Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Portál 2006
1 online zdroj (728 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-0275-2 (online ; pdf)
ISBN 80-7367-038-0 (print)
Analýza stranicko-politických systémů. Politické strany jsou jedním ze základních prostředků k zajištění demokratické vlády. Umožňují formování názorů občanů, jejich agregaci a vyjadřování ve volbách. V jejich fungování nebo naopak dysfunkci se projevuje kvalita celých politických systémů. Stávají se proto privilegovaným předmětem studia politologie. Na základě klasických typologií (G. Sartoriho, J. Blondela) popisují autoři systémy politických stran v rozšířené Evropské unii a ostatních státech západní Evropy. Věnují se jejich současnému stavu, jednotlivým významným stranám, konfliktním liniím, vývoji, proměnám a významu pro politiku v jednotlivých zemích. Publikace je určena všem zájemcům o politiku a politické strany v Evropě, především studentům politologie a příbuzných oborů i odborníkům v těchto oblastech. Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., je vedoucím katedry politologie Fakulty sociálních studií MU v Brně. Dalšími spoluautory jsou PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Lubomír Kopeček, PhD., a Mgr. Roman Chytílek..
001487736
Obsah // Předmluva... 7 // Politická strany a stranická systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě . . 9 // Úvod ... 9 // Pojem politické strany... 10 // Konfliktní linie v Evropě... 19 // Stranické rodiny v evropské komparativní perspektivě ... 30 // Stranické systémy... 40 // Póly a polarita ve stranicko-politických systémech... 51 // Shrnutí... 52 // Velká Británie, Irsko, Malta: vliv westminsterské tradice... 55 // Spojené království Velké Británie a Severního Irska... 57 // Irsko ... 75 // Malta... 89 // Francie a Monako...97 // Francie... 99 // Monako... 117 // Benelux...121 // Belgie... 124 // Nizozemsko ...139 // Lucembursko ...166 // Skandinávie...175 // Švédsko...182 // Dánsko... 204 // Norsko...224 // 5 // OBSAH // Finsko...238 // Island...262 // Německy hovořící země...283 // Německo...286 // Rakousko...308 // Švýcarsko...325 // Lichtenštejnsko... 344 // Jihoevropské země...351 // Španělsko ...353 // Portugalsko ... 367 // Andorra...376 // Itálie ... 381 // San Marino...400 // Řecko...405 // Kypr...419 // Střední Evropa...431 // Česko...438 // Slovensko...453 // Maďarsko...480 // Polsko...496 // Slovinsko...529 // Pobaltské státy...551 // Litva...553 // Lotyšsko ...572 // Estonsko... 588 // Podněty a výsledky. Volební a stranické systémy v evropských zemích.603 // Disciplína v šedé zóně?...603 // Základní pojmy: volební systémy, typologie volebních systémů...605 // Volební systémy a stranické
systémy: zkoumání účinků...609 // Stranické a volební systémy evropských zemí...617 // Dynamické koncepty vztahu volebních a stranických systémů...646 // Schémata zachycující vývoj a konfigurace politických stran // v evropských zemích...652 // Literatura...693 // Rejstřík jmenný...721 // Rejstřík věcný...723 // ?

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC