Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9687-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9686-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0285-3 (print)
Publikace řeší vybrané problémy společenské odpovědnosti firem (CSR) s ohledem na specifika firem společensky citlivých odvětví, jako jsou například firmy chemického průmyslu, výrobci alkoholických a tabákových výrobků či firmy hazardního průmyslu..
001487626
Obsah // O autorech... // Poděkování... // Úvod, cíle, metodologie... // 1. Koncept společenské odpovědnosti firem ... // 1.1 Vymezení společenské odpovědnosti firem... // 1.2 Stakeholdeři v pojetí konceptu společenské odpovědnosti firem... // 1.3 Oblasti společenské odpovědnosti firem ... // 2. Partnerství v kontextu CSR ... // 2.1 Alternativní modely partnerství ... // 2.2 Prvky modelů partnerství... // 2.2.1 Podniky ... v... // 2.2.2 Univerzity ... .*...’**... // 2.2.3 Vlády ... // 2.2.4 Neziskové organizace... // 2.3 Formy partnerství podniků a jejich přínosy a rizika ... // 2.3.1 Mezipodniková partnerství... // 2.3.2 Partnerství podniků a univerzit... // 2.3.3 Partnerství podniků a vlád ... // 2.3.4 Partnerství podniků, univerzit a vlád ... // 2.3.5 Partnerství podniků a neziskových organizací... // 3. Ekonomická odpovědnost firem... // 3.1 Ekonomická činnost firem a jejich společenská odpovědnost ... // 3.2 Aktivity ekonomické odpovědnosti firem... // 3.2.1 Uplatňování principů dobrého řízení ... // 3.2.2 Poskytování kvalitních a bezpečných výrobků zákazníkům ... // 3.2.3 Tvorba a zavádění inovací a zajištění udržitelnosti produktů .. // 3.2.4 Posilování vztahů se zákazníky... // 3.2.5 Posilování vztahů s vlastníky a investory ... // 3.2.6 Posilování dodavatelsko-odběratelských vztahů ... // 3.3 Přínosy aktivit ekonomické odpovědnosti firem ... // 3.4 Institucionální podpora
a standardizace ekonomické odpovědnosti // firem v České republice... // . 9 // 12 // 13 // 17 // 18 // 20 // 21 // 25 // 26 // 29 // 29 // 31 // 32 // 33 // 34 // 34 // 36 // 39 // 42 // 43 // 45 // 46 // 47 // 48 // 50 // 51 // 53 // 54 // 55 // 57 // 58 // 6 ¦ // 4. Sociální odpovědnost firem...61 // 4.1 Vymezení a důvody sociální odpovědnosti firem...62 // 4.2 Aktivity sociální odpovědnosti firem...62 // 4.2.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...63 // 4.2.2 Péče o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců...64 // 4.2.3 Zákaz diskriminace ...64 // 4.2.4 Ostatní aktivity sociální odpovědnosti firem...66 // 4.3 Přínosy aktivit sociální odpovědnosti firem ...71 // 4.4 Institucionální podpora sociální odpovědnosti firem // v České republice...72 // 5. Environmentální odpovědnost firem ...75 // 5.1 Vymezení a důvody environmentální odpovědnosti firem...76 // 5.2 Aktivity environmentální odpovědnosti firem ...77 // 5.2.1 Zajištění souladu s environmentální legislativou...78 // 5.2.2 Prosazování odpovědné vnitřní environmentální kultury...79 // 5.2.3 Prosazování odpovědných vnějších environmentálních // opatření ... ?...83 // 5.2.4 Zajištění souladu s principy udržitelného rozvoje, udržitelné // výroby a spotřeby a dalšími dobrovolnými standardy ...86 // 5.3 Přínosy aktivit environmentální odpovědnosti firem ...87 // 5.4 Institucionální podpora environmentální odpovědnosti
firem // v České republice...88 // 6. Etická odpovědnost firem...91 // 6.1 Vymezení etické odpovědnosti firem...92 // 6.2 Aktivity etické odpovědnosti firem...93 // 6.2.1 Instalace etického kodexu podniku...93 // 6.2.2 Vzdělávání a výcvik zaměstnanců ? etickému jednání...97 // 6.2.3 Ostatní aktivity etické odpovědnosti firem...98 // 6.3 Přínosy aktivit etické odpovědnosti firem...101 // 6.4 Institucionální podpora etické odpovědnosti firem // v České republice...102 // 7. Filantropická odpovědnost firem...105 // 7.1 Firemní filantropie, firemní občanství a firemní angažovanost // v komunitě ...106 // 7.2 Firemní dobrovolnictví...107 // 7.2.1 Vymezení firemního dobrovolnictví...107 // 7.2.2 Formy firemního dobrovolnictví...108 // 7.2.3 Přínosy firemního dobrovolnictví...109 // 7.2.4 Institucionální podpora a stav firemního dobrovolnictví // v České republice ...110 // ¦ 7 // 7.3 Firemní dárcovství...112 // 7.3.1 Vymezení firemního dárcovství...112 // 7.3.2 Formy firemního dárcovství...113 // 7.3.3 Přínosy firemního dárcovství...115 // 7.3.4 Institucionální podpora a stav firemního dárcovství // v České republice ...116 // 8. Podpora CSR aktivit ze zdrojů Evropské unie ...119 // 8.1 Zdroje EU využitelné pro spolufinancování CSR aktivit...120 // 8.2 Spolufinancování CSR aktivit ze zdrojů EU v programovém období // 2007-2013 v České republice...121 // 8.2.1 Operační program Podnikání
a inovace...122 // 8.2.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost...124 // 8.2.3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost... 125 // 8.2.4 Operační program Životní prostředí...126 // 8.3 Možnosti spolufinancování CSR aktivit ze zdrojů EU // v programovém období 2014-2020 v České republice...127 // 8.3.1 Operační program Podnikání a inovace // pro konkurenceschopnost...128 // 8.3.2 Operační program Zaměstnanost ... 129 // 8.3.3 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ...130 // 8.3.4 Operační program Životní prostředí...130 // 9. Aplikace konceptu CSR vybranými firmami společensky citlivých // odvětví v praxi České republiky ...133 // 9.1 Chemický průmysl a CSR společnosti PRECHEZA a.s...134 // 9.1.1 Chemický průmysl v ČR...134 // 9.1.2 Program Responsible Care ...135 // 9.1.3 CSR společnosti PRECHEZA a.s...135 // 9.1.4 Zhodnocení aplikace konceptu CSR firmami chemického // průmyslu v České republice ...141 // 9.2 Výroba výbušnin a CSR společnosti Explosia a.s...142 // 9.2.1 Výbušniny a společnost...142 // 9.2.2 CSR společnosti Explosia a.s...143 // 9.2.3 Zhodnocení aplikace konceptu CSR u firem vyrábějících // výbušniny v České republice...148 // 9.3 Pivovarnictví a CSR společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s...148 // 9.3.1 Český svaz pivovarů a sladoven ...149 // 9.3.2 CSR společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s...150 // 9.3.3 Zhodnocení aplikace konceptu CSR u firem vyrábějících
// pivo v České republice...156 // 9.4 Výroba lihovin a CSR společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s...157 // 9.4.1 Unie výrobců a dovozců lihovin ČR ...157 // 8 ¦ // 9.4.2 CSR společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s...158 // 9.4.3 Zhodnocení aplikace konceptu CSR u firem vyrábějících // lihoviny v České republice...163 // 9.5 Tabákový průmysl a CSR společnosti Philip Morris ČR a.s...163 // 9.5.1 Tabákový průmysl v České republice...163 // 9.5.2 Aplikace konceptu CSR firmami tabákového průmyslu // v České republice ...164 // 9.5.3 CSR aktivity společnosti Philip Morris ČR a.s...165 // 9.5.4 Zhodnocení aplikace konceptu CSR firmami tabákového // průmyslu v České republice ...170 // 9.6 Herní průmysl a CSR společnosti SAZKA a.s...170 // 9.6.1 Herní průmysl v České republice...170 // 9.6.2 Aplikace konceptu CSR z pohledu provozovatelů // technických her...173 // 9.6.3 Aplikace konceptu CSR z pohledu loterijní společnosti // SAZKA a.s...174 // 9.6.4 Zhodnocení aplikace konceptu CSR firmami herního // průmyslu v České republice ...’...180 // 10. Návrh metodiky aplikace konceptu CSR firmami společensky // citlivých odvětví...183 // 10.1 Iniciace aplikace komplexně pojatého konceptu CSR ...185 // 10.2 Shromáždění a analýza podkladů...185 // 10.3 Formulace optimálního konceptu CSR ...187 // 10.4 Implementace, komunikování, monitorování a kontrola // konceptu CSR...188 // Závěr...189 // Seznam literatury...191 // Seznam zkratek...207
// Seznam obrázků...210 // Shrnutí...211 // Summary...212 // Rejstřík...213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC