Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (320 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9799-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9798-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0419-2 (print)
Zkušení autoři se v této publikaci komplexně věnují nástrojům posilování vztahů se zákazníky na B2B trzích. Seznamují čtenáře s novodobým pojetím marketingu – jeho základními rysy, principy, fázemi a vývojovými trendy. Publikace je inspirací ke změnám v podnikatelských přístupech manažerů operujících na B2B trzích..
001487683
Obsah // O autorech...9 // Úvod, cíle, metodologie...12 // 1. Strategický marketing vztahů se zákazníky ...15 // 1.1 Doména strategického marketingu vztahů se zákazníky ... 16 // 1.2 Marketing vztahů... 19 // 1.2.1 Základní rysy marketingu vztahů...20 // 1.2.2 Důležité trendy v marketingu vztahů a CRM...22 // 1.3 CRM...24 // 1.3.1 Podstata CRM a jeho odlišnost od marketingu vztahů...24 // 1.3.2 Složky a klíčové procesy CRM ...25 // 2. Marketing vztahů: vývoj a klíčové koncepty...29 // 2.1 Vznik marketingu vztahů a alternativní přístupy ? němu ...30 // 2.2 Klíčové principy marketingu vztahů ...33 // 2.3 Marketing vztahů v hodnotové síti...34 // 3. Komplexní řešení potřeb zákazníka - moderní trend vytváření hodnoty pro // zákazníky v hodnotové síti ...37 // 3.1 Hodnota, kterou obdrží zákazník...38 // 3.1.1 Podstata hodnoty pro zákazníka - co zákazník nakupuje ...39 // 3.1.2 Nové pojetí hodnoty pro zákazníka na bázi komplexního řešení // jeho potřeb...41 // 3.2 Význam komplexního řešení potřeb a požadavků pro zákazníka // u produktů určených pro výrobní spotřebu ...44 // 4. Nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu a jejich úloha // při posilování vztahů se zákazníky...49 // 4.1 Komplexní sortiment produkce, inovovaný podle potřeb a požadavků // zákazníků na B2B trhu...50 // 4.1.1 Současné pojetí a úloha komplexního sortimentu produkce při // posilování
vztahů se zákazníky...51 // 4.1.2 Prospěšnost komplexního sortimentu produkce pro posilování // vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty ...52 // 4.2 Vysoká a stálá kvalita produkce na B2B trhu ...60 // 4.2.1 Současné pojetí a úloha kvality produkce při posilování // vztahů se zákazníky na B2B trhu ...60 // 4.2.2 Prospěšnost vysoké a stálé kvality produkce pro posilování // vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty ...63 // 6 ¦ // 4.3 Dostatečná šíře sortimentu služeb zákazníkům na B2B trhu...72 // 4.3.1 Současné pojetí a význam služeb zákazníkům...72 // 4.3.2 Šíře sortimentu služeb na B2B trhu ...75 // 4.3.3 Prospěšnost komplexního sortimentu služeb pro posilování // vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty ...79 // 4.4 Vysoká kvalita služeb na B2B trhu...92 // 4.4.1 Současné pojetí a úloha kvality služeb při posilování // vztahů se zákazníky na B2B trhu ...92 // 4.4.2 Prospěšnost vysoké kvality služeb pro posilování vztahů // se zákazníky na trhu s chemickými produkty...98 // 4.5 Partnerský a flexibilní styl obsluhy zákazníků na B2B trhu...105 // 4.5.1 Současné pojetí a úloha partnerského a flexibilního stylu // obsluhy zákazníků na B2B trhu ...105 // 4.5.2 Prospěšnost partnerského a flexibilního stylu obsluhy zákazníků // pro posilování vztahů s nimi na trhu s chemickými produkty..108 // 4.6 Vybavení dodavatelů pro přizpůsobení se
potřebám a požadavkům // zákazníků na B2B trhu...119 // 4.6.1 Současné pojetí a úloha vybavení dodavatelů pro přizpůsobení se potřebám a požadavkům zákazníků při posilování vztahů // se zákazníky na B2B trhu...119 // 4.6.2 Prospěšnost vybavení dodavatelů pro posilování vztahů // se zákazníky na trhu s chemickými produkty...125 // 4.7 Cenová dostupnost na B2B trhu...136 // 4.7.1 Cena a její úloha v posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu ... 136 // 4.7.2 Prospěšnost cenové dostupnosti pro posilování vztahů // se zákazníky na trhu s chemickými produkty...138 // 4.8 Přitažlivá marketingová komunikace na B2B trhu ...144 // 4.8.1 Marketingová komunikace a její úloha při posilování vztahů // se zákazníky na B2B trhu...144 // 4.8.2 Prospěšnost marketingové komunikace pro posilování vztahů // se zákazníky na trhu s chemickými produkty... 148 // 4.9 Speciální akce pro zákazníky na B2B trhu ...161 // 4.9.1 Speciální akce pro zákazníky a jejich úloha při posilování vztahů // s nimi na B2B trhu ...161 // 4.9.2 Prospěšnost speciálních akcí pro zákazníky při posilování vztahů // s nimi na trhu s chemickými produkty...165 // 4.10 Zákaznicky orientovaná firemní kultura v podniku a styl řízení // na B2B trhu ...173 // 4.10.1 Firemní kultura a její úloha při posilování vztahů se zákazníky ... 173 // 4.10.2 Prospěšnost zákaznicky orientované firemní kultury a stylu // řízení
pro posilování vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty... 177 // 4.11 Celková úroveň a pověst podniku dodavatele u zákazníků na B2B trhu ... 188 // 4.11.1 Pověst podniku a její úloha při posilování vztahů se zákazníky // na B2B trhu ...188 // 4.11.2 Prospěšnost celkové úrovně a pověsti podniku pro posilování // vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty ...193 // 4.12 Propojení výrobního podniku a ostatních subjektů hodnotové sítě // se zákazníky na B2B trhu...203 // 4.12.1 Současné pojetí a úloha propojení výrobního podniku a ostatních // subjektů hodnotové sítě se zákazníky na B2B trhu ...203 // 4.12.2 Prospěšnost propojení výrobního podniku a ostatních // subjektů hodnotové sítě se zákazníky na trhu s chemickými produkty...205 // 4.13 Klíčové nástroje posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu...220 // 4.13.1 Prospěšnost rámcových aspektů komplexního řešení potřeb // zákazníka pro zákazníky nakupující chemické produkty...223 // 4.13.2 Rozdíly ve vnímání prospěšnosti rámcových aspektů komplexního // řešení potřeb zákazníka z pohledu zákazníků podle kategorií chemických produktů...224 // 4.13.3 Rozdíly ve vnímání prospěšnosti rámcových aspektů komplexního // řešení potřeb zákazníka podle velikosti podniků zákazníků ...229 // 4.13.4 Rozdíly ve vnímání prospěšnosti rámcových aspektů komplexního // řešení potřeb
zákazníka podle zařazení manažerů v podniku zákazníka...232 // 4.13.5 Rozdíly ve vnímání prospěšnosti rámcových aspektů komplexního // řešení potřeb zákazníka podle charakteristik manažerů podniku zákazníka ...239 // 5. Přínosy posilování vztahů se zákazníky - růst výkonnosti podniků...245 // 5.1 Výkonnost podniku: obecné vymezení...246 // 5.2 Výkonnost podniku z hlediska zákazníků v kontextu systému výkonnosti // podniku ...248 // 5.3 Měření výkonnosti podniku z pohledu zákazníků na B2B trhu ...249 // 5.3.1 Hodnota pro zákazníka a její měření na B2B trhu...250 // 5.3.2 Výstupní měřítka výkonnosti podniku z pohledu zákazníků // a jejich měření...269 // Závěr...282 // Použitá literatura...286 // Seznam zkratek...303 // Souhrn...304 // Summary...306 // Rejstřík...308

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC