Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9668-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0406-2 (print)
Tápete někdy, kam zatřídit konkrétní typ majetku pro daňové i účetní odpisování? Někdy se velmi špatně jednotlivé majetky rozlišují. Vychází však pomůcka právě pro vás! Všechny potřebné informace naleznete v jedné tabulce. Kniha je vhodná především pro pracovníky, kteří zodpovídají za správné zatřídění majetku a služeb..
001487561
Obsah // 1. Úvod...7 // 2. Zdroje informací pro zatřídění majetku ...8 // 3. Problematika názvů položek... 10 // 3.1 Název v Příloze č. 1 ZDP ... 10 // 3.2 Význam interpunkčních znamének ... 10 // 3.3 V názvu položky uvedeno hlavní využití ... 10 // 3.4 Obchodní název majetku... 11 // 3.5 Nepřesné názvy položek ... 11 // 3.6 Když se nenajde název majetku v přílohách předpisů... 12 // 4. Několik praktických rad ... 13 // 5. Možný postup kroků pro určení zatřídění... 14 // 6. Sdělení ČSÚ ? zatřiďování výrobků a služeb ... 15 // 7. Trocha historie ... 16 // 8. Porovnání účetních a daňových odpisů ... 17 // 9. Klasifikace majetku či jen daňová odpisová skupina... 18 // 10. O zatřiďování majetku ve vnitrosměrnici... 19 // 11. Daňová doba odpisování majetku ...20 // 11.1 Hmotný majetek - daňové odpisové skupiny...20 // 11.2 Nehmotný majetek...20 // 11.3 Hmotný majetek ? výrobě elektřiny ze slunečního záření ...20 // 12. Účetní odpisování ...21 // 12.1 Pro podnikatele ...21 // 12.2 Pro vybrané účetní jednotky (VÚJ)...22 // 13. Změna daňové odpisové skupiny ...23 // 13.1 Z důvodu novely zákona či zákonného předpisu ...23 // 13.2 Z důvodu změny užívání budovy ...23 // 13.3 Oprava chybného zatřídění ...23 // 14. Změna účetního odpisování...24 // 14.1 U podnikatelů ...25 // 14.2 U vybraných účetních jednotek...25 // 15. Určení typu majetku pro jeho zatřídění
dle ZDP...26 // 16. Přehled klasifikací ...27 // 16.1 Klasifikace CZ-N ???...27 // 16.2 Klasifikace produkce CZ-CPA...28 // 16.3 Klasifikaci stavebních děl CZ-CC...30 // 16.4 Klasifikace celní HS/KN(CN)...34 // 16.5 Převodník mezi CZ-CPA a KN ...35 // 17. Zatřídění služeb ...36 // 17.1 Zatřídění služeb v zákonu o DPH č. 235/2004 Sb...36 // 17.2 Zatřídění služeb v zákonu o elektronické evidenci tržeb č. 112/2016 Sb...36 // 18. Movité věci pevně spojené se stavebním dílem ...37 // 19. Popis ? přílohám v této publikaci ...38 // 20. Postup, jak využít pro zatřídění tuto publikaci...40 // 21. Specifické druhy majetku z pohledu zatřídění ...41 // 21.1 Majetek, u kterého je zatřídění určeno předchůdcem nebo vlastníkem ...41 // 21.2 Časově odpisovaný majetek ...41 // 21.3 Soubor majetku ...41 // 5 // 22. Živé majetky...44 // 22.1 Zvířata...44 // 22.2 Pěstitelské celky trvalých porostů ...45 // 22.3 Lesní porost...47 // 23. Zatřídění některých druhů majetků...48 // 23.1 Montované stavby v CZ-CPA...48 // 23.2 Mostní váhy...49 // 23.3 WAPKA...51 // 23.4 Klimatizace ...52 // 23.5 Pily...52 // 23.6 Kotle ...53 // 23.7 Výtahy a dopravníky...53 // 23.8 Majetek převážně pro domácnost nebo průmyslový...54 // 23.9 Regály ...55 // 23.10 Nábytek...56 // 23.11 Zařízení kuchyně...57 // 23.12 Počítače...58 // 23.13 Reklamní tabule...60 // 23.14 Kabinová infrasauna ...61 // 23.15 Nafukovací stany, haly,
reklamy...62 // 23.16 Zpevněné plochy...63 // 23.17 Parkoviště ...63 // 23.18 Závlaha hřiště ...64 // 23.19 Hydromeliorace...65 // 23.20 Terénní úpravy nebo krajinotvorba...66 // 23.21 Oplocení ...66 // 23.22 Stroje a zařízení v zemědělské výrobě ...67 // 23.23 Sklízeči mlátička...68 // 23.24 Zásobníky a sila v zemědělství ...68 // 23.25 Kamery ...69 // 23.26 Zabezpečovací zařízení...70 // 23.27 Systémy pro otevírání vrat garáží ...71 // 23.28 Ozdobné keramické předměty v hodnotě majetku ...72 // 24. Vysvětlivky ...73 // 25. Seznam použité literatury...74 // 26. Přílohy...76 // 26.1 Příloha č. 1 ? zákonu č. 586/1992 Sb...76 // 26.2 Příloha č. 2: Příloha č. 1 ? ZDP setříděná dle klasifikace...85 // 26.3 Příloha č. 3: ČÚS č. 708 pro VÚJ Příloha č. 1 ...92 // 26.4 Příloha č. 4: ČÚS č. 708 pro VÚJ Příloha č. 1 setříděna dle klasifikace... 117 // 26.5 Příloha č. 5: Klasifikace CZ-CPA s DOS, ÚOS a vysvětlivkami ...137 // 26.6 Příloha č. 6: Klasifikace CZ-CC s DOS, ÚOS a vysvětlivkami ... 170 // 26.7 Příloha č. 7: CZ-N ??? vysvětlivky jen oddíly 25, 26, 27 a 28 ... 203 // 26.8 Příloha č. 8: Pokyn D-22 ? zatřídění majetku...237 // 26.9 Příloha č. 9: Klasifikace související s přenesenou daňovou povinnost DPH § 92e . 240 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC