 2.4.3 Projektové řízení a řízení procesů 46 // 2.4.4 Programový a produktový management 47 // 2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu 51 // 2.5.1 Volba vhodných softwarových nástrojů 51 // 2.5.2 Příklady použití softwarových nástrojů 54 // 3. Procesy projektového managementu 61 // 3.1 Základní procesní model 62 // 3.2 Hlavní skupiny procesů projektového managementu 65 // 3.3 Integrované řízení projektu 71 // 3.3.1 Systémový přístup ? řízení projektů 71 // 3.3.2 Oblasti integrace v projektovém managementu 72 // 3.3.3 Integrovaný projektový tým 75 // 3.3.4 Vzájemné působení procesů 75 // 3.4 Procesní modely projektového managementu 76 // 3.5 Nejčastější problémy řízení projektů 78 // 4. Iniciace a zahájení projektu 81 // 4.1 Procesy Iniciace a zahájení projektu 83 // 4.1.1 Popis procesu 83 // 4.1.2 Projektové dokumenty procesů Iniciace a zahájení projektu 86 // 4.2 Stanovení cílů projektu 89 // 4.2.1 Formulace cílů projektu 90 // 4.2.2 Kritéria dosažení úspěchu 91 // 4.3 Náklady projektu a stanovení jeho ceny 92 // 4.3.1 Náklady v životním cyklu projektu 92 //
4.3.2 Hlavní součásti rozpočtu projektu 94 // 4.3.3 Cena projektu 94 // 4.3.4 Proces stanovení ceny projektu 96 // 4.3.5 Řízení rizik v iniciační fázi projektu 98 // 4.3.6 Tržní hlediska a cenové strategie 100 // 4.4 Způsoby pořízení projektu 101 // 4.4.1 Nákup projektu, nebo realizace vlastními silami? 102 // 4.4.2 Výpočty ziskovosti a návratnosti projektu 102 // 4.4.3 Kontrakt o dodávce projektu 107 // 4.4.4 Typy kontraktů podle cenové struktury projektu 109 // 4.4.5 Proces pořízení/nákupu 114 // 4.4.6 Záruky a garance 117 // Plánování projektu 121 // 5.1 Proces Plánování projektu 123 // 5.1.1 Popis procesu 124 // 5.1.2 Hlavní projektové dokumenty procesu Plánování 130 // 5.2 Sestavení podrobného rozpisu prací 139 // 5.2.1 Principy tvorby podrobného rozpisu prací 140 // 5.2.2 Úrovně podrobnosti rozpisu prací 142 // 5.2.3 Postup vytvoření podrobného rozpisu prací 144 // 5.2.4 Jiné varianty podrobného rozpisu prací 147 // 5.2.5 Praktické rady pro sestavení rozpisu prací 148 // 5.3 Časový rozpis projektu 150 // 5.3.1 Základní charakteristiky používaných diagramů 151 // 5.3.2 Obecné postupy tvorby harmonogramu projektu 160 // 5.3.3 Problémy při tvorbě časového plánu projektu 168 // 5.4 Obsazení projektu - plánování a přidělení zdrojů 169 // 5.4.1 Obsazení projektových rolí 170 // 5.4.2 Optimalizace v oblasti lidských zdrojů 174 // 5.5 Rozpočet projektu 176 // 5.5.1 Standardní části rozpočtu a jeho sestavení 176 // 5.5.2 Rizika a rezervní zdroje projektu 182 // 5.5.3 Náklady na kvalitu 187 // 5.6 Ostatní části Plánu projektu 188 // 5.6.1 Plán řízení předmětu projektu 189 // 5.6.2 Komunikační plán projektu 190 // 5.6.3 Plán řízení kvality 193 // 5.6.4 Plán projektové dokumentace 194 //
6. Řízení projektových prací 197 // 6.1 Proces Řízení projektu a koordinace 199 // 6.2 Efektivní týmová komunikace 202 // 6.3 Komunikační systém projektu 203 // 6.3.1 Komunikační sítě 204 // 6.3.2 Komunikační kanály a média 205 // 6.3.3 Komunikační příležitosti - projektová jednání 207 // 6.3.4 Dokumentační potřeby komunikačních toků 210 // 6.4 Řízení komunikace v komunikační síti 212 // 6.4.1 Kvalita komunikace 212 // 6.4.2 Filtrování a bariéry komunikace 214 // 6.4.3 Obvyklé komunikační problémy při řízení projektu 215 // 6.4.4 Praktické rady pro řízení komunikace 216 // 6.5 Kooperace a řízení projektového týmu 218 // 6.5.1 Budování projektového týmu 219 // 6.5.2 Principy řízení projektového týmu 222 // 6.5.3 Způsob výkonu a přijetí rozhodovací autority 223 // 6.5.4 Manažerské styly 225 // 6.5.5 Zajištění spolupráce a vstřícnosti 227 // 6.5.6 Konflikt technických a administrativních přístupů 230 // 6.5.7 Praktické rady pro řízení projektového týmu 231 // 6.6 Hledání řešení a dosažení shody členů týmu 232 // 6.6.1 Naslouchání 234 // 6.6.2 Efektivní řízení konfliktů v týmu 236 // 6.6.3 Eskalace rozhodnutí 240 // 6.7 Řízení subdodavatelů 241 // 7. Projektová kontrola 243 // 7.1 Proces Monitorování a kontroly projektu 245 // 7.2 Metody projektové kontroly 248 // 7.2.1 Kontrolní systémy projektu 249 // 7.2.2 Měření v projektu 252 // 7.3 Kontrola předmětu projektu 255 // 7.4 Kontrola podle časového rozvrhu projektu 255 // 7.5 Kontrola podle rozpočtu projektu 256 // 7.5.1 Kontrola nákladů projektu 257 // 7.5.2 Koncepty kontroly s hodnocením rozpracovanosti 260 // 7.5.3 Praktické radyk použití kontrolních systémů 265 // 7.6 Kontrolní systémy procesu řízení rizik projektu 267 // 7.7 Kontrola v procesu řízení kvality 269 //
7.7.1 Předpoklady řízení kvality 270 // 7.8 Hlášení o stavu projektu, reporting 271 // 7.8.1 Jednání o stavu projektu 271 // 8. Uzavření projektu 275 // 8.1 Proces Uzavření projektu 277 // 8.2 Uzavření kontraktu 278 // 8.2.1 Závěrečná akceptace projektu 278 // 8.2.2 Převedení výstupů projektu do další fáze životního cyklu 280 // 8.3 Uzavření projektu 281 // 8.3.1 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu 282 // 8.3.2 Administrativní uzavření projektu 284 // 8.4 Vytvoření předpokladů pro zajištění úspěchu projektu 287 // 9. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 289 // 9.1 Proces řízení předmětu projektu a jeho změn 291 // 9.1.1 Řízení předmětu projektu v životním cyklu projektu 292 // 9.1.2 Řízení změn předmětu projektu 295 // 9.2 Proces řízení rizik projektu 303 // 9.2.1 Rizika projektu 304 // 9.2.2 Posouzení vlivů rizik na projekt 307 // 9.2.3 Proces hledání rizikových faktorů budoucího projektu 310 // 9.2.4 Nástroje analýzy rizik 320 // 9.2.5 Řízení v projektech s různým stupněm neurčitosti 329 // 9.2.6 Typické problémy a nedostatky procesu řízení rizik 331 // 9.3 Proces řízení kvality projektu 332 // 9.3.1 Koncept kvality projektu 333 // 9.3.2 Definice požadavků na kvalitu 336 // 9.3.3 Proces řízení kvality 339 // 9.3.4 Odpovědnost za kvalitu 344 // 9.3.5 Náklady na kvalitu 346 // 9.3.6 Výkon procesu Zajištění kvality 349 // 9.3.7 Výkon procesu Kontrola kvality 353 // 9.3.8 Nástroje kontroly kvality 355 //
10. Odpovědnost a etika manažera projektu 371 // 10.1 Osobnost a kariéra manažera projektu 372 // 10.2 Etické a kulturní normy 377 // 11. Projektové struktury a řízení ve specifických prostředích 381 // 11.1 Rozšířené procesní modely projektového managementu 383 // 11.1.1 Tradiční přímý model 383 // 11.1.2 Cyklické a iterativní modely 386 // 11.2 Speciální a kombinované modely projektového managementu 389 // 11.2.1 Extrémní projektový management podle Douga DeCarla 390 // 11.2.2 Agilní projektový management 392 // 11.2.3 Hybridní projektový management 395 // 11.3 Řízení v multiprojektovém prostředí 404 // 11.3.1 Maticové projektové struktury 404 // 11.3.2 Programy a megaprojekty 406 // 11.4 Řízení rozptýlených projektových týmů 406 // 11.4.1 Řízení projektu v mezinárodním prostředí 406 // 11.4.2 Řízení virtuálních projektových týmů 408 // 11.5 Řízení projektů v malých organizacích 410 // Anglicko-český slovníček pojmů 412 // Rejstřík 416

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC