Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (240 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9818-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0455-0 (print)
němčina
4000 slovíček řazených do tematických celků. Pro lepší pochopení a zapamatování je kniha vytištěna dvoubarevně a každé ze slov jsme přeložili a použili ve větě..
001488375
Obsah // 8 // Obsah // 1 Osobní údaje, informace o osobě 10 // 1.01 Osobní údaje 10 // 1.02 Státní příslušnost a národnost 11 // 1.03 Rodina 13 // 1.04 Zevnějšek 14 // 1.05 Charakter, temperament // a schopnosti 16 // 1.06 Náboženství, víra a morálka 19 // 2 Bydlení 23 // 2.01 Dům a typy budov 23 // 2.02 Místnosti a zařízení 25 // 2.03 Domácnost, vybavení a předměty 27 // 3 Životní prostředí 30 // 3.01 Město a venkov 30 // 3.02 Krajina, klima a počasí 32 // 3.03 Rostliny a živočichové 35 // 4 Doprava a cestování 38 // 4.01 Popis cesty a směr 38 // 4.02 Dopravní prostředky 41 // 4.03 Doprava 42 // 5 Nakupování 45 // 5.01 Nakupování, prodej a vlastnictví 45 // 5.02 Ceny a peněžnictví 47 // 5.03 Obchody 49 // 5.04 Oblečení a doplňky 52 // 6 Tělo, zdraví a hygiena 54 // 6.01 Tělo 54 // 6.02 Zdraví a nemoc 56 // 6.03 Lékařství a lékařská péče 59 // 6.04 Potraviny 61 // 6.05 Jídlo a pití 63 // 7 Vnímání a motorika 65 // 7.01 Fyzické aktivity 65 // 7.02 Smyslové vnímání 67 // 7.03 Pohyb 70 // 7.04 Emoce 73 // 7.05 Myšlenkové procesy 76 // 7.06 Přání a potřeby 79 // 8 Svět práce 82 // 8.01 Názvy profesí 82 // 8.02 Profesní úkoly a činnosti 85 // 8.03 Pracoviště a pracovní podmínky 89 // 8.04 Hospodářská soutěž 92 // 8.05 Věda 95 // 8.06 Škola a studium 98 // 9 Jazyk a řeč 103 // 9.01 Osvojování a ovládání jazyka 103 // 9.02 Dorozumění a dialog 105 // 9.03 Jednání 107 // 9. 04
Vyjádření názoru a diskuse 110 // 10 Volný čas a zábava 115 // i ľ ?1 Umění a kultura 115 // 11 02 Čtení a psaní 117 // 1D.03 Sport 121 // _ ! j4 Volnočasové aktivity, // zájmy a koníčky 123 // 11 Osobní vztahy a kontakty 126 // 11 01 Typy osobních vztahů 126 // H 02 Láska a rozchod 129 // 1103 Sociální život 131 // 12 Politika 136 // 12.01 Aktuální dění 136 // 12.02 Vnitřní politika 137 // 12 03 Mezinárodní politika // a mezinárodní vztahy 140 // 12.04 Válka a mír 142 // 13 Společnost 146 // 13.01 Ekonomika 146 // 13.02 Právo 149 // 13 03 Veřejné a sociální služby 151 // 13.04 Společnost 154 // 13.05 Telekomunikace a technologie 157 // 13.06 Policie a kriminalita 160 // 13.07 Nebezpečí a bezpečnost 163 // 14 Obecné pojmy 165 // 14.01 Prostor 165 // 14.02 Barvy a tvary 167 // 14.03 Shody a rozdíly 169 // 14.04 Četnost a pořadí 172 // 14.05 Pozitiva 175 // 14.06 Negativa 178 // 14.07 Hierarchie 180 // 14.08 Vlastnosti 182 // 14.09 Způsoby 185 // 15 Čas 189 // 15.01 Čas obecně 189 // 15.02 Dělení času 191 // 15.03 Minulost a budoucnost 193 // 16 Množství 196 // 16.01 Mnoho a málo 196 // 16.02 Míry 198 // 16.03 Dělení množství 199 // 16.04 Množství obecně 201 // 17 Strukturální slovní zásoba 204 // 17.01 Zájmena, členy a přídavná jména 204 // 17.02 Strukturální slova - čas 206 // 17.03 Strukturální slova - prostor a pohyb 207 // 17.04 Strukturální slova - způsob 208 // 18 Padesát nejčastějších
sloves 212 // 19 Rejstřík // 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC