Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9604-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9605-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0286-0 (print)
němčina
Díky této knížce se budete učit mnohem snadněji a efektivněji, lépe si nové poznatky zapamatujete a u zkoušek či v práci se vám bude dařit. Zjistíte, jaký styl učení vám vyhovuje, poznáte prověřené metody učení a time managementu, paměťové i relaxační techniky a jak si učení nejlépe zorganizovat..
001487602
Obsah // O autorech ...9 // ??1? Učenia paměť...11 // Q Fungování paměti ...13 // 1.1 Model tří paměťových skladů ...13 // 1.2 Fungování krátkodobé paměti ...15 // 1.3 Cesta z krátkodobé do dlouhodobé paměti ...23 // 1.4 Přímé důsledky fungování paměti pro učení ...25 // 1.5 Kartotéka ...25 // Q Asociační učení a učení elaboraci ...27 // 2.1 Dva základní druhy učení ...27 // 2.2 Elaborace učiva ...28 // 2.3 Metody elaborace ...30 // 2.4 Konkrétní využití elaborace při psaní zápisků a výpisků ...33 // 2.5 Speciální metoda pořizování zápisků a výpisků ...35 // Q Strukturování podporující paměť...38 // 3.1 Přínos strukturování ...38 // 3.2 Jak vypadá strukturování informací v praxi ...39 // 3.3 Příklady ? procvičení ...42 // 3.4 Speciální metoda strukturování: myšlenkové mapy ...44 // 0 Vizualizace jako metoda elaborace ...48 // 4.1 Jak funguje vizualizace ...48 // 4.2 Proč si vizualizovanou informaci pamatujeme lépe? ...51 // 4.3 Jak se dá vizualizovat? ...53 // Složky úspěšného učení ...59 // 0 Time management ...61 // 5.1 Současné vnímání času ...61 // 5.2 Analýza: Jak nakládám s časem ...62 // 5.3 Dlouhodobé plánování učení ...62 // 5.4 Týdenní plán ...64 // 5.5 Výkonnost podle denní doby ... 66 // 5.6 Denní plán ...69 // 5.7 Systematické zařazování přestávek ...71 // 5.8 Záznam o učení ...75 // Q Motivace ? učení ...78 // 6.1 Různé motivy ? učení
...78 // 6.2 Analýza motivace ...79 // 6.3 Test: Má motivace ...80 // 6.4 Rozhodování a motivace ...8! // 6.5 Co vám upevní motivaci ...82 // Q Relaxační techniky ...84 // 7.1 Proč je relaxace přínosná pro učení? ...84 // 7.2 Relaxační cvičení ...9° // 0 Plánování učení ...99 // 8.1 Je lepší učit se sám, nebo ve skupině? ...99 // 8.2 Trénink reprodukování naučené látky ...101 // 8.3 Plánování učení na příkladu seminární práce ...102 // 8.4 Pŕehled„Plánování učenľ ...?? // [«EHM Samostatné učení ...105 // 0 Jaký jste učební typ ...107 // 9.1 Jak se vnímáme a jak se chováme ...107 // 9.2 Test: Jaký jsem učební typ ...109 // 9.3 Učební typy ... 117 // IT«1 Aspekty komunikace související s učením a zkouškami ...114 // 10.1 Model čtyř uší ...114 // 10.2 Poznávání různých rovin komunikace ...117 // 10.3 Nácvik odpovědí v různých rovinách komunikace ...118 // 10.4 Varianty interpretace výroků a jejich účinku ...120 // lil Prezentace ...123 // 11.1 Téma a vymezení problému ...123 // 11.2 Shromažďování materiálu ...123 // 11.3 Vytvoření osnovy ...124 // 11.4 Vypracování prezentace ...124 // 11.5 Využití médií ...125 // 11.6 Před prezentací ...126 // 11.7 Stručný přehled pro posluchače ...128 // 11.8 Učte se od profesionálů ...128 // 1? Hlavní obory: jazyky a matematika ...130 // 12.1 Jak se učit slovíčka ...130 // 12.2 Učení několika kanály ...131 // 12.3 Jak zlepšit
porozumění textu ...132 // 12.4 Nácvik výslovnosti ...  // 12.5 Výukové programy ...  3 // 12.6 Proč si myslíme, že nemáme talent na matematiku ...II 134 // 12.7 Konkrétni tipy pro učení matematiky ... T35 // 12.8 Jak zvládnout test z matematiky ...  37 // 12.9 Opravený test ... // ? Emoční imunitní systém při učení ...142 // 13.1 Role sebeúcty ... 142 // 13.2 Vyhněte se zbytečným emočním ztrátám ... 143 // 13.3 Překážky v učení a jejich odstraňování ... 143 // ESälJ Jak zvládnout zkoušku ... // 1? Uvolnění změnou dýchání ... 151 // 14.1 Role dýchání při napětí a uvolnění ... 151 // 14.2 Dechové techniky pro okamžité uvolnění ... I53 // 14.3 Používání technik před zkouškou nebo při zkoušce ... 155 // |0 Techniky svalové relaxace ...  7 // 15.1 Princip rychlé svalové relaxace ... I57 // 15.2 Přípravná cvičení ... 158 // 15.3 Svalová relaxace při zkoušce ... 152 // 10 Techniky pro eliminaci škodlivých myšlenek při zkouškách ...164 // 16.1 Vliv myšlenek na napětí ... 164 // 16.2 Identifikace stresujících myšlenek ... 155 // 16.3 Strategie změn - potlačování nefunguje! ... I59 // 16.4 Využití u zkoušky ... 172 // ? Techniky pro změnu názorných představ ...173 // 17.1 Význam názorných představ ... 173 // 17.2 Které názorné představy by se měly zpracovat? ... 174 // 17.3 Techniky změn ... 175 // 17.4 Principy použití ... 1Q1 // 17.5 Možné problémy ... 182 // IR Testy
a zkoušky ... l84 // 18.1 Různé druhy zkoušek ... 184 // 18.2 Vyhledávání zdrojů ... 185 // 18.3 Vedte si záznamy o zkouškách ... 185 // 18.4 Zahrajte si na zkoušku ... 185 // 18.5 Analýza chyb ... 187 // 18.6 Pořadí vypracovávání zadání ... 137 // Literatura // 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC