Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9475-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9476-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4846-7 (print)
Kniha představuje spodní stavbu historických budov z hlediska historického vývoje a poruch, způsobených působením zemních tlaků, vlhkosti nebo vegetace.<br />&nbsp;.
001487531
5 // ¦ Obsah // Úvod...9 // 1 Stavební vývoj ochrany spodní stavby...11 // 1.1 Historieochranyspodnístavby proti vlhkosti... 11 // 1.1.1 Klasické historické způsoby ochrany spodní stavby před působením // vlhkosti... 14 // 2 Geotechnika spodní stavby...17 // 2.1 Pohyb vody v zemině... 17 // 2.2 Stlačitelnost a konsolidace základové zeminy...18 // 2.3 Zemní tlak... 18 // 2.4 Sedání základové půdy... 19 // 2.5 Stabilizace zemin... 19 // 3 Příčiny poruch spodní stavby z hlediska geotechniky...20 // 3.1 Příčiny poruch v podzákladí...20 // 3.2 Poruchy základových konstrukcí.../...21 // 3.2.1 Příklad sedání konstrukce ...21 // 3.2.2 Příklad součtového zatížení...21 // 3.2.3 Příklad dodatečného přitržení...22 // 3.2.4 Vliv vnějšího zatížení na základové konstrukce...23 // 3.2.5 Změna hladiny podzemní vody...24 // 3.2.6 Objemovézměny zeminy (smršťování, bobtnání)...25 // 3.2.7 Vliv promrzání zeminy na konstrukce stavby...26 // 3.3 Poruchy vzniklé fyzikálními vlivy...27 // 3.3.1 Vliv změn teploty na stavební konstrukce...28 // 3.3.2 Vlivzměny vlhkosti na stavební konstrukce...29 // 3.4 Poruchy vzniklé chemickými vlivy...29 // 3.4.1 Agresivita podzemní vody...30 // 3.4.2 Chemické vlivy ovzdušia prostředí...31 // 3.4.3 Koroze stavebních materiálů ...31 // 3.5 Poruchy vzniklé nesprávným založením...32 // 3.6 Poruchy staveb způsobené středověkým poddolováním...32 // 3.7 Poruchy staveb způsobené
geologickými aspekty...34 // 3.7.1 Příklad porušení obytného domu - svahový pohyb...34 // 3.7.2 Příklady porušení obytného domu vlivem geologických poměrů...35 // 3.8 Negativní vliv vegetace a návrhy opatření proti těmto vlivům...37 // 3.8.1 Rozmístění dřevin ve vztahu ? zástavbě ...38 // 3.8.2 Sanace objektů poškozených smrštěním podloží...38 // 3.9 Poruchy staveb od dynamického namáhání...39 // 4 Způsoby ochrany z hydrogeologického hlediska...40 // 4.1 Požadavky na kvalitu stavebního díla s ohledem na ochranu spodní stavby ... 40 // 4.2 Ochrana staveb proti vodě a vlhkosti...41 // 6 Spodní stavba historických budov // 4.2.1 Hydrofyzikální namáhání spodní stavby...41 // 4.2.2 Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby...43 // 4.2.3 Navrhování a provádění hydroizolací-hlavní hydroizolační principy . ... 47 // 4.2.4 Dodatečná ochrana - sanace vlhkosti staveb...47 // 4.3 Historické postupy ochrany staveb proti vodě a vlhkosti...48 // 4.3.1 Drenáže a odvodňovací systémy...48 // 4.3.2 Utěsnění jílovými vrstvami...50 // 4.3.3 Vzduchoizolační systémy...52 // 4.3.4 Hydroizolace použitím nepropustného staviva...55 // 4.3.5 Hydroizolace za pomoci povrchové úpravy staviva...56 // 5 Nejčastější chyby při rekonstrukcích spodní stavby z hlediska ochrany proti vlhkosti... // 5.1 Plošná dutina v interiéru vytvořená použitím profilované fólie... // 5.1.1 Způsob nápravy...
5.2 Konstrukce a materiály bránící difúzi vodní páry z podzákladí... // 5.2.1 Sanace konstrukce pod úrovní terénu... // 5.2.2 Sanace konstrukce nad úrovní terénu... // 5.3 Nerespektování vlivu změn úrovně vnějšího terénu a jeho materiálového // složení... // 5.3.1 Změna výškové úrovně okolního terénu... // 5.3.2 Změna materiálového složení okolního terénu... // 5.4 Ochranná a oddělující vrstva tvořená nopovou fólií... // 5.4.1 Nopová fólie ve spodní stavbě nepodsklepených objektů... // 5.4.2 Nopová fólie ve spodní stavbě podsklepených objektů... // 5.5 Provádění zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem aplikovaným // na vlhké konstrukce... // 5.5.1 Poruchy vzniklé při zateplení objektu bez sanace proti vlhkosti... // 5.6 Absence zajištění funkčního odvodnění okolí objektu... // 5.6.1 Veřejná prostranství... // 5.6.2 Soukromá prostranství... // 5.7 Aplikace nevhodných vnitřních izolací, materiálů a povrchových úprav... // 5.7.1 Hydroizolace pod úrovní terénu... // 5.7.2 Hydroizolace nad úrovní terénu... // 5.8 Nevhodné umístění, způsob provedení a technologie při realizaci dodatečných // izolací... // 5.8.1 Nepodsklepené objekty... // 5.8.2 Podsklepené objekty... // 5.9 Vnitřní předsazené konstrukce a jejich chybné provedení... // 5.10 Nesprávný návrh a realizace odvodnění stavby... // 5.11 Zrušení původních vzduchových dutin a vzduchoizolačních
systémů ... // 5.11.1 Praktický příklad sanace objektu se vzduchovou dutinou... // 5.12 Nerespektování stavu konstrukce z hlediska vlhkosti, zasolení, rozdílné // tepelné akumulace (tepelné jímavosti) stavebních prvků, použití kontaminovaných materiálů ... // 59 // 62 // 63 // 66 // 66 // 67 // 70 // 70 // 72 // 74 // 77 // 78 // 79 79 81 81 81 87 87 90 // 94 // 95 99 // 105 // 111 // 114 // 117 // 121 // 7 // 5.13 Kondenzace a vznik plísní při adaptacích a renovacích objektů, nesprávné užívání obytných prostor... 123 // 5.13.1 Obecná pravidla, principy a zákonitosti... 123 // 6 Možné způsoby minimalizace nejčastějších chyb ve fázi projektu a vlastní // stavby-sanace zdivá... 129 // 6.1 Možné způsoby minimalizace nejčastějších chyb ve fázi projektu // a předprojektové přípravy ...129 // 6.1.1 Absence předprojektové přípravy (průzkumných prací)...129 // 6.1.2 Nekompetentnost zpracovatele-projektanta, koordinace projektu . . . . 137 // 6.1.3 Změny projektového řešení na základě ekonomické náročnosti // navrženého řešení v průběhu realizace stavby...141 // 6.2 Možné způsoby minimalizace chyb ve fázi realizace (nejčastější // oblasti chybných postupů)...143 // 6.2.1 Znalosti a dovednosti firem realizujících sanační a hydroizolační // opatření...143 // 6.2.2 Odborné vedení stavby a koordinace dodavatelů... 145 // 6.2.3 Dodržení projektu, technologií a postupů v rámci sanačních
prací.147 // 7 Zákony a dokumenty důležité pro přípravu a vedení stavby... 159 // 7.1 Norma a její používání...159 // 8 Dozor ve výstavbě ... 161 // 8.1 Autorský dozor projektanta...161 // 8.2 Technický dozor investora...161 // 8.3 Stavební dozor...161 // 8.4 Stavbyvedoucí... 162 // 8.5 Odborné vedení provádění stavby ... 163 // Závěr... 165 // Použitá a doporučená literatura... 167 // O autorech... 169 // Rejstřík // 170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC