Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9667-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9666-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0352-2 (print)
Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017..
001487546
Obsah // Úvodní slovo autora ...9 // Předmluva významného ekonoma...12 // Předmluva vrcholového manažera státního podniku ...13 // Předmluva vysokého úředníka Ministerstva průmyslu a obchodu...14 // ČÁST I. // Vývoj státních podniků po roce 1990 a význam novelizace zákona // o státním podniků z roku 2016 pro upevnění a zkvalitnění postavení // těchto právnických osob v organizační struktuře státu ...15 // 1. Hospodářská reforma po roce 1989 a její dopad na státní podniky...17 // 2. Státní podniky a jejich význam ...23 // 3. Důvody a význam novelizace zákona o státním podniku z roku 2016 // obsažené v zákoně ě. 253/2016 Sb...25 // ČÁST II. // Právní úprava státního podniku a její aplikace v praxi...33 // 4. Vymezení působnosti zákona o státním podniku ...35 // 5. Státní podnik jako samostatný subjekt a jeho vztah ? majetku státu .37 // 5.1 Definice státního podniku...37 // 5.2 Majetek podniku...38 // 5.3 Kmenové jmění podniku...39 // 5.4 Majetek a jmění podniku...41 // 5.5 Určený majetek podniku...42 // 5.6 Nemovité věci v majetku podniku ...44 // 5.7 Právo stavby ...46 // 5.8 Nájem a pacht nemovitého majetku ...51 // 5.9 Majetková účast státního podniku v jiné právnické osobě...52 // 5.10 Nehmotný majetek podniku ...54 // 6. Založení a vznik státního podniku...57 // 6.1 Založení státního podniku...57 // 6.2 Zakládací listina ...59 // 6.3 Vznik státního podniku...62
7. Zrušení státního podniku a přeměna státního podniku...65 // 7.1 Zrušení státního podniku...65 // 7.2 Zrušení státního podniku podle právních předpisů o privatizaci // majetku státu...70 // 7.3 Přeměna státního podniku...71 // 7.4 Změna právní formy státního podniku ...73 // 8. Likvidace státního podniku a zánik státního podniku...78 // 8.1 Význam likvidace a její obecné principy ...78 // 8.2 Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu ? probíhajícím // likvidacím státních podniků ...81 // 8.3 Postavení a činnost likvidátora státního podniku ...82 // 8.4 Zánik státního podniku ...84 // 9. Orgány státního podniku ...85 // 9.1 Orgány státního podniku obecně...85 // 9.2 Ředitel státního podniku...86 // 9.3 Odpovědnost a povinnosti ředitele ...88 // 9.4 Dozorčí rada státního podniku ... 91 // 9.5 Souhlas dozorčí rady sjednáním ředitele...95 // 9.6 Zákaz konkurence...96 // 9.7 Výbor pro audit...102 // 10. Zakladatel státního podniku...105 // 10.1 Postavení zakladatele a jeho činnost...105 // 10.2 Vztah zakladatele ? orgánům státního podniku...107 // 11. Právní subjektivita státního podniku, jeho práva a povinnosti...109 // 11.1 Právní subjektivita státního podniku...109 // 11.2 Právo hospodařit s majetkem státu ...110 // 11.3 Pořizování a nabývání majetku státním podnikem...111 // 11.4 Další práva a povinnosti státního podniku ...112 // 12. Nakládání s majetkem
podniku ...116 // 12.1 Majetek podniku, který státní podnik trvale nebo dočasně nepotřebuje ? provozování podnikatelské činnosti a dispozice s tímto majetkem...116 // 12.2 Převody majetku podniku do příslušnosti hospodařit organizačních složek státu nebo jiných státních organizací a do práva hospodařit // jiných státních podniků...117 // 12.3 Převody majetku podniku do vlastnictví právnických nebo // fyzických osob...121 // 12.4 Převody majetku podniku do vlastnictví územních // samosprávných celků ...123 // 12.5 Smlouvy o převodech majetku podniku...125 // 12.6 Registr smluv...126 // 12.7 Další způsoby nakládání s majetkem podniku ...131 // ČÁST III. // Některá vybraná témata úzce související s platnou právní úpravou // postavení a činnosti státních podniků...139 // 13. Státní podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb...141 // 13.1 Charakteristika zákona č. 111/1990 Sb...141 // 13.2 Činnost státních podniků v období ekonomické transformace // po roce 1990 ... 142 // 13.3 Konec platnosti zákona č. 111/1990 Sb. a současná právní regulace // státních podniků podle tohoto zákona vzniklých ...144 // 14. Správa železniční dopravní cesty jako jiná státní organizace // podnikatelského charakteru...149 // 14.1 Vývoj organizační struktury v železniční dopravě po roce 1990 ... 149 // 14.2 Správa železniční dopravní cesty, s. o...151 // 15. Budějovický Budvar, národní podnik,
jako zvláštní typ // státní organizace...155 // Přílohy...159 // Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění účinném od 1. 1. 2017 . . 161 // Použité právní předpisy ...178 // Seznam funkčních státních podniků ke dni 1. 1. 2017 v členění // podle resortů...182

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC