Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Portál 2008
1 online zdroj (560 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-0319-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-7367-094-8 (print)
Je jednání států řízeno normami společenství, které mají svou vlastní váhu, nebo každý jedná pouze ve svém zájmu a v mezinárodních vztazích převládá anarchie, v níž bezpečí zajišťuje jen vlastní síla? Podobně jako v jiných oborech sociálních věd i v mezinárodních vztazích se uplatňuje řada často i protichůdných teorií. Rychlý vývoj a proměnlivost předmětu zkoumání i jeho chápání implikují potřebu objasňování teoretických východisek. Nejde jen o vědecké analyzování, teoretické poznatky jsou nezbytným východiskem pro každodenní politickou praxi. Autoři předkládají významná témata z teorie mezinárodních vztahů. Kromě neopominutelných otázek vyplývajících z klasických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) se věnují současným tématům evropské integrace, globalizace, hegemonie a multilateralismu..
001487685
Obsah // Úvod: Mezi univerzální říší a teritoriálním státem // REALISMUS // 1 Realismus jako praktické vědění... // 1.1 Obrana politiky před vědou a morálkou (H. J. Morgenthau) // 1.2 Idealistická a realistická antropologie (H. J. Morgenthau). . // 1.3 Spojení realismu s idealismem (E. H. Carr a R. Niebuhr) . . // 2 Realismus jako teoretické vědění... // 2.1 Politika mezi národy (H. J. Morgenthau)... // 2.2 Morgenthauovo dilema... // 2.3 Realismus třetího obrazu: Kenneth N. Waltz... // 3 Realismus mezi historií a vědou ... // 3.1 Historický a naturalistický realismus ... // 3.2 Metodologická debata... // 3.3 Štrukturalistický realismus: obranný a útočný... // 27 // 29 // 29 // 38 // 46 // 63 // 63 // 75 // 83 // 97 // 97 // 104 // 129 // LIBERALISMUS A JEHO ALTERNATIVY...151 // 4 Liberalismus a jeho alternativy ve filozofii mezinárodních vztahu (M. Wight) 153 // 4.1 Antropologie a právo...157 // 4.2 Ontologie a epistemologie...162 // 4.3 Morálka, politika, válka...172 // 5 // ANARCHIE A ŘÁD VE SVĚTOVÉ POLITICE // 5 Liberalismus a jeho alternativy v teorii mezinárodních vztahů // sedmdesátých a osmdesátých let...187 // 5.1 (Neo)liberalismus proti neorealismu...189 // 5.2 Konvergence liberalismu a historického realismu...195 // 6 Liberalismus a jeho alternativy ve studiích konfliktu...199 // 6.1 Zrození disciplíny z ducha liberalismu...199 // 6.2 Tři přístupy...206 // 6.3 Realistický a idealistický liberalismus...217
// » // MARXISMUS // // ??? // 223 // 7 Teorie světosystémů (I. Wallerstein)...225 // 7.1 Teoretická východiska...225 // 7.2 Fungování kapitalismu...233 // 7.3 Konec kapitalismu...241 // 8 Britský a gramsciovský marxismus...251 // 8.1 Historicko-materialistická teorie modernity...251 // 8.2 Impérium občanské společnosti...257 // 8.3 Třídní boj a kulturní hegemonie...266 // 9 Postmarxismus Charlese Tillyho...273 // 9.1 Zrození moderního státu z války...275 // 9.2 Národní stát a násilí...282 // // KONSTRUKTIVISMUS...291 // 10 Konstruktivismus proti objektivismu...293 // 10.1 Od naturalismu ke kulturalismu...293 // 10.2 Vzestup a pád teritoriálního státu (J. G. Ruggie)...308 // 11 Dekonstrukce anarchie a společenství...313 // 11.1 Protiklad...314 // 11.2 Dekonstrukce...321 // 11.3 Hrozby a naděje deteritorializace...326 // 12 Alternativní konstrukce světového řádu (Alexander Wendt)...331 // 12.1 Řád kulturní a politický...331 // 12.2 Tři kultury anarchie...336 // 12.3 Nevyhnutelnost univerzálního státu...345 // 6 // OBSAH // SOUČASNÉ APLIKACE // 13 Teorie evropské integrace...361 // 13.1 Od federalismo ? liberálnímu intergovernmentalismu...361 // 13.2 Víceúrovňové vládnutí a nový institucionalismus...367 // 13.3 Konstruktivismus v evropských studiích...374 // 14 Liberalismus a globalizace...381 // 14.1 Tři pohledy na globalizaci...381 // 14.2 Suverenita v globalizovaném světě...386 // 14.3 Globální vládnutí...388
// 15 Americká politika po 11. září 2001 ...397 // 15.1 Úvod. Spor o transatlantickou roztržku...397 // 15.2 Čtyři podoby zahraničněpolitické tradice...406 // 15.3 Neoimperialismus versus multilateralismus ...422 // NORMATIVNÍ TEORIE // 443 // 16 Globální sociální spravedlnost...445 // 16.1 Realismus...445 // 16.2 Liberalismus...448 // 16.3 Radikalismus aneb „Tvrdý“ revolucionismus...468 // 17 Globální demokracie: globální politická spravedlnost...477 // 17.1 Teorie nadnárodní demokracie...479 // 17.2 Kritikové a skeptikové...488 // 17.3 Nadnárodní demokracie a evropská integrace...494 // 18 Humanitární intervence...501 // 18.1 Válka jménem lidských práv?...501 // 18.2 Čtrnáct tezí...505 // Závěr: Postvestfálská situace...519 // Vestfálský systém...520 // Válka a ekonomická globalizace...524 // Válka a kulturní globalizace...525 // Scénáře budoucnosti...527 // 531 // 553 // Bibliografie Rejstřík . . // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC