Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (512 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9267-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9268-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0252-5 (print)
Plnobarevná publikace kolektivu renomovaných autorů se věnuje mladé a stále významnější disciplíně komerčních komunikací – marketingové komunikaci v místě prodeje. Kniha je pojata velmi prakticky, zároveň však vychází z mnoha děl a výzkumů z celého světa. Je proto vhodná jak pro odborníky z praxe, tak i akademickou veřejnost..
001488483
Obsah // 0 autorech ... 9 // Úvod ... 15 // 1 Úvod do problematiky ... 17 // 1.1 Historické a společenské souvislosti ... 19 // 1.1.1 Nakupování a historické změny společenských normativů // spotřeby... 19 // 1.1.2 Prodejna jako svatyně konzumu... 20 // 1.1.3 In-store komunikace v porevolučním období... 22 // 1.1.4 Paradox volby a společenská realita v pozadí nákupního // rozhodování ... 23 // 1.1.5 Společenské role POP komunikace v rámci nákupních strategií.. 28 // 1.1.6 Lepší místa prodeje a fair trade... 31 // 1.2 Definice, teoretické a praktické vymezení... 32 // 1.2.1 Pozice marketingové komunikace v místě prodeje v komplexní // marketingové komunikaci ... 32 // 1.2.2 Základní funkce a cíle sales promotion aktivit ... 32 // 1.2.3 Nástroje podpory prodeje ... 35 // 1.2.4 Definice marketingové komunikace v místě prodeje... 35 // 1.2.5 Moment pravdy ... 37 // 1.2.6 Definice POP a POS... 37 // 1.2.7 Cíle nasazení a funkce POP komunikace ... 39 // 1.2.8 Překážky při nasazení POP komunikace ... 42 // 1.2.9 Význam, výskyt a výkon nástrojů POP komunikace podle // lokálních studií... 44 // 1.2.10 Ostatní nástroje nehumanizované POP komunikace... 55 // 1.2.11 Humanizované aktivity podpory prodeje ... 62 // 2 Strategické plánování a organizační souvislosti... 73 // 2.1 Klíčoví stakeholders ... 74 // 2.2 Časový plán kampaně a rozdělení kompetencí ... 82 // 2.3 Plánování kampaní a brand plán... 83
// 2.4 Rozpočet ... 86 // 2.5 Spolupráce a vyjednávání... 87 // Shrnutí ... 89 // 3 Nadřazené a související disciplíny ... 91 // 3.1 Zákazník - shopper vs. consumer ... 92 // 3.2 Shopper centrismus - nový standard v tvorbě POP komunikace... 94 // 3.3 Retail marketing ... 95 // 3.4 Category management ... 96 // 3.5 Shopper marketing... 97 // 3.5.1 Cesta k nákupu a konverzní modely... 99 // 3.5.2 Proces shopper marketingu ... 104 // 4 Nákupní chovaní a rozhodování ... 127 // 4.1 Průběh nákupního rozhodování... 128 // 4.2 Role POP komunikačních nástrojů v nákupním procesu ... 129 // 4.3 Modely nákupního chování ... 130 // 4.3.1 Kognitivní model... 132 // 4.3.2 Model posílení ... 132 // 4.3.3 Zvyklostní model... 133 // 4.4 Impulzivní nakupování ... 133 // 4.4.1 Vývoj a teoretické definice impulzivního nakupování... 134 // 4.4.2 Faktory ovlivňující impulzivní nákupní chování... 135 // 4.4.3 Typy impulzivních nákupů... 137 // 4.4.4 In-store decision rate a míra impulzivních nákupních rozhodnutí ... 138 // 4.4.5 Společenské souvislosti a důvody impulzivního nákupního // chování... 140 // 4.4.6 Spouštěče impulzivních nákupů a moment spotřeby... 142 // 4.5 Role času při stimulaci impulzivních nákupů ... 154 // 4.6 Nakupující žena vs. muž... 158 // 4.7 POP komunikace zaměřená na děti ... 171 // 5 Stimulace impulzivního nakupování... 177 // 5.1 Konverzní metoda EIEP ... 178 // 5.1.1 Exponovat
... 179 // 5.1.2 Vyrušit ... 179 // 5.1.3 Zaujmout... 180 // 5.1.4 Koupit ... 180 // 5.2 Expozice - umísťování POP médií v prodejním prostředí... 181 // 5.2.1 Úvod do problematiky umísťování... 181 // 5.2.2 Obecná pravidla umísťování POP médií v provozovnách... 183 // 5.2.3 Relevance umísťování POP médií v provozovnách a cross // merchandising... 190 // 5.2.4 Výskyt cílové skupiny ... 194 // 5.2.5 Role velikosti POP médií a přesycenost ... 196 // Shrnutí ... 198 // 5.3 Principy účinné tvorby - vyrušit, zaujmout a prodat ... 199 // 5.3.1 Úvod do problematiky komunikačních impulzů... 200 // 5.3.2 Funkční impulzy... 208 // 5.3.3 Emoční impulzy... 219 // 5.3.4 Multisenzorická komunikace ... 238 // 5.4 Podprahové atributy účinné POP komunikace ... 307 // 5.4.1 Mozek miluje řád - organizovanost, uspořádanost // a strukturovanost ... 308 // 5.4.2 Jednoduchost ... 311 // 5.4.3 Kontrast a dominance... 315 // 5.4.4 Átavismy a obranné reflexy... 323 // 5.4.5 Fenomény zdání... 332 // Shrnutí ... 337 // 5.5 Role značky - brand v místě prodeje ...337 // 5.6 Světlo v místě prodeje ... 344 // 5.6.1 Vlastnosti a vliv světla ... 345 // 5.6.2 Světelné zdroje ... 348 // 5.6.3 Aplikace světla v prodejnách ... 351 // 5.6.4 Světlo jako součást POP médií... 353 // 5.7 Tvorba a implementace POP komunikace zaměřené na děti... 355 // Implementační shrnutí atributů účinné POP komunikace ... 360 // 6 Strategie a metody
výzkumu nákupního chování a účinnosti // POP komunikace... 365 // 6.1 Základní oblasti výzkumu v in-store marketingové komunikaci ... 366 // 6.2 Kontext a cíle výzkumu v místě prodeje ... 367 // 6.3 Techniky a metody sběru dat ... 368 // 6.3.1 Kvalitativní a kvantitativní přístupy ... 370 // 6.3.2 Geotracking ... 374 // 6.3.3 Eye tracking... 386 // 6.3.4 Aplikovaná biometrie a neuromarketing ... 393 // 6.3.5 Využití mobilních zařízení zákazníků ... 402 // 6.3.6 Prodejní data ...405 // Shrnutí ...409 // 7 Moderní trendy a technologie ... 411 // 7.1 Trendy a moderní přístupy v retailingu a POP komunikaci ...412 // 7.2 Moderní technologie v POP komunikaci...418 // 7.2.1 QR kódy ...418 // 7.2.2 Elektronické cenovky ... 419 // 7.2.3 NFC a bezkontaktní platby ... 419 // 7.2.4 Digital signage... 420 // 7.2.5 Infokiosky, dotykové technologie a interaktivní displeje ... 422 // 7.2.6 Chytré regály a košíky ... 423 // 7.2.7 Chytrá zrcadla a virtuální kabinky ... 424 // 7.2.8 Tlačítka Dash...426 // 7.2.9 Mobilní aplikace ...427 // 7.2.10 WiFi...428 // 7.2.11 RFID technologie... 428 // 7.2.12 Technologie iBeacon a Bluetooth ... 429 // 7.2.13 Robotika v místě prodeje... 429 // 7.2.14 Sociální sítě...431 // 7.2.15 Rozšířená a virtuální realita ... 432 // 7.2.16 Hologram ... 433 // 7.2.17 Umělá inteligence ...433 // 7.2.18 Ovládání hlasem ... 434 // 7.2.19 In-store farming ... 435 // 7.2.20 3D tiskárna ... 435 // Příloha...437
// Typologie POP médií... 438 // Detailní mapa marketingových komunikací... 467 // Bibliografie...471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC