Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2018
1 online zdroj (472 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0806-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0807-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0871-8 (print)
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2018 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku..
001488504
Předmluva 9 // Seznam použitých zkratek 10 // 1. Role mzdových účetních ve firmě 11 // 2. Pracovní právo a zaměstnanost 19 // 2.1 Právní předpisy 19 // 2.2 Pracovněprávní vztahy 20 // 2.3 Vznik pracovního poměru 24 // 2.4 Změny pracovního poměru 30 // 2.5 Skončení pracovního poměru 33 // 2.6 Práce konané mimo pracovní poměr 43 // 2.7 Pracovní doba 44 // 2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 58 // 2.9 Překážky v práci 64 // 2.10 Zaměstnanost 71 // 3. Mzdová problematika 86 // 3.1 Právní předpisy 86 // 3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn 88 // 3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků 90 // 3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění 107 // 3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu 111 // 3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období 118 // 3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých // dalších organizacích a orgánech 119 // 3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2017 a 2018 123 // 4. Veřejné zdravotní pojištění 138 // 4.1 Právní předpisy 138 // 4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), // volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce 138 // 4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného 141 // 4.4 Povinnosti pojištěnců 146 // 4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu 150 // 4.6 Pojistné 152 // 5. Pojistné na sociální zabezpečení 168 // 5.1 Právní předpisy a charakteristika 168 // 5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období 168 // 5.3 Poplatníci pojistného 173 // 5.4 Vyměřovací základ 175 // 5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného 182 // 5.6 Sankční platby 183 // 6. Důchodové pojištění 187 //
6.1 Právní předpisy 187 // 6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění 187 // 6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy // důchodového pojištění) 192 // 6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů 194 // 6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP 205 // 6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění 209 // 6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola 209 // 6.8 Dávky důchodového pojištění 213 // 6.9 Důchody po vstupu ČR do EU 245 // 7. Nemocenské pojištění 247 // 7.1 Právní předpisy a charakteristika 247 // 7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců 247 // 7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ 256 // 7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 257 // 7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období 258 // 7.6 Vyloučené dny 261 // 7.7 Dávky nemocenského pojištění 261 // 7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění 275 // 7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění 276 // 7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti 277 // 7.11 Vyplácení dávek 278 // 8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 281 // 8.1 Příjmy ze závislé činnosti 282 // 8.2 Funkční požitky 284 // 8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti 284 // 8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec 285 // 8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně 286 // 8.6 Příjmy od daně osvobozené 287 // 8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků 293 // 8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 294 //
8.9 Nezdanitelná část základu daně 299 // 8.10 Slevy na dani 307 // 8.11 Ostatní slevy na dani 308 // 8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) 310 // 8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění 316 // 9. Náhrady cestovních výdajů 320 // 9.1 Právní předpisy 320 // 9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) 321 // 9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad 325 // 9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře 331 // 9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů 360 // 9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře 363 // 9.7 Paušalizace náhrad 371 // 9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů 373 // 10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím 375 // 10.1 Právní předpisy 375 // 10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci 376 // 10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev 378 // 10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění 378 // 10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 379 // 10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) 379 // 10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti 380 // 11. Státní sociální podpora 383 // 11.1 Právní předpisy 383 // 11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek 385 // 11.3 Druhy dávek a podmínky jej ich poskytování 403 // 12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi 417 // 12.1 Právní předpisy 417 // 12.2 Pojmový aparát dávek 417 // 12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi 422 // 13. Státní sociální péče 428 // 13.1 Právní předpisy 428 // 13.2 Dávky pěstounské péče 428 //
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 432 // 13.4 Příspěvek na péči 435 // 14. Přílohy 440 // 15. Literatura 469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC