Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9475-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9476-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4846-7 (print)
Kniha představuje spodní stavbu historických budov z hlediska historického vývoje a poruch, způsobených působením zemních tlaků, vlhkosti nebo vegetace..
001487531
Úvod 9 // 1 Stavební vývoj ochrany spodní stavby 11 // 1.1 Historie ochrany spodní stavby proti vlhkosti 11 // 1.1.1 Klasické historické způsoby ochrany spodní stavby před působením vlhkosti 14 // 2 Geotechnika spodní stavby 17 // 2.1 Pohyb vody v zemině 17 // 2.2 Stlačitelnost a konsolidace základové zeminy 18 // 2.3 Zemní tlak 18 // 2.4 Sedání základové půdy 19 // 2.5 Stabilizace zemin 19 // 3 Příčiny poruch spodní stavby z hlediska geotechniky 20 // 3.1 Příčiny poruch v podzákladí 20 // 3.2 Poruchy základových konstrukcí 21 // 3.2.1 Příklad sedání konstrukce 21 // 3.2.2 Příklad součtového zatížení 21 // 3.2.3 Příklad dodatečného přitržení 22 // 3.2.4 Vliv vnějšího zatížení na základové konstrukce 23 // 3.2.5 Změna hladiny podzemní vody 24 // 3.2.6 Objemovézměny zeminy (smršťování, bobtnání) 25 // 3.2.7 Vliv promrzání zeminy na konstrukce stavby 26 // 3.3 Poruchy vzniklé fyzikálními vlivy 27 // 3.3.1 Vliv změn teploty na stavební konstrukce 28 // 3.3.2 Vlivzměny vlhkosti na stavební konstrukce 29 // 3.4 Poruchy vzniklé chemickými vlivy 29 // 3.4.1 Agresivita podzemní vody 30 // 3.4.2 Chemické vlivy ovzdušia prostředí 31 // 3.4.3 Koroze stavebních materiálů 31 // 3.5 Poruchy vzniklé nesprávným založením 32 // 3.6 Poruchy staveb způsobené středověkým poddolováním 32 // 3.7 Poruchy staveb způsobené geologickými aspekty 34 // 3.7.1 Příklad porušení obytného domu - svahový pohyb 34 // 3.7.2 Příklady porušení obytného domu vlivem geologických poměrů 35 // 3.8 Negativní vliv vegetace a návrhy opatření proti těmto vlivům 37 // 3.8.1 Rozmístění dřevin ve vztahu k zástavbě 38 // 3.8.2 Sanace objektů poškozených smrštěním podloží 38 // 3.9 Poruchy staveb od dynamického namáhání 39 //
4 Způsoby ochrany z hydrogeologického hlediska 40 // 4.1 Požadavky na kvalitu stavebního díla s ohledem na ochranu spodní stavby 40 // 4.2 Ochrana staveb proti vodě a vlhkosti 41 // 6 Spodní stavba historických budov // 4.2.1 Hydrofyzikální namáhání spodní stavby 41 // 4.2.2 Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby 43 // 4.2.3 Navrhování a provádění hydroizolací-hlavní hydroizolační principy 47 // 4.2.4 Dodatečná ochrana - sanace vlhkosti staveb 47 // 4.3 Historické postupy ochrany staveb proti vodě a vlhkosti 48 // 4.3.1 Drenáže a odvodňovací systémy 48 // 4.3.2 Utěsnění jílovými vrstvami 50 // 4.3.3 Vzduchoizolační systémy 52 // 4.3.4 Hydroizolace použitím nepropustného staviva 55 // 4.3.5 Hydroizolace za pomoci povrchové úpravy staviva 56 // 5 Nejčastější chyby při rekonstrukcích spodní stavby z hlediska ochrany proti vlhkosti // 5.1 Plošná dutina v interiéru vytvořená použitím profilované fólie // 5.1.1 Způsob nápravy // 5.2 Konstrukce a materiály bránící difúzi vodní páry z podzákladí // 5.2.1 Sanace konstrukce pod úrovní terénu // 5.2.2 Sanace konstrukce nad úrovní terénu // 5.3 Nerespektování vlivu změn úrovně vnějšího terénu a jeho materiálového // složení // 5.3.1 Změna výškové úrovně okolního terénu // 5.3.2 Změna materiálového složení okolního terénu // 5.4 Ochranná a oddělující vrstva tvořená nopovou fólií // 5.4.1 Nopová fólie ve spodní stavbě nepodsklepených objektů // 5.4.2 Nopová fólie ve spodní stavbě podsklepených objektů // 5.5 Provádění zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem aplikovaným na vlhké konstrukce // 5.5.1 Poruchy vzniklé při zateplení objektu bez sanace proti vlhkosti // 5.6 Absence zajištění funkčního odvodnění okolí objektu //
5.6.1 Veřejná prostranství // 5.6.2 Soukromá prostranství // 5.7 Aplikace nevhodných vnitřních izolací, materiálů a povrchových úprav // 5.7.1 Hydroizolace pod úrovní terénu // 5.7.2 Hydroizolace nad úrovní terénu // 5.8 Nevhodné umístění, způsob provedení a technologie při realizaci dodatečných // izolací // 5.8.1 Nepodsklepené objekty // 5.8.2 Podsklepené objekty // 5.9 Vnitřní předsazené konstrukce a jejich chybné provedení // 5.10 Nesprávný návrh a realizace odvodnění stavby // 5.11 Zrušení původních vzduchových dutin a vzduchoizolačních systémů // 5.11.1 Praktický příklad sanace objektu se vzduchovou dutinou // 5.12 Nerespektování stavu konstrukce z hlediska vlhkosti, zasolení, rozdílné tepelné akumulace (tepelné jímavosti) stavebních prvků, použití kontaminovaných materiálů // 5.13 Kondenzace a vznik plísní při adaptacích a renovacích objektů, nesprávné užívání obytných prostor 123 // 5.13.1 Obecná pravidla, principy a zákonitosti 123 // 6 Možné způsoby minimalizace nejčastějších chyb ve fázi projektu a vlastní stavby-sanace zdiva 129 // 6.1 Možné způsoby minimalizace nejčastějších chyb ve fázi projektu a předprojektové přípravy 129 // 6.1.1 Absence předprojektové přípravy (průzkumných prací) 129 // 6.1.2 Nekompetentnost zpracovatele-projektanta, koordinace projektu 137 // 6.1.3 Změny projektového řešení na základě ekonomické náročnosti navrženého řešení v průběhu realizace stavby 141 // 6.2 Možné způsoby minimalizace chyb ve fázi realizace (nejčastější oblasti chybných postupů) 143 // 6.2.1 Znalosti a dovednosti firem realizujících sanační a hydroizolační opatření 143 // 6.2.2 Odborné vedení stavby a koordinace dodavatelů 145 // 6.2.3 Dodržení projektu, technologií a postupů v rámci sanačních prací 147 //
7 Zákony a dokumenty důležité pro přípravu a vedení stavby 159 // 7.1 Norma a její používání 159 // 8 Dozor ve výstavbě 161 // 8.1 Autorský dozor projektanta 161 // 8.2 Technický dozor investora 161 // 8.3 Stavební dozor 161 // 8.4 Stavbyvedoucí 162 // 8.5 Odborné vedení provádění stavby 163 // Závěr 165 // Použitá a doporučená literatura 167 // O autorech 169 // Rejstřík 170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC