Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (104 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9628-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9629-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0430-7 (print)
V publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky Národní účetní rady, Jany Pilátové. Výklad je zaměřen zejména na nově platná ustanovení zákona..
001487563
Obsah // 5 // Obsah // 1. Úvod...7 // 1.1 Transpozice evropské směrnice do právního řádu ČR ...7 // 1.2 Reakce na nové právní předpisy ...9 // 1.3 Změny souvisejících zákonů . ...9 // 1.4 Dokončení rekodifikačních úprav...10 // 1.5 Nová úprava j ednoduchého účetnictví ...10 // 1.6 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy...11 // 2. Předmět účetnictví a účel účetní závěrky...12 // 2.1 Předmět účetnictví ...12 // 2.2 Vedení účetnictví...13 // 3. Účel účetní závěrky...16 // 4. Členění účetních jednotek...17 // 4.1 Mikro účetní jednotka...18 // 4.2 Malá účetní jednotka...18 // 4.3 Střední účetní jednotka ...19 // 4.4 Velká účetní jednotka...19 // 4.5 Subjekty veřejného zájmu...19 // 4.6 Malá skupina účetních jednotek...19 // 4.7 Střední skupina účetních jednotek...20 // 4.8 Velká skupina účetních jednotek...20 // 4.9 Definice pojmů...20 // 4.10 Zásady pro zařazení do příslušné kategorie UJ nebo skupiny ÚJ...20 // 4.11 Shrnutí kategorií účetních jednotek...21 // 4.12 Shrnutí kategorií skupin účetních jednotek...21 // 5. Jednoduché účetnictví...22 // 5.1 Kritéria pro možnost vedení jednoduchého účetnictví ...22 // 5.2 Předmět jednoduchého účetnictví...23 // 5.3 Jednoduché účetnictví - účetní knihy, přehledy...23 // 5.4 Sankce za nesprávné vedení jednoduchého účetnictví ...25 // 5.5 Daňové rezervy v jednoduchém účetnictví...25
// 5.6 VybranéčástiDůvodovézprávy vztahující se ? jednoduchému účetnictví...26 // 6. Účetní závěrka nově od roku 2016...28 // 6.1 Novinky týkající se účetní závěrky...28 // 6.2 Vybrané části Důvodové zprávy týkající se novinek při sestavování účetní závěrky ... 30 // 7. Ověřování účetní závěrky auditorem - nově od roku 2016 ...32 // 7.1 Nové znění § 20 odstavce 1 ZOÚ...32 // 7.2 Vybrané části Důvodové zprávy vztahující se ? povinnosti ověření účetní závěrky // auditorem ...35 // 8. Způsoby zveřejňování ...37 // 8.1 § 21 a Způsoby zveřejňování - znění platné od roku 2016 ...37 // 8.2 Vybrané části Důvodové zprávy ke změnám týkající se zveřejnění údajů z účetnictví . . 38 // 9. Oceňování zásob vlastní výroby...39 // 9.1 Nové znění § 25 odst. 5 ZOÚ...39 // 9.2 Vybrané části z Důvodové zprávy týkající se změn v oceňování vlastních výkonů ... 39 // 10. Podíly na zisku ...40 // 10.1 Nová omezující podmínka pro výplatu podílů na zisku...40 // Zákon o účetnictví // 6 // 10.2 Vybraná část z Důvodové zprávy vztahující se ? omezení výplaty podílů na zisku ... 41 // 10.3 Navazující ustanovení ze zákona o obchodních korporacích...41 // 10.3.1 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů...41 // 10.3.2 Zákonný rezervní fond...42 // 10.3.3 Podíly na zisku...42 // 11. Vybrané části z Důvodové zprávy vztahující
se ke konsolidované účetní závěrce...45 // 12. Vybrané části z Důvodové zprávy vztahující se ke zprávě o platbách...47 // 13. Novinky zákona o účetnictví účinné od 1. ledna 2017 ...49 // Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s výkladem ? 1.1. 2017...55

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC