Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Vyšehrad 2016
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7429-854-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-7429-643-7 (print)
Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách..
001488181
OBSAH // Úvod... 11 // 1. ZMĚNY V DĚJINÁCH: // CÍRKEV, KONTINUITY A DISKONTINUITY... 15 // 1.1 Paradigmatické promény západního křesťanství ... 15 // 1.2 Ztráta katolicity a nastoupení cesty ? sekularizaci ... 24 // 1.3 Církev a diskontinuity moderny ... 35 // Revoluce a církev... 36 // Dvojí periodizace evropských a církevních dějin ... 40 // Radikální proměny západní společnosti ... 44 // Prohlubování diskontinuity vývoje západní společnosti... 47 // Dynamické proměny Západu po roce 1918 ... 51 // 2. CÍRKEV V MODERNÍ DOBĚ. ČTYŘI SONDY // DO PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ ... 55 // 2.1 Církev a politické zřízení: příběh hnutí Sillon... 55 // Demokratické a republikánské hnutí katolické mládeže: protimluv? . 57 // Demokratické hnutí a proměny papežské politiky ... 62 // Apoštolský list Notre charge: odsouzení a rozpuštění Sillonu ... 66 // Církev, monarchisté, republikáni: dvojí metr?... 70 // 2.2 Jak historici středověku zachránili katolickou církev... 77 // Teologie a společnost v 19. století ... 77 // Spor o výklad církevních dějin ... 81 // Církevní úřady a církevní dějiny Historie a teologie ... // S 00 // 2.3 Prameny křesťanství a moderní kritika... 91 // Alfred Loisy a jeho dílo... 92 // Na cestě k exkomunikaci... 97 // Alfred Loisy ateista?...101 // 2.4 Stanovení diagnóze: katolicismus // mezi modernismem a medievalismem...106 // Katolicita, modernismus a medievalismus...108 // Budoucnost
náboženství ...112 // 3. KONCIL, CÍRKEV, SPOLEČNOST... 115 // 3.1 Proč koncil? Proč tehdy? ...115 // 3.2 Svoboda koncilu a role papežství ...122 // Předpoklady svolání Druhého vatikánského koncilu...124 // Jan XXIII. a zrod myšlenky koncilu...126 // Pavel VI. a jeho role na koncilu ...133 // Koncil a jeho papežové, papežové a jejich koncil ...140 // 3.3 Druhý vatikánský koncil a otázka omylů a herezí ...142 // Katolický integrismus a potlačování legitimní plurality // uvnitř církve ...143 // Odmítání dějinnosti či postavení nad a mimo dějiny...150 // Ignorování pastorální a evangelizační dimenze // a alibistický kult doktrinálnosti...152 // Působení dualistického myšlení, nepňjetí tělesnosti // a pohrdání sexualitou ...155 // Sebestřednost a vymezování proti legitimnímu domýšlení // a prosazování křesťanských myšlenek mimo rámec církve...157 // Rezignace na katolicitu/univerzalitu a definování církevní indentity // v polemickém vymezování...160 // Nadřazenost struktury a institucionálního formátu církve // nad její poslání a finalitu...162 // Koncil a věroučné omyly ...164 // 3.4 Církev a dějinnost v moderní dobé: // mimořádné ambivalentní vztah...165 // Církev a dějiny na rozhraní 19.-20. století ...167 // Od statické církve bojující k dynamickému putujícímu Božímu lidu..177 // Opravdové pňjetí dějinnosti jako podmínka // otevření cesty do budoucnosti...181
3.5 Druhý vatikánský koncil: přínosy a nenaplněná očekávání...183 // Nenaplněná očekávání?...187 // Zvládnutý přechod od premoderny k postmoderně? // Kriteriologie „úspěšného“ papežství...193 // 3.6 Hermeneutika kontinuity, reforma reformy // a další pokusy o neutralizaci významu koncilu...197 // Nástup Benedikta XVI. a hermeneutika kontinuity ...198 // Další kroky - Summorum Pontificum a „dialog“ s lefébristy...204 // Reforma reformy a „nové“ „objektivní“ dějiny // Druhého vatikánského koncilu ...208 // Teolog, kardinál a papež Ratzinger a koncil ...213 // 3.7 Evangelium, církev, kontinuita a diskontinuita...216 // Soupis pramenů a literatury...229 // Resume...242 // Jmenný rejstřík...244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC