Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Portál 2011
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-0113-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-262-0111-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-262-0026-0 (print)
Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat? Autor se snaží podat stručný a populární přehled především sociologický a využívající překrývání oborů – v tomto případě samozřejmě především se sociální psychologií. Čtenář v knize nalezne příklady z historie, skutečné kauzy i ilustrativní momenty z prózy. Podtitul „Proč lidé vraždí a jezdí načerno“ ukazuje křehké hranice mezi různými způsoby negativního lidského jednání. Vyjadřuje zkušenost moderní doby, že za určitých sociálních, historických a osobních okolností je člověk schopen netušeného jednání. Publikace obsahuje základní klíčové sociologické pojmy a pojmy z kriminologie a věcný rejstřík by mohl sloužit jako malý orientační slovník oboru. Cílovou skupinou jsou studenti sociologie, společenských věd, učitelé středních a vysokých škol, publicisté, širší veřejnost zajímající se o to, kde se společnost a jedinec dostávají do krize. Jan Jandourek působí jako spisovatel a vydavatel knih v nakladatelství Tartaros. V Portálu vyšly jeho knihy Svatí a kacíři světových náboženství (1998), Sociologický slovník (2001), Úvod do sociologie (2003)..
001487767
Obsah // Úvod...7 // 1 Co je zločin?...9 // Exkurz: mapa zločinu u nás...10 // Ještě jeden exkurz: zločin se může stát všude...11 // Meze zdravého rozumu...11 // Definice zločinu...12 // Různé stupně provinění...14 // Zločin bez oběti...16 // Kavalírský delikt...17 // Kdo je oběť a za co si sama může...18 // 2 Historie uvažování o zločinu...21 // Stopy a záznamy...>...22 // Mužský a ženský zločin...25 // Nebezpečné třídy a nebezpečné rasy...26 // Nebezpeční jedinci v zorném poli sociologických škol . . . 28 // 3 Jak zločin zkoumá sociologie? // Specifika sociologického přístupu...37 // Náboženské teorie...38 // Teorie přirozeného práva...40 // Teorie sociální struktury...44 // Sociální dezorganizace...44 // Sociální ekologie...45 // Anomie (strain theory)...46 // Teorie subkultury...47 // Labelling...48 // Marxistické teorie zločinu...49 // Biologické a psychologické teorie...49 // 4 Zločin a vlastnictví...61 // Žhářství...61 // Vydírání...62 // Vloupání...64 // Zpronevěra...65 // Krádež ... 67 // 5 Zločin a sexualita...73 // Gender a zločin...73 // Znásilnění...76 // Pornografie...85 // Prostituce...90 // 6 Organizovaný zločin...95 // Mafie...96 // 7 Stát jako zločinec, politický zločin a terorismus...99 // Cílená likvidace...99 // Terorismus...104 // 8 Drogy a alkohol...125 // Malý exkurz - zločin škodí zdraví...126 // Gateway model...128 // 9 Zločin a trest...131 // Exkurz:
třikrát a dost...134 // Trestem není jen vězení...136 // Dohlížet a trestat...138 // Speciální případ - trest smrti...140 // Exkurz: unavený chlapec a trest smrti...145 // Budoucnost zločinu...147 // Vybrané pojmy...149 // Literatura...169 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC