Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (472 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0806-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0807-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0871-8 (print)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2018 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku..
001488504
Obsah // Obsah // Předmluva... 9 // Seznam použitých zkratek ...10 // 1. Role mzdových účetních ve firmě... 11 // 2. Pracovní právo a zaměstnanost... 19 // 2.1 Právní předpisy... . . ...19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy...20 // 2.3 Vznik pracovního poměru... 24 // 2.4 Změny pracovního poměru...30 // 2.5 Skončení pracovního poměru... 33 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr...43 // 2.7 Pracovní doba...44 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ...58 // 2.9 Překážky v práci...64 // 2.10 Zaměstnanost...71 // 3. Mzdová problematika...86 // 3.1 Právní předpisy...86 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn...88 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků...90 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění ...107 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu...111 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období...118 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech...119 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2017 a 2018 . . . 123 // 4. Veřejné zdravotní pojištění...138 // 4.1 Právní předpisy...138 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), // volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce...138 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného...141
// 4.4 Povinnosti pojištěnců...146 // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu...150 // 4.6 Pojistné...152 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení...168 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika...168 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období...168 // 5.3 Poplatníci pojistného...173 // 5.4 Vyměřovací základ...175 // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného...182 // 5.6 Sankční platby...183 // 6. Důchodové pojištění...187 // 6.1 Právní předpisy...187 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění ... 187 // 5 // Mzdové účetnictví 2018 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy // důchodového pojištění)...192 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů...194 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP...205 // 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění...209 // 6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola...209 // 6.8 Dávky důchodového pojištění...213 // 6.9 Důchody po vstupu ČR do EU...245 // 7. Nemocenské pojištění...247 // 7.1 Právní předpisy a charakteristika...247 // 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců ...247 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ ...256 // 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) . . . 257
// 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období...258 // 7.6 Vyloučené dny...261 // 7.7 Dávky nemocenského pojištění...261 // 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění...275 // 7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost ? provádění pojištění...276 // 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti...277 // 7.11 Vyplácení dávek...278 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků...281 // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti...282 // 8.2 Funkční požitky...284 // 8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti...284 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec...285 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně...286 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené...287 // 8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků...293 // 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti...294 // 8.9 Nezdanitelná část základu daně...299 // 8.10 Slevy na dani ...307 // 8.11 Ostatní slevy na dani ...308 // 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový // bonus (§ 35c a 35d zákona)...310 // 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti // a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění...316 // 9. Náhrady cestovních výdajů ...320 // 9.1 Právní předpisy...320 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních
náhradách (komu cestovní // náhrady náležejí) ...321 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad ...325 // 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře ...331 // 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů ...360 // 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře...363 // 9.7 Paušalizace náhrad ...371 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů...373 // 10. Zúčtovací vztahy ? zaměstnancům a institucím...375 // 10.1 Právní předpisy...375 // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci...376 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev...378 // 6 // Obsah // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění...378 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům...379 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)... 379 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti...380 // 11. Státní sociální podpora...383 // 11.1 Právní předpisy...383 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek ...385 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jej ich poskytování...403 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi...417 // 12.1 Právní předpisy...417 // 12.2 Pojmový aparát dávek...417 // 12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi...422 // 13. Státní sociální péče...428 // 13.1 Právní předpisy...428 // 13.2 Dávky pěstounské péče...428 // 13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
...432 // 13.4 Příspěvek na péči...435 // 14. Přílohy...440 // 15. Literatura...469 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC