Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (280 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9198-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5786-5 (print)
Publikace Základy statistiky přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování dat a tuto exaktní vědu přibližuje jako velmi praktickou disciplínu..
001487522
Obsah // 1 Úvod do statistiky... 13 // 1.1 Historický přehled... 13 // 1.2 Význam a pojetí moderní statistiky... 19 // 1.3 Statistická jednotka a statistický soubor... 23 // 1.4 Statistický znak... 26 // 2 Popisná statistika... 31 // 2.1 Vyjadřovací prostředky statistiky... 31 // 2.2 Základní zpracování číselných dat... 34 // 2.3 Charakteristiky polohy... 41 // 2.4 Charakteristiky variability... 47 // 2.5 Charakteristiky koncentrace... 53 // 2.6 Kompletní zpracování dat pomocí aplikace STATI... 56 // 3 Pravděpodobnost... 61 // 3.1 Základy kombinatoriky... 61 // 3.2 Náhodný pokus a náhodný jev... 65 // 3.3 Pravděpodobnost náhodného jevu... 69 // 3.4 Klasická definice pravděpodobnosti... 70 // 3.5 Geometrická definice pravděpodobnosti... 74 // 3.6 Podmíněná pravděpodobnost... 77 // 3.7 Pravidlo o násobení pravděpodobností... 78 // 3.8 Pravidlo o sčítání pravděpodobností... 81 // 3.9 Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec... 85 // 4 Náhodná veličina... 89 // 4.1 Náhodná veličina... 89 // 4.2 Distribuční funkce náhodné veličiny... 90 // 4.3 Diskrétní náhodná veličina... 91 // 4.4 Spojité náhodné veličiny ... 95 // 5 // 4.5 Charakteristiky polohy... 98 // 4.6 Charakteristiky variability...101 // 4.7 Charakteristiky koncentrace...104 // 5 Modely rozdělení pravděpodobností pro diskrétní náhodné veličiny...109 // 5.1 Poissonovo rozdělení...109 // 5.2 Alternativní rozdělení...112 // 5.3 Binomické
rozdělení...113 // 5.4 Hypergeometrické rozdělení...116 // 6 Modely rozdělení pravděpodobností pro spojité náhodné veličiny...119 // 6.1 Rovnoměrné rozdělení...119 // 6.2 Exponenciální rozdělení...121 // 6.3 Normální rozdělení...124 // 6.4 Normované normální rozdělení...127 // 6.5 Logaritmicko-normální rozdělení...130 // 6.6 Rozdělení některých funkcí náhodných veličin...133 // 7 Teoretické základy statistiky ...138 // 7.1 Zákon velkých čísel ...138 // 7.2 Součet nezávislých náhodných veličin...139 // 7.3 Centrální limitní věty...142 // 7.4 Věty o normálním rozdělení...149 // 8 Výběrová šetření...153 // 8.1 Druhy výběrového šetření...153 // 8.2 Náhodný výběr a výběrové charakteristiky ...156 // 8.3 V ýběro vá rozdělení...157 // 8.4 Populace, výběr a statistické usuzování...160 // 9 Odhady charakteristik základního souboru...163 // 9.1 Bodové odhady parametrů...163 // 9.2 Intervalové odhady parametrů...168 // 9.3 Intervalové odhady parametrů normálního rozdělení...170 // 9.4 Intervalový odhad střední hodnoty pro výběry velkého rozsahu...182 // 9.5 Intervalový odhad parametru alternativního rozdělení...188 // 10 Testování statistických hypotéz...192 // 10.1 Pojem hypotézy a podstata testování hypotéz...192 // 10.2 Jedno výběrové testy hypotéz...199 // 10.3 Dvou výběrové testy hypotéz...207 // 10.4 Testy hypotéz o rozdělení základního souboru...220
// 6 // 11 Analýza závislostí...233 // 11.1 Vícerozměrná data ...233 // 11.2 Charakteristiky těsnosti závislosti...236 // 11.3 Vícerozměrná náhodná veličina...241 // 11.4 Dvourozměrné normální rozdělení...249 // 11.5 Test nezávislosti v kontingenění tabulce...253 // 11.6 Regresní analýza...256 // Použité zdroje...272 // Rejstřík...275 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC