Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Portál 2003
1 online zdroj (152 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-0254-7 (online ; pdf)
ISBN 80-7178-748-5 (print)
S procesem globalizace někteří lidé spojují naději na nové možnosti ekonomického a sociálního rozvoje, na překonávání kulturních rozdílností a s nimi spojeného nepřátelství mezi jednotlivými kulturami. Jiní v globalizaci vidí hrozbu, která rozrušuje tradiční politické, ekonomické a sociální vztahy a dále vyostřuje environmentální problémy. Naši přední odborníci z různých fakult Univerzity Karlovy zde představují současné porozumění globalizaci z hlediska svých rozličných disciplín a její projetí jako procesu hospodářského, politického, sociálního a kulturního, i to, jak globalizace interaguje s životním prostředím i duchovním a náboženským myšlením současnosti. To, k čemu autoři dospívají a co jediné může být v souladu s jejich vědomím a svědomím, je opatrné hodnocení ambivalence budoucnosti..
001487696
Obsah // Předmluva...7 // Úvod: Peripetie procesu globalizace ...9 // Václav Mezřický // Vznik procesu globalizace a jeho hlavní aktéři...9 // Hlavní aktéři globalizace...12 // Pozitiva a negativa globalizace...14 // „Historické pozadí“ a globalizace...17 // Vliv globalizace na postavení národních států // a politické systémy...18 // Perspektivy globalizace...24 // Závěr...28 // Literatura...28 // 1. Globální problémy životního prostředí...31 // Bedřich Moldau, Martin Braniš // Proměny názorů a postojů к životnímu prostředí v čase ...32 // Růst populace a vzorce spotřeby...35 // Globální problémy spojené s atmosférou...41 // Hydrologický cyklus, využívání a znečišťování vody ...47 // Degradace půdy a produkce potravin...50 // Globální ohrožení biodiverzity...56 // Odpověď na ekologické problémy na mezinárodní úrovni ...62 // Závěr: Světový summit o udržitelném rozvoji...68 // Literatura...69 // 2. Globalizace jako hospodářský proces // a civilizační výzva...71 // Lubomír Mlčoch // Globalizace - „světověk“: smršťování prostoru // a zrychlování ekonomického času? ...73 // Postsuverénní státy a rodící se globální „superstáť?...75 // Divergence v distribuci bohatství - potřeba // globálního „sociálního vyrovnání“? ...83 // Ohrožuje globální kapitalismus // riziky destabilizace sám sebe?...86 // Globalizace - cesta к „civilizaci lásky“, nebo ke světovému
// terorismu a revoluci?...89 // Literatura...91 // 3. Sociální souvislosti globalizace: // globalizace jako postmoderní ambivalence ...93 // Miloslav Petrusek // Existenciálni a ontologická nejistota a problém důvěry...93 // Globalizace jako extenze postmodernismu...95 // Ambivalence aneb Obtíže jednoznačnosti...97 // Smutek pesimistických scénářů ...101 // Expanzivní globalizace jako neřízená střela?...107 // A co člověk? ...111 // Literatura...113 // 4. Antropologický rozměr globalizace...115 // Ivan Mucha // Soudobá civilizace a svádění ...117 // Meze prosazování racionality moderní civilizace ...119 // Samovývoj globalizované společnosti ... 123 // Smrt člověka, či mutace lidského rodu? ...127 // Literatura...130 // 5. Globalizace a náboženství...133 // Ibmáš Halík // Reprivatizace a repolitizace náboženství ...135 // Globalizace a změny sociálních rolí náboženství...140 // Křesťanství a globalizace...145 // Literatura...146 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC