Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Vyšehrad 2017
1 online zdroj (248 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7429-834-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-7429-753-3 (print)
Miloš Rejchrt je muž mnoha profesí. Především sloužil řadu let jako evangelický farář. Později byl však také mluvčím Charty 77, objevil se jako herec ve filmu Žert, živil se jako topič v Národním muzeu, skládal písně a se skupinou Berani je i zpíval. Několik let působil v náboženské redakci Českého rozhlasu. A právě rozhlasové pořady jsou základem této knihy, kterou napsal spolu s Petrem Vaďurou..
001488177
Obsah // Samuel ( 1 Samuelova 3,1-21)... 11 // Davidův hřích (2 Samuelova 12,7-10.13) ... 17 // Radost z Hospodina 23 // Víra navzdory utrpení (Job 19,1-29) ... ?... 32 // Tklivá píseň Davidova (Žalm 7)... 39 // Kdo je člověk? (Žalm 8)... 45 // Hledání Boha (Žtfřm 14J... 55 // Pozvednutí duše ? Bohu ... 61 // ? tobě, Hospodine, volám (Žalm 28 - Kralický překlad)... 68 // Moc Hospodinova hlasu (Žalm 29)... 75 // Hospodin jako ochrana před svévolníky (Žalm 36)... 81 // Hospodina miluji (Žalm 116)... 88 // Volání z hlubin (Žalm 130)... 94 // Dům na písku a dům na skále // (Matoušovo evangelium 7,21-23)...102 // (Matoušovo evangelium 7,24-29)...104 // Bůh chce milosrdenství, ne oběti // (Matoušovo evangelium 9,9-13 - Český studijní překlad)...107 // Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených...112 // (Matoušovo evangelium 22,1-14 - Český studijní překlad)..112 // Mentalita farizeů a zákoníků // (Matoušovo evangelium 23,1-12)...117 // Uzdravení setníkova otroka (Lukášovo evangelium 7,1-10)..122 // Vyčištění chrámu (Janovo evangelium 2,13-25)...127 // Jak Bůh miloval svět (Janovo evangelium 3,1-17)...133 // Dveře do ovčína a dobrý pastýř (Janovo evangelium 10,1-18)... 139 // Tajemství vztahu Otce a Syna (Janovo evangelium 14,1-11).145 // Nevěřící Tomáš (Janovo evangelium 20,19-31)... 151 // Svatý Štěpán a mučednictví // (Skutky apoštolské6. a 7. kapitola)...157 // Důsledky ospravedlnění // (Římanům
5,1-11-Český studijní překlad) ...165 // Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řwmmím 8,31-3 9J ... 171 // Dobré rady do vztahů s lidmi (??? 12,11-14J ...176 // Lidská sexualita (1 Korintským 6,12-20)...l8l // Hliněné nádoby a poklad v nich ukrytý // (2.list Korintským 4, 5-7)...188 // Žijte jako děti světla (E/čzsfeým 5,1-20-ČSPJ ...195 // Smysl utrpení křesťanů (2 Tesalonickým 1,1-12)...201 // Oběť Kristova a oběti naše (List Židům, 13,8-16) ...207 // Bohatí a chudí (Jakubova epištola 2,1-13)...214 // Jak reagovat na urážky ( 1 Petrův 3,8-18 - ČSP)...220 // Jak milovat? (1 Janův 3,13-24) ...227 // Nemilujte slovem, ale skutkem (1 Janův 3,18-24)...233 // Zjevení Krista (Zjevem" 1,9-18J...239 // Ediční poznámka...246 // % // <«

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC