Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0947-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0946-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0680-6 (print)
Publikace se zabývá novými přístupy k hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu, kterým zejména majitelé a manažeři malých a středních firem nepřipisují dostatečný význam. Jedná se o moderní finanční modely, které zohledňují ekonomický zisk, tržní hodnotu a tržní kritéria..
001488519
Obsah / 5 // Obsah // O autorkách...9 // Úvod... H // 1. Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí... 13 // 1.1 Prístupy k finančnímu řízení podniků v tržní ekonomice... 13 // 1.1.1 Finanční řízení v malých a středních podnicích... 16 // 1.1.2 Finanční analýza jako standardní nástroj řízení...20 // 1.2 Přístupy k měření efektivity a výkonnosti podniků ...23 // 1.3 Vybrané modely měření výkonnosti podniku na bázi ekonomického zisku 32 // 1.3.1 EVA - ekonomická přidaná hodnota...32 // 1.3.2 INEVA - IN přidaná ekonomická hodnota...37 // 1.3.3 M VA - tržní přidaná hodnota...37 // 1.4 Model INFA - měření výkonnosti podniku na bázi účetního zisku ...39 // 1.5 Vymezení malých a středních podniků ...40 // 1.5.1 Kvalitativní a kvantitativní znaky malých a středních podniků ... 41 // 1.5.2 Struktura podniků ve Slovenské republice...42 // 1.6 Průmysl a průmyslová výroba ve Slovenské republice...43 // 1.6.1 Vyhodnocení vývoje potravinářského průmyslu na Slovensku ___46 // 2. Cíl a metodika ... 51 // 2.1 Všeobecná formulace úlohy...51 // 2.2 Cíle, výzkumné problémy a hypotézy ...51 // 2.3 Výzkumný vzorek - objekt řešení...53 // 2.4 Metody práce...54 // 2.4.1 Vybrané metodické postupy pro analýzu finančního řízení...55 // 3. Řešení problému - analýza finanční výkonnosti... 61 // 3.1 Výchozí analýza potravinářského průmyslu Slovenské republiky ...61
// 3.1.1 Mlynárenský průmysl ve Slovenské republice...61 // 3.1.2 Pečivárenský, cukrovinkářský a pekárenský průmysl ve Slovenské // republice...62 // 3.1.3 Mlékárenský průmysl ve Slovenské republice...64 // 3.1.4 Zhodnocení výchozí analýzy potravinářského průmyslu Slovenské // republiky...66 // 6 / Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků // 3.2 Sektorová analýza potravinářského průmyslu České republiky ...66 // 3.2.1 Analýza současného stavu MSP v České republice...67 // 3.2.2 Potravinářský průmysl v České republice ...68 // 3.2.3 Mlynárenský a škrobárenský průmysl v České republice ...69 // 3.2.4 Pekárenský a cukrářský průmysl v České republice...72 // 3.2.5 Mlékárenský průmysl v České republice ...75 // 3.2.6 Shrnutí sektorové analýzy v České republice...78 // 4. Výsledky a diskuse... 81 // 4.1 Trendová analýza ukazatelů vybrané skupiny MSP // ve Slovenské republice...81 // 4.2 Tvorba a analýza regresních modelů finanční výkonnosti vybrané // skupiny MSP...8/ // 4.2.1 Analýza modelu SMFR...88 // 4.2.2 Analýza modelu MMFR...98 // 4.2.3 Zhodnocení vytvořených modelů SMFR a MMFR ... 108 // 4.3 Statistické ověření hypotéz... ?9 // 4.4 Doporučení pro manažery na základě provedených analýz ... 116 // 4.5 Návrh modelů řízení finanční výkonnosti pro analyzovanou // skupinu MSP ... 118 // 4.5.1 Model VSMFR... 119 // 4.5.2 Model
VMMFR... 122 // 5. Teoretické a praktické přínosy... 127 // 5.1 Poznatky pro další rozvoj vědy ... 12/ // 5.2 Poznatky a doporučení pro manažerskou praxi ... 128 // Závěr ... 1- // Přehled literatury... 1 2 // Přílohy... 14 // Příloha A: Specifikace jednotlivých nefinančních ukazatelů analyzovaných // podniků... 146 // Příloha B: Početnost výskytů jednotlivých ukazatelů v analyzovaných MSP. 148 // Příloha C: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2010... 150 // Příloha D: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2010 ... 152 // Příloha E: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2011 ... 154 // Příloha F: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2011... 156 // Příloha G: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2012... 158 // Příloha H: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2012 ... 160 // Příloha I: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2013... 162 // Obsah / 7 // Príloha J: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2013... 164 // Příloha K: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2014... 166 // Příloha L: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2014... 168 // Příloha M: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené // H1A ? H1B prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu... 170 // Příloha N: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené // H2A ? H2B prostřednictvím Spearmanova
korelačního koeficientu... 171 // Příloha O: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené // H3A ? H3B prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu...172 // Seznam obrázků... 175 // Seznam tabulek ... 177 // Seznam zkratek... 181 // Résumé/Summary... 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC