Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9640-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9641-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0260-0 (print)
Z publikace se dozvíte, jak účtovat běžné provozní účetní případy i to, jaké daňové dopady mají. Publikace vám pomůže při sestavování účetních závěrek, vyplňování daňových přiznání i při zpracování vyúčtování jak záloh na správu domu, tak i záloh na služby..
001487545
Obsah // Použité zkratky...7 // 1. Společenství vlastníků - základní právní rámec...9 // 2. Založení společenství vlastníků... 15 // 3. Vznik společenství vlastníků... 17 // 4. Společenství vlastníků jako účetní jednotka...20 // 5. Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek a zdroj jejich krytí ...23 // 5.1 Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek ...23 // 5.2 Zdroj krytí nákladů na plnění spojené s užíváním jednotek...28 // 5.3 Vyúčtování a vypořádání zdroje krytí...30 // 5.4 Domovní kotelna ...32 // 6. Náklady na správu domu a pozemku a zdroje jejich krytí ...35 // 6.1 Náklady na správu domu ...35 // 6.2 Příspěvky na správu domu a pozemku...37 // 6.2.1 Zálohové příspěvky na správu domu a pozemku...39 // 6.2.2 Nezálohové příspěvky na správu domu a pozemku...42 // 6.3 Ostatní zdroje krytí...44 // 6.3.1 Přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí ... 46 // 6.3.2 Úroky z vkladů...47 // 6.3.3 Pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím // vlastníků týkající se společných částí ...48 // 6.3.4 Dotace ...50 // 6.4 Souhrnné příklady ...54 // 7. Úvěry...62 // 8. Majetek společenství...64 // 8.1 Dlouhodobý majetek ...64 // 8.2 Krátkodobý majetek...66 // 9. Dluhy vlastníků ...67 // 9.1 Dopady na účetnictví společenství vlastníků...67 // 9.2 Přechod dluhů při převodu jednotky ...70 // 10. Příjmy vlastníků...72
// 11. Uzávěrkové účetní operace a sestavení účetní závěrky ...75 // 11.1 Uzávěrkové účetní operace...75 // 11.2 Inventarizace...75 // 11.3 Účetní závěrka ...77 // 12. Daň z příjmů právnických osob...80 // 13. Daň z přidané hodnoty ...92 // 14. Odměny orgánů společenství ...95 // 14.1 Statutární orgán - základní právní rámec...95 // 14.2 Orgány fakultativní povahy - základní právní rámec ...96 // 14.3 Odměňování funkcionářů - základní právní rámec...96 // 14.4 Odvody z odměn funkcionářů ...97 // 14.5 Ostatní formy „odměňování“ funkcionářů - fyzických osob...98 // 14.5.1 Fakturace funkcionářů...98 // 14.5.2 Odměna funkcionáře je realizována formou nižších příspěvků // do „fondu oprav“...99 // 14.5.3 Paušalizace výdajů... 101 // Přílohy...105 // Návrh vzorového účtového rozvrhu společenství vlastníků... 105 // Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ... 109 // Nařízení vlády č. 366/2013 Sb... 121 // Zákoně. 67/2013 Sb... 128 // Vyhláška č. 504/2002 Sb... 134 // České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky // č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 175 // Přehled použité literatury ... 190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC